2021. július 13., kedd

A prána, mint Isten

szó ‘ntará szarvam évédam nijaccshati szanátanah
prócsjaté bhagaván pránah szarvagjah purusóttamah

Örök és minden belső lényege, mindent irányít. Az Úr Lélegzetnek is nevezik, aki mindentudó és a legmagasabb purusa.

Ebben a versben a brahmant bhagaván pránának (Úr Lélegzetnek) nevezi a szerző. Bár a prána az evolúciós folyamat későbbi lépéseként alakul ki az elméből, mindegyik evolúciós állapotban és megnyilvánulásban felfedezhetjük a brahman örök természetét. A Taittiríja Upanisad 3.3.1-ben ezt olvassuk:

Bhrigu gyakorolta a meditációt, és megtanulta, hogy a prána az a brahman. Mivel minden élőlény a pránából születik, a prána által vannak fenntartva, és haláluk után a pránába térnek vissza. De Bhrigu kételkedett e tudás teljességében.”

Igazából Bhrigu meditációi során a brahmant befedő öt energiaréteg (kósa) mindegyikén végighaladt. Az első az annamaja-kósa volt, mely a „táplálék”, vagyis a fizikai test rétege. A második a pránamaja-kósa, mely a prána rétegét jelenti. A harmadik a manómaja-kósa, és az elme rétegét jelenti. A negyedik a vigjánamaja-kósa, és a tudás rétegét jelenti. Míg végül az ötödik réteg az ánandamaja-kósa, vagyis a boldogság rétege. Ez a réteg áll a legközelebb a megjelölésektől mentes brahmanhoz.

2021. július 12., hétfő

Az Ayni elve a gyakorlatban

A harmadik gyakorlat a szamincsakuj lesz, melynek egy korábbi változatát már ismertettem. Ez a gyakorlat bevezet minket az Ayni, vagyis a viszonzás elvének gyakorlati alkalmazásába: „Amit adsz, azt kapod vissza”, vagyis ha szeretetet asz, akkor a Földanya és a Szellemvilág, vagy a külvilág is azt fogja viszonozni. Ezért, bár az andoki paqo-k általában úgy tanítják ezt a gyakorlatot, hogy a hucsát, vagyis a nehéz energiádat fenntartások nélkül átadhatod a Földanyának, a Vízanyának vagy a Tűzapának, a tanítóm, Puma szerint az Ayni elve szerint, ha hucsát adsz át, akkor azt is fogod visszakapni valamilyen formában. Mivel szeretettel szeretnél fordulni a Földanya felé, képzelj magad köré egy nagy kristályt, és azon keresztül engedd ki a hucsát a Földanyába. A kristály szerkezete máris átalakítja és harmonizálja a hucsát, mely azután a Földanya áldásával a legfinomabb számívá alakul át. Ezt jelenti a „kawsay áramoltatása” kifejezés, vagyis azt, hogy tudatosan, zavar keltése nélkül kapcsolódunk össze a Természet esszenciáival.

 1. Keress egy csendes helyet a Természetben, ahol legalább tíz percig nem ér semmilyen zavaró hatás, és ülj le vagy állj oda!

 2. Hozd a tudatosságod középpontjába a szívverésedet, a légzésedet, és az életerő áramlását a testedben és az energiabuborékodban! Vedd észre, tudatosítsd, hogy élő energiád szoros kapcsolatban áll minden mással, ami körülvesz! Mivel az energiát a szándékod irányítja, aktiváld a munay-t, vagyis a feltétel nélküli szeretet minőségét!

 3. Hangolódj rá a csillagos égre a fejed fölött, a kedvenc csillagaidra és a Tejútra (akkor is, ha éppen nappal van)! A végtelen csillagos égbolt galaxisai hihetetlen mennyiségű számít hoznak létre!

 4. Nyisd meg a poqpo-d tetejét, és fogadd be ezt a finom számít a Kozmoszból! Hagyd, hogy átjárja az egész testedet, minden egyes sejtedet, aurarétegedet! Töltsd fel vele a teljes energiabuborékodat!

 5. Most vidd a figyelmedet a talpad alatt lévő hatalmas élőlényre, Pacsamamára! Emlékezz, hogy ő az egész földi ökoszféra összekapcsoló ereje! Ahogy lefelé viszed a figyelmedet a talpaid felé, érzékelni fogod, hogy a poqpo-d a Föld alá is kiterjed.

 6. Nyisd meg a poqpo-d alsó részét a gát és a talpaid alatt! Érezd a munay-t, a szeretetteljes kölcsönhatást Pacsamamával! Ha szeretnéd, hogy teljességgel elfogadjon, tápláljon és fenntartson, akkor neked is ugyanezt kell érezned felé! Ez az Ayni elve. Ajánld fel a hucsádat, a nehéz energiádat a Földanyának a kristályon keresztül, a hálával, hogy tisztítsa meg a hucsát, és alakítsa át számívá.

 7. Érezd, ahogy a nehéz energia kiáramlik a Földanyába a talpaidon és a gátadon keresztül, és megkönnyebbülsz. Ha a megkönnyebbülés érzését tapasztalod, akkor örülj neki, és adj hálát a Földanyának! Ha úgy érzed, hogy aktiválódnak a krónikus fájdalmak a testedben, annak is örülj, mert a hucsa „érzésteleníti” ezeket a fájdalom-zónákat, melyek felfedődnek, aktiválódnak a szamincsakuj után. Ha azt érzed, hogy elfojtott érzelmi energiák, vagy eltemetett, fájdalmas emlékek szabadulnak fel, akkor azt is lélegezd ki, és adj hálát Pacsamamának és a Kozmosznak (Pacsatatának).

 8. Ismételd meg a 4-7. pontokat még kétszer, újabb számíval töltve fel a fizikai testedet és a poqpo-dat, illetve a hucsa egyre mélyebb rétegeid elengedve Pacsamama felé.

 9. Amikor úgy érzed, hogy az energia árama megállt, és beállt az egyensúlyi állapot (amit szintén Ayni-nak neveznek a q'ero-k), akkor mondj köszönetet, és figyeld meg az érzéseket a poqpo-dban! Írj le mindent, amit fontosnak találsz, és ismételd meg a gyakorlatot hetente egyszer vagy akár többször is!

2021. július 11., vasárnap

Légzőgyakorlat a Természet energiáival

Az alábbi, egyszerű légzőgyakorlathoz keress egy nyugodt helyet, lehetőleg valahol a Természetben, friss levegőn.

 1. Ülj le, de állva is végezheted a légzőgyakorlatot, ha úgy kényelmesebb. Hozd a figyelmedet a légzésedre és a tested működésére, jelzéseire! Ne akard semmilyen módon megváltoztatni a légzésedet, csak figyeld meg és érzékeld, hogyan áramlik a levegő, az életerő, a vér az ereidben és a szívedben, hogyan továbbítódnak az impulzusok az idegrendszeredben, és milyen érzetek jelennek meg a különböző testtájakon, szövetekben?

 2. Most irányítsd a figyelmedet az energiabuborékodra! Figyeld meg, hogyan áramlik benne az életerő, és milyen minőségű, milyen érzeteket kelt! Figyeld meg, milyen kölcsönhatásban van a FEM-ed (Fénylő Energiameződ) a fizikai tested sűrűbb, anyagszerű minőségeivel! Érzékeld, ahogy az élő, tudatos energia mindent áthat és összekapcsol!

 3. Most ereszd ki a figyelmedet és a tudatosságodat az összes fára és növényre, melyek körülvesznek! Őket is érzékeld élő energiának! Figyeld meg és fogadd be a környezetedben hallható természetes hangokat, az állatok, növények, természeti elemek hangját! Fejezd ki háládat és elfogadásodat minden élőlény iránt, akivel együtt élsz Földanyán! Látod, hallod, tapasztalod, érzed őket, és ők is ugyanúgy érzékelik a te jelenlétedet.

 4. Terjeszd ki az energiabuborékodat akkorára, hogy magába foglalja a környező fákat és növényeket! Ismerd fel, ismerd el és légy hálás mindazért, amit tesznek – érted is: létezésükkel támogatják az Életet, árnyékot adnak, oxigént szintetizálnak, táplálékot biztosítanak stb.

 5. Nyisd meg magad, és fogadd be nem csak az oxigént, amit a fák termelnek, hanem a finom és éltető számít is, amivel körülölelnek! Kilégzéseddel ne csak a széndioxidot küldd el a fáknak, hanem a háládat és köszönetedet is a létezésükért!

 6. Folytasd ezt a mély, tudatos és szeretettel átitatott légzést! Lélegezd ki a hálát, és lélegezd be a szeretetet, majd viszonozd mindezt! Addig folytasd a kapcsolódást a fákhoz, amíg nem érzel mély harmóniát és összeköttetést a fákkal, és nem érzed azt, amit ők éreznek.

 7. Hangolódj rá a fákra, és arra, ahogyan ők befogadják a számít a Természetből! Nyisd meg te is a leveleidet a Nap-apa tápláló sugarai felé a fákkal együtt! Nyisd meg a gyökereidet, hogy fogadják be a Vízanya tápláló nedűit, és a Földanya megtartó erejét! Ágaiddal, antennáiddal kapcsolódj te is a Holdanya és a csillagok számíjához, és merülj el ebben az energiacserében a fák és a Természet között!

 8. Amikor úgy érzed, hogy itt az ideje, nyisd ki a szemeidet, és figyeld meg, hogy látod most a világot! Változott-e az érzékelésed valamilyen szinten, üzennek-e valamit a fák, a hegyek, a Természet szellemei? Ha fontos tanításokat kaptál, akkor le is írhatod azokat.

2021. július 10., szombat

A pusztító Idő

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

3.16. kálah szridzsati bhútáni kálah szamharati pradzsáh
szarvé kálaszja vasa-gá na kálah kaszjacsid vasé

Az idő hozza létre az élőlényeket és az idő pusztítja el őket. Mindenki alá van rendelve az időnek, az idő mégsincs alárendelve senkinek.

Hogyan hozza létre és pusztítja el az idő az élőlényeket? A bhúta és a pradzsá szó itt a testet öltött élőlényekre vonatkozik, akik megszületnek, majd meghalnak, miközben az egyéniesült tudat újjászületésről újjászületésre változtatja felvett formáját és az egó által létrejövő azonosságát. Mivel a testet öltött élőlény összes „összetevője” a kála hatására lezajló teremtés evolúciójából jön létre, és oda is tér vissza, a testet öltés olyan a brahman számára, mint amikor a tér egy részét bezárjuk egy agyagedénybe, és látszólag különállónak tűnik a tér összességétől. Viszont az agyagedény nem létezhet örökké, és amikor megsemmisül (és az egyéniesült élőlény karmikus tárháza kiürül a diszkriminatív tudás hevének hatására), akkor az „elkülönült” tér egybeolvad a tér összességével, vagyis a purusa visszatér örök, a prakriti által nem befolyásolt, felszabadult állapotába. Az a kérdés is értelmét veszíti, hogy a purusa „egyéniesülése” és felszabadulása egyszer vagy többször következik be, mivel az „egyszer” vagy „többször” fogalmak csakis az idő kiterjedésén belül értelmezhetőek, és az örök brahmanra nem vonatkoznak.

A teremtés és pusztulás (megnyilvánulatlanná válás, azaz az evolúció és devolúció) teljes folyamata az idő hatása alatt áll. Maga az idő azonban mindenek felett áll, még a prakriti és a purusa felett állónak is tekinti a számkhja filozófia. E három elv tehát nem oksági viszonyban áll egymással, hanem felfoghatatlanul azonosak és különbözők is egyszerre, a számkjha filozófia „szentháromságát” alkotva. Az összes többi elv (értelem, egó, elme, érzékszervek, érzéktárgyak) már a teremtés folyamatának evolúciós terméke, tehát mind átmenetiek.

2021. július 9., péntek

Az Íj szimbóluma

Újabb szimbólumot kaptam Odintól, az íj szimbólumát. Sok fegyver-szimbólumot adott már át, volt közte lándzsa, csatabárd, kardok, pajzs, a Mjöllnir kalapács, nyílvessző is volt már két változatban, de ez a negyvenhetedik szimbólum egy íj volt, melynek a vesszője felfelé mutat, ha a lövésirányt vesszük, de mivel nincs hegye, ezért mindkét irány megjelenik a szimbólumban. 

A farkasommal indultunk neki ismét a szivárványhídnak, és amikor odaértünk a Valhallához, Heimdallr megfújta a kürtjét, jelezve Odinnak érkezésünket. Odin mellett ismét ott volt két farkasa és a hollók is ott repkedtek a feje körül. Egy fekete rúnakövön nyújtotta át a szimbólumot, mely világoskékkel volt ráfestve. Utána rárajzolta a szimbólumot az arcomra a lándzsájával: a nyílvesszőt a torkom tövétől a fejem tetejéig húzta középen, magát az íjat pedig a két fülem és a homlokom között. 

Megkérdeztem Odint, hogy mi ennek a szimbólumnak a jelentősége. Röviden összefoglalva először ezt mondta: "Használd az erődet és cselekedj szabadon". Tehát ez a szimbólum a függőleges fejlődés tengelyén való haladást mutatja, a nyílvessző egyik vége felfelé mutat, a Felső Világba, a másik pedig lefelé, az Alsó Világba. Bár ha az íjat felhúzzuk, akkor felfelé fogja kilőni a nyilat, ha a húrt visszafelé húzzuk, akkor lefelé is ki tudja lőni a nyilat. Tehát minden cselekvésnek, törekvésnek a tükörképével is foglalkozni kell. Eszembe jutott itt Ardzsuna története, amikor egy tál vízben tükröződő célra lőtt felfelé, tehát lefelé is kell mindig dolgozni, mert az az alapja mindennek. 

A szimbólum a fókuszt is jelenti, még ha távol is vagyunk a célunktól, és csak kis lépéseket tudunk tenni felé, van esélyünk a siekerre, ha eleget próbálkozunk. Az íjász tegzében sok nyílvessző van, és amíg van még benne vessző, van egy újabb lövési lehetősége is. Odin arra is utalt, hogy ez a szimbólum a vér szerinti őseim erejét is hordozza, a lovasnomád kelet-európai törzsekét. Ők előre és hátrafelé is tudtak lőni a lovon vágtatva, de még talán fölfelé is. A lopvasíjász gyorsan változatja a helyét, és így a célt több oldalról meg tudja közelíteni, keresvén azt a pontot, ahonnan telibe találja. Tehát ez egy célzós szimbólum, ami sokszor jól jöhet az életben, ha kezdjük elveszíteni a fókuszt, vagy a hitet abban, hogy egyszer el fogjuk érni a célt. 

Az íj neve óészaki nyelven Bogi, és két istenalak volt, aki használta. Az egyik Ullr, aki a tél és a vadászat istene, Sif fia. Sítalpakon és íjjal a kezében szokták ábrázolni. A másik Skadi, az óriásnő, Thiazi lánya. Férje Njörd Ász-isten, akit apja megöléséért kapott kompenzációként. Thrymheimben lakik, Óriáshonban, a hegyek között, és vadászattal tölti napjait. Skadi a Skandináviában őshonos számíkat és az ő életstílusukat képviseli a viking sagákban. 

2021. július 8., csütörtök

Az újjászületések körforgása

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

3.15. téná-vivékatasz taszmát szamszárah purusaszja tu
sza csávivékah prakritau szangát káléna szó ‘bhavat

A megkülönböztető tudás hiánya miatt a lélek belekerül az újjászületések körforgásába. A megkülönböztetés hiánya az anyag és az idő kapcsolatából fakad.

Az Ísvara-gítá 3.8. versében már olvashattunk arról, hogy az idő a legfelsőbb elv, mivel képes létrehozni a kapcsolódást a prakriti és a purusa között:

pradhánam purusam csaiva tattva-dvajam udáhritam
tajór anádir uddistah kálah szamjódzsakah parah

“Ezt a két elvet elsődleges anyagnak (pradhána) és léleknek (purusa) nevezik. A kettő egyesítője az idő (kála), mely a legfelsőbb, és melyet kezdet nélkülinek mondanak.”

Ugyan a prakriti és a purusa is kezdet nélküli, a kettő közötti kapcsolódás átmeneti, azaz az idő hatása alatt áll. Amint az idő kapcsolatot hoz létre a prakriti és a purusa között, a teremtés evolúciós folyamata beindul. Aminek kezdete van, annak vége is van, vagyis a teremtés összes megnyilvánulása igazából átmeneti, és az idő hatása alatt áll. Ennek megfelelően magát az időt (kálát) kezdet nélkülinek kell tekintenünk, mivel csak az idő kiterjedésén belül értelmezhető minden, ami átmeneti. Ugyanakkor, mivel az idő nem vezethető le sem a prakriti, sem a purusa evolúciós termékeként (hiszen akkor kezdettel rendelkezőnek kellene tekinteni), így egy független elvként kezeli a szánkhja filozófia. Mivel a prakriti és a purusa is az idő hatása alá kerülve kapcsolódik össze a teremtés folyamata érdekében, az időre viszont nincs hatással sem a prakriti, sem a purusa, így Siva a legfelsőbb elvnek kiáltja ki az időt.

A korábbi versek tanulsága szerint a prakriti hatása alá került purusát (egyéniesült tudatot) csakis a diszkriminatív tudás képes felszabadítani, vagyis az a tudás, mellyel a purusa képes megkülönböztetni magát a prakritivel történő hamis összekapcsolódástól.Ezt az összekapcsolódást azért tekinthetjük hamisnak és illuzórikusnak, mivel csak átmeneti, holott a purusa örök természettel rendelkezik. A kála hatására azonban a purusa elveszíti ezt a diszkriminatív tudást, mely eredeti természetéből fakad, tehát nem tekinthetjük kívülről szóló tudásnak, hiszen önmaga felismeréséről szól.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Minél hosszabb ideig van összekapcsolt állapotban a prakriti és a purusa, annál inkább elveszíti diszkriminatív tudását a purusa az anyagi természet elbűvölő hatása (májája) következtében. Olyan ez, mint a víz a fazékban. Ha csak egy pillanatra tesszük a tűz fölé, attól nem fog felmelegedni. De minél tovább tartjuk a tűz fölött, annál inkább átforrósodik.

2021. július 7., szerda

Kawsay Pacha - az élő energia összessége

Inka energia-gyakorlatok (Elizabeth Jenkins alapján)

1. Kawsay Pacha – a világ megtapasztalása élő energiaként

Ehhez a gyakorlathoz menj ki a szabadba, lehetőleg a Természetbe, ahol nincsenek épületek, utak, és semmiféle civilizációs objektum. Ne várj az ideális körülményekre, de hogyha jó idő van, kering egy kis hűsítő szellő, és egy víz (tó, folyó stb) közelében vagy, akkor nagyon jól tudod gyakorolni ezt a kontemplációt. Ha nincs lehetőséged kimenni a szabadba, akkor otthon is gyakorolhatod, az oltárad előtt. A tudatod bárhová tudja irányítani az energiabuborékodat a szándékod által.

 1. Állj mezítláb a fűbe, ha megfelelő az idő! Irányítsd a figyelmedet arra az inka koncepcióra, hogy minden, ami körülvesz, nem más, mint élő energia! Vegyél néhány mély levegőt, és örvendj a MOST-nak! Figyeld meg a légzésedet, és csendesítsd el az elmédet annyira, hogy meghalld saját szívverésedet! Figyeld meg, és tudatosítsd a tested természetes működését, és ha szeretnél, mondj köszönetet a szerveidnek, az autonóm idegrendszerednek, amiért életben tartanak a te tudatos erőfeszítésed nélkül is!

 2. Figyeld meg, ahogy a szívedből kiindulva körbejárja a testedet az életerő és a vér! Figyeld meg a hozzád tartozó anyagi testet: a csontokat, vért, izmokat, szerveket; valamint az életenergia buborékát. Hangolódj rá, és figyeld meg a buborékodban áramló energia minőségét, milyenségét, hangait, színeit, izeit, illatait! Figyeld meg, hogyan járja át az energiameződ a fizikai testedet, és hogyan veszi körül! Figyeld meg az egyes csakráidat! Milyen folyamatokat érzel bennük?

 3. Ne feledd, hogy mindannyian másmilyen érzékelésnek vagyunk a „mesterei”! Van, akinek a vizuális képek jönnek nagyon könnyen, van, akiknek az érzések, érzelmi, energiák, textúrák, testérzetek lesznek erősebbek, még a test határain túl is. Igyekezz mindegyik belső érzékelésedet használni, és figyeld meg, fogalmazd meg, hogy mit érzel! Nem érteni kell, hogy mi történik, hanem inkább tapasztalni! Szállj le a fejedből a szívedbe, és tapasztalj, figyelmes tudatossággal, elfogadással, ítélkezés nélkül! Az energiabuborékod általában egy kar hosszúságura terjed ki a testeden túl minden irányban.

 4. Most nyisd meg a buborékodat a Földanya felé, melyen állsz! Kialakul egy energiakapu a személyes buborékod és a Földanya energiamezeje között, főleg a talpaidon és a gátcsakrádon keresztül hangolódj rá a Földanya élő, lüktető energiájára! Tapasztald meg, fogadd be a Földanya, e hatalmas élőlény energiáját mind az öt érzékeléssel!

 5. Most hozd vissza a figyelmedet a személyes energiabuborékodba. Terjeszd ki az energiabuborékodat a Nap-apa irányába a koronacsakrán és a magasba emelt tenyereiden keresztül! Fogadd be a Nap-apa energiáját a buborékodba, mint egy tudatos, érző élőlényét, ne csak tárgynak vagy tudattalan erőnek tekintsd! Figyeld meg az öt érzékeléssel, és jellemezd magadban az energiáját!

 6. Hozd vissza a figyelmedet ismét a személyes buborékodba, majd irányítsd a legközelebbi természetes víz felé! Ha nincs körülötted semmilyen vZ látótávolságon belül, akkor vidd a figyelmedet a talajban áramló vízre! Fogadd be úgy a vizek energiáját, mint egy tudatos lényét, melyben az összes felszíni és felszín alatti, feletti víz összekapcsolódik! Az inkák Mamakócsának, Óceán-anyának nevezik. Fogadd be a finom, harmonikus energiát, a számít a Vízanyából! Jellemezd a Vízanya éltető energiáját, ahogy érzékeled!

 7. Hozd vissza a figyelmedet ismét a saját energiabuborékodba, majd ismét terjeszd ki, ezúttal a Szél, mint élőlény felé! Mit suttog, hogyan simogat, hogyan élteti az összes élőlényt a levegő által? Figyeld meg, hogy milyen az energiája? Jellemezd néhány jelzővel!

 8. Hozd vissza ismét a figyelmedet az energiabuborékodba, és hasonlítsd össze e négy lény energiáját, számiját: Föld, Nap, Víz, Szél. Melyiket milyennek érzed, látod, hallod, ízleled, szagolod? A gyakorlatot minden természeti megnyilvánulásra kiterjesztheted: a szivárványra, viharra, az erdőre, vízesésre, egy hegyre stb. Ha a meditáció alatt erős megéléseid voltak, vagy a Természet kommunikált veled, akkor írd le. Végezd a gyakorlatot egy héten keresztül minden nap, és figyeld meg a közvetlen és hosszú távú hatásait!

2021. július 6., kedd

Az értelem és az elme

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

3.14. téna védajaté szarvam szukham duhkham csa dzsanmasu
sza vigjánátmakasz taszja manah szjád upakárakam

[A mahat] okozza minden boldogság és szenvedés ismeretét az emberi életek alatt. A tudatosítás a természete, és az elme a segédje.

Az elme (manasz) a számkhja rendszer következő megnyilvánulási fokozata, mivel az egóból (ahankárából) jön létre. Ne tévesszük össze az értelemmel, mivel annál és az egónál is alacsonyabb minőségű energia, mely közvetlenül fogja fel a mentális tárgyakat (mint az érzéseket, gondolatokat és emlékeket). Az öt tudásszerző érzékszerv által érzékelt érzékszervi benyomások befogadásáért is az elme felel.

Ha a számkhja evolúciós folyamatát a másik végéről vizsgáljuk, akkor az érzéktárgyak akkor tudnak hatást gyakorolni az elmére, ha az érzékszerv érzékeli a jelenlétüket és összekapcsolódik velük. Például nem tudsz elolvasni egy könyvet, ha nem nyitod ki és nem fogadod be az oldalain található betűket a szemeiddel. Az elme az, amely értelmezi a szavakat, mondatokat, és elraktározza a benyomásokat emlékek formájában. Gyakran már ilyenkor is „megszíneződnek” ezek az emlékképek az egó által. A „jó/rossz”, „szeretem/nem szeretem” minősítéseket már az egó kapcsolja hozzá a mentális tartalmakhoz, és ezeket a minősítéseket át is lehet írni, vagy fel lehet függeszteni. Ebben van fontos szerepe az értelemnek, mely abban a tekintetben magasabb rendű az egónál, hogy képes „transzperszonális” szinten működni, és például aktiválja az erkölcsi érzéket, kerülve egy tettet vagy fenntartva egy kötelességet, akkor is, ha az elme tiltakozik ellene. Az intellektus alapvető működése a diszkrimináció, azaz a jelenségek valódi természetének felismerése, az egó és az elme korlátozó hatásától függetlenítve. Az értelem tehát tudatosítja a megélt jelenségeket, és arra törekszik, hogy helyesen megkülönböztesse az illúziót a valóságtól, a hamisat az igaztól, és az átmenetit az öröktől. Végső soron a megkülönböztető tudás a prakriti és a purusa egyidejű azonosságának és különbözőségének, valamint kapcsolatuk jellegének felismerésében teljesedik ki. A Jóga-szútrában (3.55) Patandzsalí a következőképen jellemzi a diszkriminatív tudást:

tárakam szarva-visajam szarvarthá-visajam-akramam cséti vivéka-dzsam gjánam

A diszkriminatív tudás képessé tesz arra, hogy átkeljünk. Mindent magában foglal, és túl van az időn.”

2021. július 5., hétfő

Átkok és lélekvisszahívás

Nagyon sokan keresnek meg lélekvisszahívással kapcsolatban, ami általában helyénvalónak bizonyul, hiszen, mivel a lelkünk a túlélés érdekében darabjaira hasad egy-egy trauma átélése során, és tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy nincs olyan ember, aki ne szenvedett volna el valamilyen traumát, így a lélekvesztés is ugyanolyan általános jelenség, mint a traumák által okozott sebek cipelése a tudatunkban. Természetesen vannak más módszerek is a traumák oldására, és mindenkit bátorítok is, hogy éljetek ezekkel. A lélekvisszahívás egy kiegészítő kezelés, mely nagyban megtámogatja a trauma feloldására tett erőfeszítéseket. Hogy egy hasonlattal éljek: Ha valaki elveszíti a lábát, akkor megtanulhat mankóval vagy műlábbal járni, de ha visszakapná a lábát, akkor sokkal teljesebb életet tudna élni. Ezt a teljességet kaphatjuk vissza a lélekvisszahívással, hiszen a leszakadt, elkülönült lélekrészeink hozzánk tartoznak, és ők is akkor tudnak továbbfejlődni és kiteljesedni, ha visszatérnek a fő lélekrészhez, mely a testben lakozik. A lélerészekkel együtt sok energiát is visszakapunk, és az integrációs időszak után sokkal sikeresebben, magabiztosabban tudjuk kigyógyítani magunkat a szerzett traumából. A lélekvisszahívás folyamatáról itt írtam, illetve ebben a blogban megtaláljátok a korábbi, ezzel kapcsolatos írásaim linkjeit is.

Mi az az átok?

Az ezoterikus és new age világban divatos dolog az "átok" szóval dobálózni, de nézzük, mit is jelent ez energetikai szempontból, iletve sámáni megközelítésben? A lélekrészek leválásának két oka lehet: A "fortholder", vagyis a "vár őre", a fő lélekrészünk, azonosságunk önként küldi el egy lélekrészét, hogy elvigye a trauma által okozott fájdalmakat és emlékeket; vagy hogy elkísérjen valakit, akihez ragaszkodunk, és nem tudjuk elengedni (ex-partner, halott hozzátartozó, vagy bárki, akit fontosnak tekintünk az életünkben és erősen kötődünk hozzá). Az ilyen, elvándorolt lélekrészek viszonylag könynen hajlandóak visszatérni, mert nem tartja ott őket valaki másnak az ereje. De mi van esetleg olyan esetben, ha az ex-partnerünk nem tudta feldogozni a szakítást, és nem csak energetikailag, hanem a fizikai valóságban is próbál még beleszólni az életünkbe? Ilyenkor ő nem fogja akarni elengedni a lélekrészünket, de szerencsére a szellemi segítők olyan erővel rendelkeznek, hogy az ilyen, ösztönszintű megkötöttségeket képesek hatástalanítani. Csak azt kell biztosítani, hogy az alany, aki kéri a lélekrészének visszahozását, maga is hajlandó legyen visszaadni az ex-partnere lélekrészeit. Így tud megszűnni az energetikai kötődés.

Egy másik eset az, amikor egy narcisztikus, pozesszív, manipulatív partnerrel, főnökkel, tanítóval, szülővel stb. voltunk kapcsolatban. Ezek a személyek még mindig, az előző esethez hasonlóan, ösztönszinten irányítják az energetikai folyamataikat és a "lélekszerzést", hiszen minél több embert szeretnének manipulálni és függőségi helyzetben tartani: a családtagjaikat, beosztottjaikat, barátaikat, követőiket stb. Mondjatjuk, hogy egy erőteljes narcisztikus patológiát élő ember szinte "sportot űz" a lélekrészek megához láncolásából, de ez még mindig inkább ösztönből, megérzésből történik. A legtöbben nem rendelkeznek olyen mértékű mágikus képességekkel és tudatossággal, hogy szánt szándékkal, tudatos operációval szerezzenek lélekrészeket a "gyűjteményükbe". Láttam már ilyen "gyűjteményeket" lélekutazásban.

Az átkok hasonlóan működnek, hiszen a fenti eseteket is, ahol bőven történik bántás, "átkozódás", rosszindulat, rossz kívánása a másiknak, bosszúállás, kárörvendés stb.; bizonyos értelemben tekinthetjük átoknak, bár megint csak, általában nem tudatos mágikus folyamatokról van szó. Ennek ellenére a zavaró, ártó energia (hucsa) érezhető, és a lélekrészek visszaszerzésével ezek a hatások alábbhagynak.

Konkrét átoknak azt tekinteném, ha valaki rosszat akar egy ismerősének, és elmegy egy mágushoz, "boszorkához", stb. aki ilyen jellegű vudu- és egyéb tevékenységet vállal, és megfizeti azért, hogy a mágus ezt vagy azt az átkot szórja a szenvedő félre. Tekintsünk most el attól, hogy kinek mekora szellemi ereje van, maga az elv még mindig igaz: ha kifejezetten és szánt szándékkal akarsz rosszat valakinek, az az ártó hatás sokkal konrétabban nyilvánul meg, mintha csak ösztönszintű játszmákban szórod felé a rosszindulatú energiát. Magyarul, az van átok alatt, akit valaki valamikor konkrétan megátkozott, akér ebben, akár az előző életében, és szellemi energiát, áldozatot tett bele ebbe a mágikus folyamatba, mert anélkül ugye nem sok ereje lesz. Bármilyen szellemi erőfeszítésből származó erőt használhatunk segítő vagy ártó szándékkal. Például ha nem eszem egy hétig, annak az erejét felajánlhatom valakinek a gyógyulására, boldogulására (ezt nevezzük áldásnak, és sokkal kevésbé agresszív energiát jelent, mint az átkozás), de ugyanúgy kérhetem, hogy az energia okozza valakinek a betegségét, szomorúságát, veszteségét stb. Az erő előjel nélküli, mi adunk irányultságot és minőséget neki a szándékunkkal. 

Az átkoknak van egy olyan aspektusa is, hogy a káros mintázat beleíródik az energiameződbe, és a hatását transzgenerációsan is továbbadhatod a gyerekeidnek, unokáidnak. Tehát ha felismerted az átkot, és sikerül hatástalanítani, visszaverni, azzal a következő nemzedékekkel is jót cselekszel. A lélekvisszahívás fontos szerepet játszhat ebben a folyamatban. 

Tehát mit lehet tenni, ha valakit konkrétan, tudatosan megátkoztak? Persze lehet, hogy őt erről nem tájékoztatták egyértelműen, de ha felmerül ennek a gyanúja, azt egy sámán általában be tudja azonosítani. Az átkok visszaverésére is hatástalanítására többféle módszer létezik, és ezek sikere egyrészt a sámán és szövetségesei szellemi erejétől függ, másrészt a megátkozott személy karmikus adósságától. Ha a karma indokolja a szenvedést, akkor az valamilyen formában mindenképpen megérkezik, akár átok, akár más "balszerencse" formájában. 

Az átkozás folyamata tehát mindenképpen lélekvesztéssel, illetve "lélekrablással" jár, mivel az átkot elhelyező személy uralkodni próbál a személyiségünk bizonyos aspektusa felett. Tehát maradjunk annál a kérdésnél, hogy vissza tudjuk-e hozni egy elátkozott személy lélekrészét? Itt a sámán már nagyobb ellenállásba ütközhet, sőt, támadás is érheti, mert az átkozó mágus által uralt szellemek védelmezni próbálják a területüket. Ezek általában mind Középső Világbeli szellemek, hiszen az Alsó és Felső Világok tiszta szellemi energiáit nem tudja senki ártó tevékenységre kényszeríteni. Ők harmóniában élnek, és ezt a tiszta minőséget (számít) hozzák az életünkbe, ha kapcsolódunk hozzájuk. Plusz védelmet is adnak a veszélyekkel szemben. Tehát a sámán szövetségeseinek, erőállatanak, őrzőszellemeinek erejétől is függ, hogy képes-e megtörni az átok által fogva tartott lélekrész béklyóját, és kiszabadítani, visszahozni azt. Általában, mivel a mai világban igen kevés a "haladó" szintű mágus, ez sikerülni szokott. 

Ha viszont a sámán esetleg erején felüli vállalkozásba fogna, akkor az erőállatok figyelmeztetni fogják a veszélyre, a védelmező szelleme a segítségére siet, és figyelmezteti, hogy túlzottan nagyhatalmú ellenféllel van dolga, ne bocsátkozzon bele a szellemi csatába. Ilyankor a sámán ezt közli a vendégével, és azt a problémát, amit ő esetleg nem tud megoldani, valaki más, nagyobb szellemi erővel rendelkező személy vagy szellemi lény simán elintézi. A lélekvisszahívás tehát akkor is fontos része a védekezési és feloldási stratégiának, ha felismertük, hogy átokról van szó. Legyengült, széthullott állapotban ugyanis a szellemi "immunitásunk" is lecsökkenhet, és sokkal könnyebben elhelyezheti valaki a tudatalattinkban az ártó szándékú programokat. 

Még egy dlogról érdemes beszélni a végén: Ha valaki úgy keres meg, hogy őt megátkozták, és szentül meg van győződve erről, akkor előfordul, hogy "bebetonozza" a hitrendszerébe ezt az eseményt, és ha ragaszkodik hozzá, akkor nincs az a sámán, akik kihozná belőle a kifejezett vagy hallgatólagos akarata ellenére. Ez akkor is bekövetkezhet, ha valóban átkozás esetét azonosítjuk, és akkor is, ha az illető pusztán kitalálta ezt az eseményt az áldozatszerepének fenntartása érdekében. 

2021. július 4., vasárnap

A auralátás titka - 2. rész

Mielőtt elkezded gyakorolni a második részben leírt gyakorlatokat, olvasd el az első részt, és próbáld ki a bevezető gyakorlatokat! 

3. gyakorlat - a felhők nézése

A felhők nézése - ez a gyakorlat akkor kezd el hatni, ha elég gyakran csinálod, és elég hosszú ideig bámulod a felhőket. Egész üzenetek fognak kirajzolódni a felhőkben és körülöttük!

1. Menj ki a szabadba, és ott gyakorold ezt a gyakorlatot! Fényképről nem fog menni. Lehet napos vagy felhős idő is, csak az a fontos, hogy ne legyen túl fényes az égbolt. A késő délután a legjobb napszak a technika gyakorlásához. 

2. Feküdj le vagy ülj le kényelmesen, és lazulj el!

3. Nézz fel az égre, de ne fókuszálj egy bizonyos pontra! Csak nézz a távolba! Figyelj a perifériás látásoddal!

5. Sok-sok kis, fekete és fehér pontot fogsz látni keringeni az égben. 

6. Ne fókuszálj egy pontra a központi látásoddal, hanem csak a periférikus látásoddal kövesd nyomon a pontokat! Mindegyiknek saját pályája van, amit nyomon tudsz követni az égben.

4. gyakorlat - A saját aura nézése

Ez a gyakorlat segít abban, hogy jobban megismerd a benned zajló energetikai folyamatokat, és elfogadd a testedet, az énképedet. 

1. Állj egy nagy tükör elé, melybe belenézve semleges háttér előtt látod magad. Általában egy nagy, fürdőszobai vagy előszobai tükör megteszi. 

2. Az a legjobb, ha meztelen vagy, vagy pedig semleges ruhát viselsz - fehér, vlágosszürke vagy drapp színűt.

3. Használd a perifériás látásodat és nézd a visszatükröződésed jobb válla feletti pontot kb 10 cm-es magasságban. Ide irányítsd központi fókuszodat.

4. Meg fogod pillantani az aurát/energiamezőt a fejed fölött. 

5. Ne mozdítsd el a tekintetedet a fókuszpontról! Csak a perifériás látásoddal érzékeld az energiamezőt! 

A fenti gyakorlat elsajátítása igénybe vehet némi időt, még akkor is, ha a többi már megy. Amikor a saját aurád látása és vizsgálata már jól megy, akkor elkezdhetsz gyakorolni mások aurájával is, először közepes megvilágításban, világos háttér előtt, majd bármilyen fényvszonyok között és sötétben is menni fog. A gyakorlás során különböző - élénk és fakó, sötét színeket fogsz felfedezni az aurában és a csakrák körül, majd formákat, érzelmeket, arcokat, és egész történeteket is megtanulsz kiolvasni belőlük. A gyakorlás nem csak a belső látásodat, de az intuíciódat is fejleszti. Kipróbálhatod ugyanezt az auralátási gyakorlatot behunyt szemmel is. 

2021. július 3., szombat

Az értelem és az egó

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

3.12. ádjó vikárah prakritér mahán átméti kathjaté
vigjána-saktir vigjátá hj ahamkárasz tad-utthitah

A prakriti első kiterjedését mahatnak (“nagy”) nevezik. Ez a tudó, mely a megismerés erejével bír. Belőle árad ki az egó.


3.13. éka éva mahán átmá szó ‘hankáró ‘bhidhíjaté
sza dzsívah szó ‘ntarátméti gíjaté tattva-csintakaih

A “nagy” csak egyetlenként létezik. Az elvek magyarázói szerint az egóval is megegyezik. Azt mondják, hogy azonos az egyéni lélekkel, és a belső Önvalóval is.

A számkhja filozófia szerint a mahat (a „nagy”) a prakriti első evolúciós kiáradása, és buddhinak (értelem, intellektus) is nevezik. Bár az értelem nem azonos a tényleges Önvalóval, (az átmannal), a prakriti által félrevezetettek mégis összetévesztik az Önvalóval. Az értelem teszi lehetővé a megkülönböztető tudást (vigjána), és ebben az értelemben valóban tekinthetjük tudónak, vagy megismerőnek (vigjátri). Az ahankára (egó) a mahatból terjed ki. Ezért bizonyos szemszögből van létjogosultsága a kijelentésnek, mely szerint az egó azonos az intellektussal. Más értelmezések szerint a mahat azonos az egyéniesült lélekkel (dzsívával), vagy pedig a Paramátmával (Felsőlélekkel), melyet antar-átmának vagy antarjámínak (mindenben jelenlévő léleknek) is neveznek. 

2021. július 2., péntek

Az auralátás titka - 1. rész


Az aura rétegeinek és színeinek látása, mint ahogyan az energiák érzékelése tenyérrel elsősorban a megfelelő technikán és a gyakorláson múlik. Az aura érzékelését természetesen behunyt szemekkel is gyakorolhatjuk, de létezik egy módszer, mellyel nyitott szemmel is megtanulhatjuk az intuitív látás művészetét. Ezt szarvas-nézésnek, vagyis periférikus nézésnek is nevezik. A szarvas ugyanis, miközben a szemei egy bizonyos pontra irányulnak, jobban észreveszi a mozgást a periférikus látómezejében, így gyakorlatilag bárhonnan leselkedik rá veszély, azt észlelni fogja. 

1. gyakorlat - a körök kontrasztjának érzékelése

A fenti ábrán lévő két körnek nincs olyan aurája, mint az élőlényeknek, viszont a gyakorlat segít a periférikus látás tudatosításában. 

1. Nézd a képet egy megfelelő nagyságú monitoron, ne a telefon képernyőjén próbálj gyakorolni!

2. Tartsd a fejedet normális látótávolságra a képernyőtől! 

3. Fókuszáld a tekintetedet a kék és vörös kör közötti fekete pontra!

4. Lazulj el, lélegezz könnyedén, és ne akarj erőltetve látni valamit!

5. Lassan kibontakozik egy-egy mozgó fénykör a vörös és a kék kör peremén (a színét nem árulom el, találd meg magad!)

6. Amikor meglátod a köröket, ne mozdítsd el a tekintetedet a fekete pöttyről! Csak figyeld a köröket a perifériás látásoddal! 

7. Gyakorold ezt addig, amíg kényelmesen fenn nem tudod tartani a perifériás látásodat a kívánt ideig!

2. gyakorlat - a kezek aurájának érzékelése

1. Használd mindkét kezedet! A helyiség legyen közepesen megvilágítva: ha a fény túl sok vagy túl kevés, az megnehezíti a perifériás látást, de kellő gyakorlással bármilyen fényviszonyok között tudsz majd gyakorolni!

2. Gyakorolj homogén, semleges háttér előtt! A fehér fa vagy az ég, ha nem túl fényes, pont megfelel!

3. Ülj le, lazulj el, és nyújtsd ki a karjaidat úgy, hogy a tenyereid kb 40 cm-re legyenek a szemedtől!

4. Érintsd össze a mutatóujjaidat a szemeid előtt! Fókuszálj a két ujj érintkezésének helyére!

5. Távolítsd el a két mutatóujjadat kb 5 cm-re, de a tekinteted fókusza maradjon meg középen! 

6. Most vidd a fókuszodat egy semleges pontra, mely távolabb esik tőled, mint a kezeid!

7. Használd a perifériás látásodat, és észre fogod venni a kékes fényt az ujjaid körül!

8. Játssz egy kicsit az ujjaiddal, miközben fenntartod a periférikus látást! Érintsd össze az ujjaidat, majd távolítsd el őket egymástól! észlelni fogod, ahogy az ujjaid végén lévő aurák összeolvadnak, majd egy energiaszál alakul ki köztük, ahogy eltávolítod őket egymástól!

9. Miután ez a gyakorlat már kénylmesen megy, próbáld ki teljes sötétségben is! Az ujjaid körüli aurát így is látni fogod!

2021. július 1., csütörtök

A purusa és az egó

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

3.11. purusah prakriti-szthó hi bhunkté jah prákritán gunán
ahankára-vimuktatvát prócsjaté pancsa-vimsakah

A szellemet, amikor az anyagba ágyazva jelenik meg, és megtapasztalja az anyagi gunákat (kötőerőket), a huszonötödik elvnek nevezik, mivel mentes az egótól.”

A számkhja filozófia tanítása szerint a teremtés folyamatában az első elem, ami megnyilvánul a prakritiből, a buddhi (intellektus), és ebből nyilvánul meg az ahankára (egó). A purusa, vagyis a szellem a valóságban független az anyagtól, tehát az „anyagba ágyazott” állapot nem valós, hanem illúzió. Az ahankára az, amely elhiteti az egyéniesült tudattal az anyag és a szellem összekapcsoltságát, ám amint a purusa megtapasztalja önnön természetét, mentesül az egó, a prakriti és a gunák megkötő hatásától. Ezért a purusát tekintik a huszonötödik elemnek a számkhja filozófiában. A Bhagavad-gítá 13.22-es verse nagyon hasonlít az Ísvara-gítá ezen verséhez:

purusah prakriti-szthó hi bhunkté prakriti-dzsán gunán
káranam guna-szangó ’szja szad-aszad-jóni-dzsanmaszu

Így él az élőlény az anyagi természetben, a természet három kötőerejét élvezve, s mindez az anyagi természettel való kapcsolatának köszönhető. Ily módon hol jó, hol pedig rossz éri őt a különféle fajokban.

Bár ez a vers nem emeli ki az egó szerepét a purusa és a prakriti összekapcsolódásában, csakis az ahankára által létrehozott hamis azonosság-érzet teszi lehetővé azt, hogy a purusa a prakriti, vagyis az anyagi természet különféle megnyilvánulásait élvezze, vagy szenvedjen tőlük. A fájdalom és élvezet váltakozásának kettőssége elkíséri a lelket az újjászületések sorozatán keresztül. Az ismétlődő születés és halál, vagyis a szamszára körforgásában való fogság okozója szintén az ahankára, vagyis a hamis egó (Bhagavad-gítá 3.27):


prakritéh krijamánáni gunaih karmáni szarvasah
ahankára-vimúdhátmá kartáham iti manjaté

A hamis egó által megtévesztett szellemi lélek önmagát hiszi a tettek végrehajtójának, pedig valójában az anyagi természet három kötőereje végzi azokat.”

2021. június 30., szerda

Az anyaméh traumáinak gyógyítása - lélekutazás

Ezt a lélekutazást a Munay Ki 13. rítusához kapcsolódóan (előtte vagy utána) szoktam elvégeztetni, illetve ugyanezzel a tematikával transzlégzést is lehet gyakorolni, ami a hucsától és a transzgenerációs traumáktól való megszabadulás nagyon hatékony módszere. Igazából bármilyen traumát vagy betegséget hordozunk a méhünkben, érdemes végigcsinálni ezt a lélekutazást, vagy pedig felügyelet alatt a transzlégzést. Egyedül nem javaslom a transzlégzés gyakorlását otthon, még a lágyabb változatokat sem, amiket egyéni kezelésekkor szoktam alkalmazni. De lélekutazással is nagyon hatékony a folyamat. 

Az anyaméh a női termékenység és szexuális energia szakrális központja. Sokan küzdenek olyan érzelmi, energetikai vagy fizikális blokkokkal, elakadásokkal, traumákal és tünetekkel, melyek az anyaméhben vagy annak környékén koncentrálódnak, és a nőiséget sújtják. A földi "civilizáció" elmúlt évezredeiben számtalan atrocitás, erőszak, bántalmazás, diszkrimináció és érzelmi trauma érte a nőket, melyet háromféle módon érzékelhetünk az egyéni energiabuborékunkban: 1. személyes traumák formájában, melyeket ebben vagy az előző életeinkben éltünk meg; 2. transzgenerácós trauma formájában, melyet a szüleinktől, nagyszüleinktől örököltünk (nem csak női, de akár férfi oldalon is, pl. nőgyűlölet, bántalmazás stb). és 3. a kollektív tudatban tárolt trauma formájában, melyet szintén sokan megéreznek, például a máglyán elégetett "boszorkányok", vagy az emberkíslrleteknek alávetett, prostitúcióra kényszerített stb. nők fájdalmát átérezve, hiszen a kollektív tudattal mindannyian kapcsolatban vagyunk, és egyéni rezgéseink, tudati működéseink kihatnak a teljességre is, oda-vissza. 

A férfiak esetében az energetikai méh, mely szintén a medencében, a prosztata fölött helyezkedik el, a kreativitás, az önmegvalósítás és a cselekvő erő otthona, melyre szintén nehezedhetnek olyan traumák, melyet a férfi a nőtársai által szenvedett el, vagy a fent vázolt módok egykikén keresztül hordozza magában. Ha a férfi okozója volt ilyen traumáknak, az szintén visszatükröződik a tudatalattijában, és amíg nem bocsátott meg magának és nem kért bocsánatot, addig nem lesz képes feloldani a traumát, és teljességében megélni férfi-erejét. Lássuk hát az utazást, melynek tematikája azokat a mozzanatokat követi, ahogy Aberto Villoldo neje, Marcela Lobos megkapta ezt a rítust és beavatást a Szellemvilágtól!

1. Helyezkedj el ülve vagy fekve a lélekutazáshoz, és takard be a szemedet, ha zavar a fény. Kapcsold be a dobolás vagy csörgőzés felvételét, vagy saját magad játssz a hangszeren. Miközben lassan belekerülsz a révült állapotba, indulj el az Életfa felé. Amikor ott látod magadat az Életfánál, hívd az erőállataidat, majd amikor megérkeztek, kérd meg őket, hogy hívják a gyógyító bába-asszonyok ősi vonalát, a női sámánok szellemeit. 

2. Négy, fehérbe öltözött bába fog megjelenni, de az is lehet, hogy sokkal több női gyógyító fog köszönteni téged a gyógyító körükben. Különböző természeti népek és korok kinézetét is felfedezheted rajtuk, sőt, a női őseiddel és rokonaiddal is találkozhatsz az utazás során, hiszen ebben a rítusban a nők gógyítják a női archetípus sérüléseit. 

3. Kérd a gyógyító asszonyokat, hogy segítsenek kihordani és megszülni halott gyermekedet, akinek a teste az összes, általad hordozott traumából alakul ki. Ahogy az asszonyok körbevesznek, e védelmező térben felidézheted magadban mindazokat a fájdalmas emlékeket és eseményeket, melyek nehéz, betegséget okozó energiaként eltorlaszolták méhed ragyogó fényességét. Miközben a traumák feljönnek a tudatalattidból, bocsáss meg mindazoknak, akik bántottak, és kérj bocsánatot mindazoktól, akiket esetleg te bántottál meg. Kérd a gyógyító asszonyok áldását, hogy tanulhass ezekből a fájdalmas élményekből, és képessé válj átalakítani a fájdalmat a megújulás, az újjászületés, az anyává válás erejévé és örömévé. 

10. Amikor úgy érzed, hogy az összes traumád testet öltött a halott gyermek formájában, kérd a bábák segítségét, hogy legyen erőd megszülni a sok nehéz, tramatizáló energiát, a halott gyermek formájában. Érezni fogod, hogy a gyermek távozásával együtt megkönnyebbülsz és lelked megnyugszik, ahogy a rá nehezedő teher megszűnik. Akinek az könnyebb, azt szoktam javasolni, hogy légzés közben képzelje maga elé a sötét gyermeket, ahogy formálódik a teste, mintha maga előtt látná a magzatot, majd kérje meg a bábákat, hogy vigyék el a gyermeket. El kell engedni, megbocsátással, szeretettel gondolva rá. Számos trauma pontosan abból fakad, hogy az anya minősíti és elutasítja magzatát, gyermekét, és utálattal fordul felé, gondoskodó szeretet helyett.

11. Fogadd el a gyógyító asszonyok gondoskodását és gyógyító szeretetét! Ilyenkor azt érzékelheted, hogy az asszonyok egy zöld, világító folyadékot itatnak veled, vagy töltenek az ereidbe a pórusaidon keresztül. Ez, a dzsungel növényeinek gyógyító erejét képviselő nedv fokozatosan feltölti és átjárja az egész testedet, minden sejtedet, és még az aurádat, az energiabuborékodat is feltölti ragyogó, gyógyító, nyugtató, termékeny, zöld fényével. A méhedben fokozatosan összesűrűsödik ez a gyügyító erő, egy fényes zöld gömböt alkotva, és áldásként veled marad, hogy másokat is gyógyíthass az Anyaméh rítusának átadása által. 

12. Amikor meghallod a visszahívó dobszót, akkor mondj köszönetet a sámánasszonyoknak és az erőállataidnak, hagyj valamiylen felajánlást az Életfa alatt (például egy fogadalmat, melyben kifejezed, hogyan fogod támogatni az Emberiség anyaméh-sebének gyógyulását), és indulj vissza a fizikai valóságba, a fizikai testedbe. Írd le, jegyezd fel az élményeidet, ha fontos, erős megéléseid voltak, vagy további tanításokat, utasításokat, szertartásokat kaptál a gyógyító asszonyok vonalától. Az utazás közben előfordulhat konkrét szülési, születési élmény, de akár halálélmény is, ahogy a traumák távoznak. Hányinger vagy hányás is előfordulhat az utazás után, mely az energetikai méregtelenítő folyamat kísérő jelensége. 

2021. június 29., kedd

Az elbűvölő prakriti

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

3.10. mahadádjam visésántam szampraszúté ‘khilam dzsagat
já szá prakritir uddistá mohiní szarva-déhinám

Azt az elvet, mely az egész világot megszüli, a mahattól (intellektustól) az egyes elemekig bezárólag, prakritinek (teremtő Természetnek) nevezik. Ő minden megtestesült élőlény illúziójának oka.”

A következő versekben Siva a három tattva természetét ismerteti részletekbe menően. A prakritiről vagy pradhánáról ebben az egy versben szól, mint az összes anyagi megnyilvánulás forrásáról, melyek egy irányított evolúciós folyamat során, egymásból fejlődnek ki, majd a Teremtés pusztulási szakaszában ugyanúgy visszarendeződnek egymásba és végső lépésként a pradhánába/prakritibe. A prakriti másik működése, amellett, hogy testeket hoz létre az egyéniesült tudat számára, az illúzió, vagyis a hamis azonosítás kialakítása. Az egyéniesült tudat ragaszkodni kezd a saját testéhez, és azonosítja vele önvalóját. Így a prakriti neve mohiní is, ami elbűvölőt jelent, és mágikus erejére utal, mellyel illúzióban tartja a megtestesült élőlényeket.

A mohiní név arra a történetre is utal, melyet a Mahábháratában és a Puránákban is olvashatunk: a Tejóceán kiköpülése során Visnu megjelenik egyetlen női avatárja (inkarnációja) formájában, Mohiníként, akinek elbűvölő szépsége megzavarja a démonokat, és így a halhatatlanság nektárjából csak a félisteneknek jut. A Mohiní név a muh tőből származik, melynek jelentése: „összezavarni”. Ahogy Mohiní elbűvölte és becsapta a démonokat, ugyanúgy varázsolja el a prakriti a purusát, és elfeledteti vele azt, hogy eredeti természete különbözik az elsődleges anyagból és annak megnyilvánulásaiból álló világtól. 

2021. június 28., hétfő

A Szellemvilág négy bejárata

Az andoki sámánok hagyományában a mesa, vagyis az orvosságos csomag, a személyes oltár az egész Szellemvilágot képviseli, és a mesa négy oldalán, a nágy égtáj felé nyílik egy-egy kapu. Az alábbi szertartást a mesa négy oldalát körbejárva is elvégezhetjük, mindig a megadott égtáj felé fordulva (mintha a mesa közepén tartózkodnánk szellemtestünkben), vagy pedig ha a mesa össze van hajtogatva, akkor érintsük a megfelelő testrészhez és forduljunk a négy égtáj felé, miközben megidézzük és meghívjuk a mesába a négy égtáj uralkodó erőit. 

1. KELET: Képzeld el magadat egy nagy kristály belsejében. Vegyél három mély levegőt. Fordulj kelet felé. Jelenítsd meg magad előtt, és hívd Tayta Intit, az Abszolút Nap-apát, aki soha nem kel fel és soha nem nyugszik le az égbolton, és mindig jelen van szellemi szemeink előtt. Hívd be az örök Nap új fényét, és végtelen erejét, mellyel új életet teremt. Ha a mesa a kezedben van, akkor először nyújtsd ki kelet felé, majd érintsd a szívedhez. Ha a mesa nyitva van előtted, és te a nyugati oldalán ülsz, kelet felé fordulva, akkér tárd ki a karjaidat kelet felé, majd helyezd a jobb kezedet a szívedre, a balt pedig a napfonatra (nők fordítva). Ha nem szeretnél most dolgozni a férfi/női energiák polaritásával, akkor helyezd mindkét kezedet a szívedre a bejövő energiával. Kérj áldást mindenre az életedben, amihez fényre, erőre, melegségre, megújulásra van szükség. Mondd ki "Hampuy Tayta Inti. Hampuy, Hampuy" ("Gyere, Nap-Apa!"). Vegyél három mély levegőt, és a harmadikat kifújva, részesítsd a Nap-Apa áldásában a családodat és a közösségedet!

2. DÉL: Képzeld el magadat egy nagy kristály belsejében. Vegyél három mély levegőt. Fordulj dél felé. Nyújtsd a mesádat vagy mindkét kezedet Pacsamama, a Földanya felé. Fogadd el az áldást Pacsamamától! Pacsamama a négy őselem (Föld, Víz, Tűz és Levegő) áldását és erejét fogja elhozni neked. Érintsd a mesát vagy a két tenyeredet a homlok-csakrádhoz! Nők a bal tenyeret helyezzék alulra, férfiak a jobbat. Kérj áldást mindenre az életedben, amihez a négy őselem és Pacsamama tápláló, megtartó energiájára van szükség. Mondd ki: "Hampuy Pacsamama. Hampuy, Hampuy" ("Gyere, Földanya!"). Vegyél három mély levegőt, és a harmadikat kifújva, részesítsd a Földanya áldásában a családodat és a közösségedet! Az életerő, jólét, egészség, harmónia, belső béke és a gyógyító energia áldása így őket is eléri.

3. NYUGAT: A nyugati oldalon a lenyugvó Nap és a Holdanya, Mamakilla energiáját fogjod meghívni. Vegyél a kezedbe valamilyen falajánlást (ételt, italt, gyümölcsöt, termést, virágot, dohányt, stb. vagy olyan erőtárgyakat, melyek a felajánlott erőfeszítésedet, szertartásodat jelképezik. Képzeld el magadat egy nagy kristály belsejében. Vegyél három mély levegőt. Fordulj nyugat felé. Nyújtsd a felajánlásodat mindkét kezeddel Pacsamama, a Földanya felé. Hadd fogadja el a felajánlást a Hold-anya, és viszonozza azt az áldásával! Érintsd a mesát vagy a két tenyeredet egy lefelé mutató piramis formájában a szakrális csakrádhoz, a köldök alatt! Kérj áldást az ősöktől, hogy a méhed a termékenység és élet forrása lehessen! Mondd ki: "Hampuy Mamakilla. Hampuy, Hampuy" ("Gyere, Holdanya!"). Vegyél három mély levegőt, és a harmadikat kifújva, részesítsd a Holddanya áldásában a családodat és a közösségedet! 

4. ÉSZAK: Képzeld el magadat egy nagy kristály belsejében. Vegyél három mély levegőt. Fordulj észak felé. Nyúlj a fejed fölé mindkét kezeddel, az északu kapunk keresztül behívva az Égapa (Pacsatata) áldását. Érintsd a mesát vagy a két tenyeredet a koronacsakrádhoz, egy csúcsával felfelé muta piramist formázva az ujaiddal kérj áldást az ősöktől, a Kozmikus Apától, a Teremtőtől és a Kozmikus Őseidtől, hogy felismerd eredeti minőségedet és tudásodat! Mondd ki: "Hampuy Pacsatata. Hampuy, Hampuy" ("Gyere, Égapa!"). Vegyél három mély levegőt, és a harmadikat kifújva, részesítsd az Égapa áldásában a családodat és a közösségedet! Ez egy öngyógyító, harmonizáló, tisztító szertartás.

Az Ösők áldásának megidézése

1. A szertartás második részében az Ősök energiáit és áldásait fogjuk meghívni a mesába. Képzeld magad egy kék kristályba! Hívd az Ősöket az alábbi imával: wiñay kausaq Tayta mama Kuna ("Örökké élő Apák és Anyák, gyertek, és legyetek velem a szertartásban!")

2. "szesítsetek a Rikuy áldásában, mivel Ti magas frekveincián rezegtek, és mindent láttok, ezért mutassátok meg nekem a helyes látásmódot!"

3. "Részesítsetek a Puriy áldásában, mivel Ti a hatodik dimenzióban mozogtok, és ezért egy szempillantás alatt elértek bárhová, ezért adjátok meg az erőt, hogy én is utazhassak a dimenziók és a valóságok között!"

4. "Részesítsetek a Rimay áldásában, mert rendelkeztek a kommunikáció és a megnyilvánítás erejével! Mindig fejezzétek ki a lééek fényét, hogy képesek legyünk kifejezni a szívünk mélyén rejlő gondolatokat és álmokat!"

5. "Részesítsetek a Csakay áldásában, mert Ti vagytok a híd, mely összeköt a Szellemvilággal, és általatok megérthetjük isteni eredetünket és életcélunkat, valamint kiléphetünk az időből és a térből!"

6. Añay Aya Wiñay Kausaq Tayta mama Kuna ("Köszönöm Nektek Örökké élő Ősök, most visszatérhettek isteni otthonotokba!").

7. Nagy hálával imádkozz az Ősök gyógyulásáért és azért, hogy megkapd az Alkímia kincsét, vagyis az Ősök bölcsességét és az Ősidők megtapasztalását; hogy megoszthasd a családoddal és a közösségeddel, a lélegzeteddel együtt. Vegyél három mély levegőt!

Amikor a szertartás során kapott áldásokat továbbadod a családodnak és a közösségednek, ezáltal Mallkivá, vagyis az Élet fájává válsz, mely a kozmikus magok áldásában részesít mindenkit maga körül. 

2021. június 27., vasárnap

10 alkalmas komplex traumaoldás sámáni módszerekkel

Sokan keresnek fel azzal, hogy segítséget szeretnének kapni az elakadásaikban, de nem tudják, hogy melyik módszer lenne a legmegfelelőbb az általam gyakorolt sámáni eljárások közül. Ezért állítottam össze az alábbi kezelési stratégiát, amelyen belül az egyes alkalmak során természetesen személyre szabott élmények várhatók, mégis a 10 alkalom már elegendő arra, hogy sok, mélyebben fekvő blokkot, traumát is kimozdítson a tudatalattiból, és mindenki kaphat útmutatást, inspirációt az önmunka folytatásához. Arra ne számítsatok persze, hogy elég tízszer eljönni és lefeküdni, mert egyrészt bizonyára fogtok házi feladatokat kapni, amiket nem én határozok meg elsősosban, hanem a Szellemvilág, másrészt a negatív programok átírásába és a viselkedésünk, reakcióink tudatos megváltoztatásába bizony energiát kell fektetni.

Ugyanakkor olyan útmutatást és támogató erőt kaphattok a Szellemvilágtól, mely nem csak az önismereti és öngyógyítási folyamatok útján indíthat el egy erőteljes lökettel, hanem a spiritualitás és a tudatosság fejlesztésének útja is felsejlik előttünk. Természetesen mindenki útja egyéni sajátságokkal lesz trakítva, de egy dolgot biztosan elmondhatunk: ha elindulsz rajta és keresed a megoldásokat, akkor meg fogod találni, ha viszont "elméletben" minden tisztán és érthetően a tudomásodra jut, de mégsem teszel semmit a gyakorlatban, akkor jó eséllyel a problémáid is megfognak maradni.

A traumákra ugyanis nem igaz az, hogy az idő elegendő ahhoz, hogy begyógyítsa lelkünk sebeit. Vannak olyan terhek, melyeket sok-sok élet óta cipelünk a lelkünkben, vagy sok-sok generáció adta át egymásnak őket, és az emberiség kollektív tudatalattijában is konkrét mintázattá váltak, melyek hatását kisebb-nagyobb mértékben mindenki érzi magán. Ezek a traumák aznban kitartó és tudatos munkával és szellemi útmutatásokkal, támogatással hatékonyan feloldhatók. A tíz alkalom tamatikája a következő lesz (ez egyéni szükségleteknek megfelelően változtatható):

7. Anyaseb és anyai ősök gyógyítása
8. Apaseb és apai ősök gyógyítása

A legtöbb módszerről már írtam blogbejegyzést, melyeket ide linkelek a fenti felsorolásba. Így az, aki érzi magában az eltökéltséget, akár egymagában is nekivághat a lélekutazásoknak. Viszont aki segítésget, támogatást szeretne kapni a folyamatok megélésében, rételmezésében és az elvégzendő lépések megtervezésében, az nyugodtan fordulhat hozzám egyéni időpontért.
A lélekutazások során gongot, sámándobot és egyéb tradicionális hangszereket használok a Szellemvilághoz történő kapcsolódás elősegítésére. Szerencsére megsokasodtak a megkeresések az utóbbi időben, így érdemes egy-két hétre előre egyeztetni az időpontokat. A kezelések helyszíne a Nomád Jóga stúdió (1033 Bp Szérűskert u. 33.). Messengeren vagy Whatsappon, mobilon tudsz időpontot egyeztetni Gaurangával: 06309140839. A 10 alkalom egyben történő fizetése esetén a tizedik kezelés ajándék! További info a kezelésekről:

2021. június 26., szombat

A három őselv

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

3.9. trajam étad anádjantam avjakté szamavaszthitam
tadátmakam tad-anjat szját tad rúpam mámakam viduh

E három elv szilárdan nyugszik a megnyilvánulatlanban, kezdet és vég nélkül. A bölcsek tudják, hogy az én formám azonos e hárommal, mégis különbözik tőle.”

A három elv elsődleges fontosságának hangsúlyozásával indult az Ísvara-gítá harmadik fejezete (3.1):


avjaktád abhavat kálah pradhánam purusah parah
tébhjah szarvam idam dzsátam taszmád brahma-majam dzsagat

A megnyilvánulatlanból származik az idő, az elsődleges anyag és a Legfelsőbb Lélek. Az egész világ e háromból született, tehát a világ brahmanból áll.”

A három tattva közötti kapcsolatban, mint az Upanisadokban, a Védántában és a Bhagavad-gítában sok más helyütt is, megjelenik az egyidejű azonosság és különbözőség (bhédábhéda) elve. Bizonyos tekintetben mindhárom elv egymástól eltérő, és így kölcsönhatásban lépnek egymással, ugyanakkor mindhárom a brahmanban (vagy e vers szerint a megnyilvánulatlanban, avjaktában) nyugszik, tehát nem különböznek a brahmantól.