Életrajz - Bio


Gauranga Das (Scroll down for bio in English)

Gauranga Das vagyok, születési nevemen Szücs Gábor. 1971 január 9-én születtem Budapesten, de a gyermekkoromban több évet töltöttem Moszkvában is. Így kerültem a Madách Imre Gimnázium elvégzése után a moszkvai Lomonoszov Egyetem programozó matematika szakára. Tizenhét éves koromban került a kezembe az első jógakönyv, amit jó egy éves ászana- és pránájáma-gyakorlás követett. A jóga alapjaiban forgatta fel az életemet: addigi ateisztikus világszemléletemből hirtelen az Istenkeresés útjára léptem, és végül a Krisna-tudatnál kötöttem ki. Ez tulajdonképpen egy szellemi jóga-ösvény, a Bhakti, vagyis az odaadás jógája. A Krisna-hívők életmód-szabályai nagyon hasonlóak a jóga előírásaihoz, és napi két óra mantra-meditáció a fő lelki gyakorlatuk. 1990-ben, egyetemi tanulmányaimat megszakítva lettem Krisna-hívő szerzetes, majd lelkész, végül családos pap. Aktív korszakom a Krisna-tudatban 2011-ig tartott, azóta még nyitottabban és befogadóbban szemlélem a világ ősi spirituális hagyományait. Mindig is érdekelt, hogy miképpen lehetne enyhíteni az emberek szenvedését, és megtanítani őket a boldog, teljes életre. Ezért éveken keresztül tanultam és alkalmaztam a természetgyógyászatot, bioenergetikát, az ájurvédát, a védikus asztrológiát, és a vasztut (indiai feng shui). Második házasságkötésem 2012-ben történt, három gyermek büszke apukája lehetek. Több, mint húsz alkalommal jártam Indiában és Thaiföldön, de a következő utam valószínűleg Peruba fog vezetni.

2003 környékén a jóga ismét visszatért az életembe,
 mert a lelki fejlődés mellett szükségét éreztem annak is, hogy a testemet egészségesen tartsam. Így lassan tizenöt éve része az életemnek a napi rendszeres ászana-gyakorlás, amit indiai látogatásaim során több mester vezetése alatt sajátítottam el. Eddigi oktatóim, a teljesség igénye nélkül: Kamal Singh, Ajay Kumar, Vinay Kumar, Dev Kapil, Shivan Kutty, V. Sheshadri, Manju Jois, Govinda Kai, Danny Paradise.

2007-ben elkezdtem oktatni mindazt, amit mestereimtől kaptam, és ami az évek tapasztalatai során kikristályosodott bennem. Először Agni-jóga órákat tartottam az Atma Centerben, melynek egyben alapítója is vagyok, majd elkezdtem a Hot Ashtanga oktatását, ami gyakorlásom lényegi részét is képezi. Elméleti tudásomat és gyakorlati tapasztalataimat mindenkivel szívesen megosztom az órákon, workshopokon, elvonulásokon, és a jogasaman.com blogban. Hiszem, hogy a jóga rendszeres gyakorlása nem csak az egyén életében hozhat gyökeres változást, de az egész emberiség fejlődési iránya is alapjaiban változhat meg, ha minél többen megtapasztalják a jóga egészségre gyakorolt hatását és személyiségformáló erejét. Életemet annak szenteltem, hogy minél több emberhez eljuttassam ezt a felbecsülhetetlen értékű kincset. 2020 óta a Nomád Jóga stúdiót vezetem.

2017-ben ébredt fel érdeklődésem a hangterápia és a sámánizmus iránt. Azóta csoportos és egyéni terápiák során használom a tibeti hangtálakat, gongokat, a sámándobot és az egyéb spirituális, gyógyító hangszereket. Elvonulásainkon, a különböző fesztiválokon és stúdiónkban is sok hangterápiás, transzlégzéses, meditációs és sámán-gyakorlatokon alapuló programot is tartok a jóga-gyakorlás mellett. A sámánizmus hagyományával és gyakorlataival elméleti és gyakorlati szinten ismerkedem Majercsik János Oguz vezetésével, és a kapott tudást igyekszem a gyógyításban is alkalmazni. 2020-ban a Munay-Ki és a perui inka sámáni hagyományok felé vitt az utam, ebben is folyamatosan képzem magamat. A csoportos foglalkozások és több napos elvonulások mellett az egyéni kezelésekre, konzultációkra, és magán jóga-tanítványaim képzésére is igyekszem minél többi időt fordítani.

Képzések


1999 – Természetgyógyászat alapvizsga, egészségügyi modul (Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet)
2000 – Bioenergetika szakvizsga (Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet)
2001-2005 – Teológia szak (Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola)
2003 – SJC Vedic Astrology Seminar (Sanjay Rath, Delhi)
2010 – Yoga Teacher Training Seminar - Dev Kapil
2011 – Aura Yoga Vinyasa Teacher Training
2011 – Ashtanga Yoga Teacher Training - Manju Jois
2008-2012 – Vaisnava jógamester - Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
2013 – Ashtanga Yoga Teacher Training - Manju Jois
2014 – OKJ Sportoktató képzés - Oktáv-Mandala

2017 - Balla Hangterápia 1-2. szint- Balla Tibor
2018-2021 - Ősok Útja Szellemi Iskola - Majercsik János Oguz
2020 - Munay Ki Beavatás és oktatóképzés - Juhász Anna
2020-2021 - Inka sámán-szertartások - Puma Fredy Quispe Singona
2021 Nusta Karpay inka beavatás és oktatóképzés - Sharon Ramel

Gauranga Das - Bio in English

I am Gauranga Das, my birth name is Gábor Szücs. I was born in Budapest, on January 9, 1971. I have spent several years in Moscow during my childhood. After completing Madách Imre Gimnázium (high school) I started attending the programming maths dept at the Moscow State Universuty. I read my first book about yoga at the age of 17, which was followed by more than a year of yoga Asana and Pranayama practice. Yoga has brought about big changes in my life: from my previous atheistic world-view I turned to the search of God, and I finally joined the Hare Krishna Movement. This is a spiritual yoga path, the path of Bhakti, or devotion towards God. The lifestyle and regulations for Krishna-devotees are very similar to the yoga tenets, including two hours of daily mantra-meditation. I became a Hare Krishna monk in 1990, interrupting my university studies, then proceeded to become a priest and got married. My active involvement with the Hare Krishna movement lasted till 2011, since then I have an even more open-minded approach towards ancient spiritual traditions of the world. I always wanted to know how I could help ease the suffering of other people and teach them to live a happy and fulfilling life. Therefore I studied and applied naturopathy, energy healing, Ayurveda, Vedic astrology, and Vastu (Indian Feng Shui) for years. My second marriage happened in 2012 and I am a proud father of three. I have visited India and Thailand for more than 20 times but I guess my next trip will be to Peru.

I resumed my daily yoga practice aroud 2003 because I felt the necessity to balance spirituality with physical well-being. Thus Asana practice is part of my daily routine since at least 15 years. I have been trained in the yoga system during my visits to India by notable teachers like Kamal Singh, Ajay Kumar, Vinay Kumar, Dev Kapil, Shivan Kutty, V. Sheshadri, Manju Jois, Govinda Kai and Danny Paradise.

I am teaching the knowledge I recevied from my masters and crystallized by my own exeprience since 2007. First I taught Agni-yoga classes at the Atma Center yoga studio, founded by me, then I started teaching Hot Ashtanga, whihc is at the core of my practice. I share my theoretical knowledge and practical experience with one and all during classes, workshops, retreats and in my blog, jogasaman.com. I do believe that by regularly practicing yoga we do not just change our own lives completely, but the evolutionary progress of humanity can also take a better course if more and more people experience the health benefits of yoga and its effects on human cosciousness. I have devoted my life to spread this invaluable treasure to as many people as possible. I am heading Nomád Jóga studio since 2020.

I became interested in sound therapy and Shamanism in 2017. Since then I have been applying Tibetan sound bowls, gongs, shaman drums and other spiritual healing instruments in group and individual therapies. We practice a lot of sound therapy, trance breathing, meditation and shamanic exercises during our retreats, festivals and in our studio. I am studying the Shamanic tradition and practices through Majercsik János Oguz, and I apply this knowledge to heal and help others. I got involved in Munay-Ki and the Andean shamanic traditions in 2020, and I train in this path also. I try to devote my time to group classes, retreats, as well as to individual treatments, consultations and private yoga students.

Qualifications


1999 – Naturopathy Exam, Healthcare Exam (Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet)
2000 – Energy Healer Exam (Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet)
2001-2005 – Vaishnava Theology (Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola)
2003 – SJC Vedic Astrology Seminar (Sanjay Rath, Delhi)
2010 – Yoga Teacher Training Seminar - Dev Kapil
2011 – Aura Yoga Vinyasa Teacher Training
2011 – Ashtanga Yoga Teacher Training - Manju Jois
2008-2012 – Vaisshnava Yoga Master - Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
2013 – Ashtanga Yoga Teacher Training - Manju Jois
2014 – OKJ Sports Trainer - Oktáv-Mandala

2017 - Balla Sound Therapy Level 1-2. - Balla Tibor
2018-2021 - "Path of the Ancestors" - Spiritual School - Majercsik János Oguz
2020 - Munay Ki Initiation and Teacher Training - Juhász Anna
2020-2021 - Andean Shamanic Rites - Puma Fredy Quispe Singona
2021 Nusta Karpay Initiation and Teacher Training - Sharon Ramel

Nincsenek megjegyzések: