2022. március 22., kedd

Siva és a Hold

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

A fenti négy verset egymás után fordítottam le, mivel nyelvtanilag egy mondatot alkotnak. Az egyes versekben azonban sok részletre érdemes kitérni. A jógík ezer fejjel, lábbal és karral látták Sivát táncolni. Ez Siva univerzális formája, melyben igazából sok ezer vagy végtelen számú különböző testrészt láthat a meditáló bölcs. Ebben a kozmikus formában ugyanis Siva minden isteni archetípus forrása. A Padma Purána leírása szerint Siva megmutatta ezt az univerzális formáját (visva-rúpa) Ráma előtt. Siva haja varkocsokban, vagyis raszta-tincsekben van, mint ahogy a jógík haja is, akik csupán folyók vízében mossák a hajukat.

Miért viseli Siva a homlokán a félholdat? A Siva Purána elmesél egy történetet, melyben Pradzsápati Daksa (az egyik ősnemző) huszonhét lányát hozzáadta a Holdistenhez, Csandrához (a huszonhét királynőről kapta a nevét a huszonhét naksatra, vagyis hold-ház. Csandrának Rohiní volt a kedvenc felesége, így a többi feleség elhanyagolva érezte magát és elmentek panaszkodni az apjuknak. Daksa figyelmeztette vejét, hogy egyenlően bánjon mind a huszonhét feleségével, de Csandra nem hallgatott rá.

Ekkor Daksa megátkozta Csandrát, hogy fokozatosan enyésszen el. Csandra ekkor segítségért fordult Brahmához, de Brahmá azt felelte neki, hogy csak az segíthet, ha Sivához imádkozik. Csandra hat hónapig buzgón imádta Sivát, míg végül Siva megjelent előtte és felajánlott neki egy áldást. Amikor Csandra elmondta neki, hogy miért fordult hozzá, Siva azt válaszolta, hogy Daksa átkát nem lehet teljességgel visszaverni, csak módosítani. Tehát Siva azt az áldást adta, hogy a holdhónap első felében Csandra fogyni fog, míg a második felében hízni. Így mindenki elégedett lesz. Ekkor Siva a homlokára helyezte a félholdat, hogy biztosítsa a növekvő és csökkenő holdciklusok zavartalan lefolyását.

Nincsenek megjegyzések: