2022. szeptember 9., péntek

Isten megtapasztalja Önmagát

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

5.32. bhavánísó ‘nádimámsz tédzsórásir
brahmá visnuh paramésthí varisthah
szvátmánandam anubhújádhisété
szvajam dzsjótir acsaló nitja-muktah

Te vagy Bhavání (Párvatí) férje, és a fény kezdetek nélküli özöne. Te vagy Brahmá és Visnu, a legfelsőbb, a legjobb. Miután megtapasztalod önmagad gyönyörét, lefekszel a fényedben, mozdulatlanul és örökké szabadon.

A Brahman megnyilvánulatlan (nirguna) és megnyilvánult (szaguna) minőségében, vagyis a Teremtésben és azon túl az a nonduális ambivalencia bontakozik ki, hogy a Brahman, vagyis Siva egyszerre tétlen és örökké felszabadult, mivel megtapasztalta önnön eksztázisát, és ugyanakkor tevékeny, miközben a Teremtés különböző formáit megnyilvánítva és egyszerre magára öltve általunk, teremtett lények által tapasztalja és tanulja önnön gyönyörteli természetét. Ezen aspektusok egyike sem alacsonyabb rendű a másiknál, mivel mindkettő Siva. A két létállapot ugyanakkor párhuzamosan létezik, és nem áll ok-okozati kapcsolatban egymással, az idő illuzórikus volta miatt. Vagyis Siva egyszerre, párhuzamosan lehet tökéletes és tökéletlen, tapasztalt és tapasztalatlan. Egyik aspaktus sem tökéletesebb vagy tökéletlenebb a másiknál, hanem teljesen harmonikusan kiegészítik egymást, hogy Siva megélhesse a létezés összes lehetséges aspektusát. Ugyanez vonatkozik Siva nonduális Brahman aspektusára, illetve Saktival történő duális egységére is. Az Egy nem tökéletesebb, mint a Kettő, vagy a Sok. A Fény nem több, vagy tökéletesebb, mint a Sötét.


2022. szeptember 8., csütörtök

Látomáskeresés Balástyán - 6. rész

Péntek este végeztem még egy lélekutazást. Amikor elkezdtem dobolni, akkor az Életfámat láttam, melynek a törzse nagyon szép színes volt. Mintha a szivárvány összes színéből álló, sok-sok törzs nőtt volna egybe. Megjelent a farkasom, majd egy egész farkasfalka lett belőle, mintha szánhúzó kutyák lettek volna. Felültettek valamilyen fogatra, és elkezdtek húzni fölfelé, Asgard-ba. Amikor megérkeztünk, akkor már valahogy éreztem, hogy a szimbólum, amit meg fogok kapni, az a kapu-szimbólum lesz. Megérkeztünk egy kapu elé, és kitárult. Ahogy áthaladtunk rajta, ez egy feketés színű kapu volt, aztán lila, majd kékes, jég-kapu, majd egy zöld leveles kapu. Mindegyiknél az adott színhez kapcsolódó dolgok jelentek meg. A következő egy sárga Napkapu volt, majd egy narancssárga, és végül egy vörös kapu volt a hetedik, ami nagyon tüzes volt. 

Ahogy beléptünk a Valhallába, a vörös és a fekete szín dominált. Odin körbevezetett a teremben, mert meg akart mutatni valamit. A nagy teremben is voltak ilyen kapuk vagy nyílások, mintha csatornák lettek volna, melyek a különböző világokba vezetnek, és mindegyik kapuban állt egy kristályszobor, aki annak a világnak a minőségét vagy istenségét képviselte. Odin körbevezetett, és megmutatta, hogy tizenkét kapu van, vagyis igazából tizenkét világ van, nem csak kilenc, ahogy a skandináv mitológiában olvassuk. Ezt már korábban is megkaptam egy tanításban, hogy tizenkét világ van, mely a tizenkét dimenziónak felel meg. Amikor Odin átadta a rúnát, a fekete rúnán arany színnel volt ábrázolva a kapu-szimbólum. 

Utána rárajzolta a szimbólumot a mellkasomra: a szegycsontomon volt a kapu, és a két mellemen a két szárnya. Odin azt mondta: "Ez a kapu szimbólum abban segít, hogy utazz a különböző világokba. Egyetlen feltétele van annak, hogy keresztül tudj jutni a kapun: azokat a belső akadályokat, a különböző egó-konstrukciókat kel legyőznöd, amivel saját magadat akadályozod meg abban, hogy beléphess abba a világba. Ha ezeket az egórétegeket és önkorlátozó mintákat sikerül szétzúznod, akkor át tudsz lépni azon a kapun." Amikor mutatta a kapu-szimbólumot, akkor egyszerre hallottam egy madár rikoltozását, meg mintha egy ember beszélt volna, de aztán rájötterm, hogy egy bogár szállt nagyon közel a fülemhez, és annak volt olyan hangja, mintha egy ember mordult volna rám. Utána azt is elmondta, hogy ezek a kapuk a szívemen keresztül a saját belső világomnak a különböző dimenzióiba is be tudnak vezetni. Itt is tizenkét lélekrész van. Erről már írtam korábban (1.rész, 2. rész, 3. rész), hogy a viking elképzelés szerint hány lélekrész van. Azt mondta, hogy a belső világban és a külső világban is tizenkét kapu és tizenkét világ van. A bejárás a lelkednek ezekbe a régióiba szintén azáltal nyílik meg, hogy félreteszed az egódat és az elképzeléseidet, és a mindenféle szerepeidet, a korlátaidat, melyeket te hoztál létre. Ez a kapu szimbólum segít annak, aki szeretne eljutni egy világba, és megtapasztalni egy valóságot, kapcsolódni a Szellemvilághoz, és úgy érzi, hogy valamilyen akadályba ütközik. A szimbólum arra is képessé tesz, hogy egy másik embernek a lelkébe be tudj lépni. Nem azzal a szándékkal, hogy ott megváltoztass valamit, vagy hatást gyakorolj rá, hanem rá tudsz hangolódni, és meg tudod érezni, hogy az ő szempontjából, az ő egórétegein keresztül mi az, amit ő megél, bele tudsz helyezkedni az ő érzésvilágába, az ő szubjektív valóságába, és ennek is az a feltétele, hogy a saját előítéleteidet és  révetített dolgaidat félre tudd tenni. Akkor tudsz belelépni, és meglátni, hogy mi az, ami az ő szívében van. Utána átöleltem Odint, és visszaérkeztünk az Életfához és a Földanyához. 

2022. szeptember 7., szerda

Siva, a teljes Egész

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

5.31. ékó védó bahu-sákhó hj anantasz

tvám évaikam bódhajatj éka-rúpam
védjam tvám saranam jé prapannász
tésám sántih sásvatí nétarésám

A Véda egy, végtelen, és számos ága van. Minden tudása csak rólad szól – a te formád egy. Azok, akik menedéket vesznek nálad, a Védák tárgyánál, örök békére lelnek. Mások nem érik ezt el.

Ez a vers tovább fűzi az előző vers témáját, és véleményem szerint az egységélmény és a nonduális felfogás fontosságára hívja fel a figyelmet, mivel az egyszerre lesz inkluzív (azaz mindent magába foglaló) és exkluzív (vagyis kizárólagos) is. Ha a Védák követője felismeri, hogy minden egy, és minden Siva, akkor eléri a maradandó békét. Míg ha megértése bizonyos aspektusokat kizár, az elméje nem lelhet örök békére. Minden olyan hitrendszert le kell bontani a tudatunkban, mely valamit kizár a létező valóságból. Az egységélmény valódi megélése vezet el az illúzió természetének felismeréséhez és a valóságélmény teljes integrációjához. Siva, mint a Védák gyökere és egyetlen tárgya, képes eljuttatni a gyakorlót ebbe az állapotba. Míg ha valaki csak a Védák egyik vagy másik ágát követi és fogadja el valóságosnak, lemarad a teljes Egész megtapasztalásáról. 

2022. szeptember 6., kedd

Látomáskeresés Balástyán - 4. rész

A lélekutazás után egy kicsit nézelődtem a kiülőhelyemen, majd ahogy a nap már közeledett kissé a fák koronájához nyugaton, elővettem a Rapét. Nukini Lorim volt a Rapé neve, amit ma kipróbáltam. A Nukini törzs készíti ezt a Rapét, az ottani sámánok, orvosságos emberek. Befújtam a Rapét mindkét orrnyílásomba. A folyamat általában erős testi tünetekkel is jár. A tenyerem elkezd erősen bizsegegni, izzadni, a szívem lángra kap, és nagyon szép látomásokat is hozott most a szertartás. Ez a Rapé a Természet szellemeinek, tündéreinek az energiáját hordozza magában. Amint behunytam a szemeimet és lélegeztem, azt kezdtem érezni, hogy az erdő szellemei, a kis zöld tündérmanók előjönnek mindenhonnan, a föld alól, a növények száraiból, az erdőből, a patakoknak, fáknak, természeti jelenségeknek, állatoknak a szellemei, és táncra perdülnek, elkezdenek táncolni. Elkezdtem egy icarót is fütyörészgetni, amit már fél éve kaptam. 

Nagy örömmel táncolt az összes természetszellem, örültek az Életnek. És még az Alsó Világból is jöttek ilyen ördögszerű lények, de ők is nagyon mulatságosak voltak, egyáltalán nem félelmetesek. Kedvesen, örömtelien táncoltak. Mindenki egymással táncolt, az emberek is közéjük vegyültek. Én is láttam magamat, ahogy a párommal táncolok az erdei tündérek körében, és az egész egy hatalmas nagy tölcsérbe, vagy tóruszba fordult át. A tórusz-energia olyan, mintha egy gömb tengelyének a helyén lenne egy csatorna. A belső energiacsatornában fölfelé és lefelé áramlik az energia, majd utána kijön a gömb felszínére, és ott körbefordul. Ez a tórusz az egész univerzum méretére kiterjedt, az örömtánccal együtt. Nagyon örömteli volt az egész, és az a felismerés jött vele, hogy igazából nem kell semit sem csinálni, vagy elérni, csak örülni kell az életnek, és azokat a dolgokat kell kitisztítani vagy eltávolítani az életünkből, melyek zavarják a boldogságunkat. És magát az örömérzetet is érdemes megtisztítani azoktól az emberi társadalom, főleg a modern társadalom által ránk sugárzott és nekünk sugallt koncepcióktól, hogy mi az, ami boldoggá tesz bennünket. 

Ha megérted azt, hogy a létezéstől, a Természettel való egységtől leszel boldog, és nem attól, hogy ha minél több kütyüd van, és minél több mesterséges ingerrel veszed körbe magadat, akkor megtapasztalhatod azt a boldogságot, amit a természeti népek bennszülött törzsei tapasztalnak és élnek nap mint nap. Valahogy nagyon erős közelséget éreztem ehhez a Nukini törzshöz, lehet, hogy meg fogom majd keresni őket Braziliában. Valahogy nagyon átjött ez az érzés, hogy ők az én lelki törzsem. Persze szellemileg is lehet kapcsolódni hozzájuk, de ha a fizikai dimenzióban is meg tudja tenni ezt az ember, akkor érdemes. Nagyon élővé vált az egész környezet, minden egyes fűszál, minden egyes növényke, ami itt nő, körbevesznek a fák, zümmögnek a bogarak, néha a madarak hangját is lehet hallani. 

Szóval igazából vissza kell szoktatni magunkat és nevelni a tudatunkat arra, hogy a növények, az állatok, a kövek népe, a természeti erők ugyanolyan jogú, és ugyanolyan tudatossággal és szeretettel rendelkező élőlények, szellemi, isteni lények, mint amilyenek mi vagyunk. Az embernek igazából nincs joga fölé emelni magát a Természetnek, és kihasználni, kizsákmányolni, kibányászni mindent a Földanyából - az ásványokat, üzemanyagot, hogy újabb kütyüket és műanyagokat hozzunk létre, amelyekkel beszennyezzük a Földanyát. Több száz, vagy több ezer évig tart a Földanyának, amíg ezeket a mérgeket és hulladákokat lebontja és feldolgozza, közben medig több száz vagy ezer állat- és növényfaj élőhelyét is tönkretesszük vele. 

Utána játszottam a dorombon, és elképzeltem, hogy amikor meglátogatom a Nukini törzset, akkor elviszem a dorombomat, és hátha tetszeni fog nekik a hangja. Valamint énekeltem egy icaro-t is a csörgővel. Lassan megy lefelé a nap, közeledik az este, az éjszaka. /Folyt. köv./

2022. szeptember 5., hétfő

A Védák tárgya

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

5.30. sztuvanti tvám szatatam szarvavédá
namanti tvám risajah ksína-dósáh
sántátmánah szatja-szamdhá varistham
visanti tvám jatajó brahma-nistháh

Az összes Véda téged dicsőít folyamatosan. Azok a bölcsek, akik megtisztultak a hibáiktól, előtted hajtanak fejet. Azok a bölcsek, akik békések, odaadóak az igazság iránt és megállapodtak a Brahmanban, elérnek téged, a legkiválóbbat.

A védikus himnuszok számos különböző istenséghez szólnak. De mivel Siva a forrása az összes dévatának és az erejüknek, így valójában az összes himnusz Siva erejét és kiválóságát ecseteli. Amikor a Védákat tanulmányoz bölcs megtisztul minden tudati hibától és illúziótól, akkor megérkezik ebbe a megértésbe, és ezzel együtt Siva, vagyis a Brahman felé halad, „visanti tvám” - vagyis „beléd hatolnak” - fogalmaz ez a vers. A bölcsek, hogy elérjék Sivát, neki ajánlják tiszteletüket, mivel Siva a legkiválóbb („varistha”). Az ilyen bölcseket az jellemzi, hogy békések (nem vitatkoznak másokkal, akik még nem érték el a megértésnek ezt a szintjét), mindig kapcsolatban állnak az igazsággal (és így védelmet kapnak a távedéssel és illúzióval szemben), és szilárdan megállapodtak a Brahmanban (nem csak a hitüket helyezik a Brahmanban, hanem szüntelenül tapasztalják a Brahman-létállapotot).


2022. szeptember 4., vasárnap

Látomáskeresés Balástyán - 3. rész

Az első lélekutazásomban (pénteken dálután) Odinnal szerettem volna kapcsolódni, mert már korábban kaptam tőle egy szimbólumot, a Szerencsecsillagot, de az értelmezése még nem volt teljesen világos. Ez az ötvenegyedik szimbólum, amit kaptam tőlem és 59, illetve 60 lesz összesen. A "szimbólum" címkére kattintva a blogomban vissza tudjátok olvasni az összes előző szimbólum történetét. Jó volt elővenni a dobomat, bekötni a szememet, és idehívni az összes erőállatomat és az összes szellemi segítőmet. Elindultunk az Életfától felfelé egy szivárványhídon Asgardba, és odaértünk a Valhallához. Heimdallr, a kapuőr üdvözölt, és mondta, hogy már rég látott (az előző szimbólumot tavaly szeptemberben kaptam, és bár sok minden zajlott közben az életemben, és nem volt annyira időm rákoncentrálni arra, hogy átjöjjön az összes maradék szimbólum, Odin azért gyakorolt rám némi nyomást, hogy ez még hátravan, és be-beadott egy-egy szimbólumot a gyógyítások közben). 

Mondtam Heimdallr-nak, hogy most megint itt vagyok. Odin két farkasa, két hollója és még vadkanok is kísértek bennünket. Mentem befelé a palotába különböző kapukon és termeken át, mire végre beértünk a Valhalla csarnokába, ahol Odin, Mindenek Atyja ült a trónuson, és üdvöztölt. Egy pipa volt a szájában, és egyből kérdezte: "Pipáztál?" Mondtam, hogy igen. "Helyes, ma este is pipázz!" - válaszolta. "Rapézz, és kapcsolódj a Dohány Nagyapával!" - és így áldását adta arra az útra, ami majdnem egy évvel ezelőtt kezdődött, a válásom után, amikor elkezdtem kapcsolódni a medicinákkal. A Mapacho, vagyis az azték dohány nagyon híres mesternövény, és azóta is nagyon sokat dolgozom vele, más mesternövények is hívtak és megjelentek. Miután erre adta az áldását, rögtön egy rúna-követ nyújtott felém, ami fekete színű volt, és ezen a kövön volt a szerencsecsillag-szimbólum ráfetve-belevésve világoskék színnel. A szerencse istennőjét Hamingjának nevezik óészaki nyelven. Utána rárajzolta a szimbólumot a homlokom közepére, tehát nem a két szemöldök közé, hanem följebb. 

Emlékeztetett arra, hogy a szenrencsecsillag-szimbólum nagyon hasonlít a csakanához, vagyis az inka kereszthez. Náluk a déli féltekén nem a sarkcsillag az égbolt fix pontja, amihez a tengerészek tájlonak, hanem a "Dél csillaga", ami egy öt csillagból álló, kereszt alakú csillagkép. Ez jelzi az égbolt déli sarkát. Odin azt mondta, hogy ez a szerencsecsillag-szimbólum egy kapu, ami utat mutat. Mindenkinek érdemes megtalálnia a szerencsecsillagát. Én korábban már megtaláltam meditációban, nekem a Cassiopeia csillag jött. A szerencsecsillag általában a születésünk idején valahol fent van az égbolton, a fejünk felett. Szellemi gyakorlattal, meditációval, révüléssel, "rejtezéssel" tudsz kapcsolódni hozzá, és akkor megmutatja magát. A Cassiopeina csillagot egy nagyon szép tündér, női szellem testesíti meg. Odin elmondta, hogy mindenkinek van egy szerencsecsillaga, és mindannyiunkban, minden földi emberben ott van a csillagnemzetségek öröksége, DNS-e. Ők az őseink, és mindannyian tudunk kapcsolódni tudatilag azokhoz a csillagokhoz és szellemeikhez, amelyekkel erősebb közösséget érzünk. Amikor a szerencsecsillagunkhoz kapcsolódunk, akkor hívhatjuk annak érdekében, hogy mutassa meg a tiszta utat, a helyes utat, azt, amelyik a végső érdekünket szolgálja, még akkor is, ha az esetleg látszólag ellentében áll a pillanatnyi érdekünkkel. Ha azt az utat szerenénk megtalálni, amely túlmutat a hétköznapok emberi viharain, és a földünkön játszódó hatalmi meg érdekharcokon, a Középső Világban magunkra öltött szerepeken és egórétegeken, akkor a szerencsecsillag megmutatja, hogy mi az, ami helyes, mi az ami helytelen; mi az ami etikus, mi az, ami nem etikus; hogy mi a helyes döntés egy bizonyos helyzetben, ami túlmutat a földi hétköznapok múlandó történésein. 

Amikor a szerencsecsillagoddal kapcsolódsz, akkor felül tudsz emelkedni azokon az aggasztó vagy frusztráló, felbolygató változásokon, melyek éppen itt a földünkön történnek. Hiszen mindannyian csillagporból vagyunk, és a Földanya is csillagporból van, és ezek a csillagnemzetségek ott voltak akkor is, mielőtt a Földön az emberi civilizáció kialakult volna, és ott lesznek akkor is, amikor ez a civilizáció már nem lesz. De mi is ott leszünk valahol, valamilyen minőségben, szóval igazából nem kell semmin sem aggódni. Odin ilyen formában adta az áldását, és a magyarázatát, tanítást a szerencsecsillag-szimbólummal kapcsolatban. Úgy látszik, Odin mindig megjelenik valamilyen formában minden látomáskeresésemen. Most is úgy éreztem, hogy ha sikerül többet dobolni és utazni, akkor a többi szombólumot is meg fogom kapni tőle. Így remélhetőleg teljessé válk az 59 szimbólumnak a köre, ami igazából 60, mert az utolsó egy üres, abszolút szimbólum. Olyan, mint a 60-ra osztott számlapnak a percei. /Folyt. köv./

2022. szeptember 3., szombat

Siva az Óm mantra

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

5.29. ómkárasz té vácsakó mukti-bídzsam
tvam aksaram prakritau gúdha-rúpam
tat tvám szatjam pravadantíha szantah
szvajam-prabham bhavató jat-prakásam

Az Óm szótag Téged ír le, a felszabadulás magját. Te vagy az elpusztíthatatlan, aki titkon megbújik az anyagi teremtésben. Ebben a világban a szent emberek úgy beszélnek rólad, mint az igazságról, melynek fénye önmagától ragyog.

A Brahmant általában a leírhatatlan, megnevezhetetlen Végső Igazságnak szokták nevezni, mivel ha bármilyen szavakkal megpróbáljuk leírni, akkor belebotlunk a kifejezéseink, definícióink és az emberi nyelv korlátozott voltába. Mégis, a szent Óm szótagot azonosnak tekintik a Brahmannal. Aki az Óm mantrán meditál, az megtapasztalhatja Önnön Brahman-természetét, és az abból származó boldogságot, a Brahmánandát. Az Óm mantra tehát nem különbözik Sivától, és ha rajta meditálunk, akkor bizonyára elérjük a felszabadulást. A vers ezért is illeti Sivát a „mukti-bídzsa” - a „Felszabadulás magja” névvel. Miközben Siva elrejti magát az anyagi teremtésben, azok, akik az illúzió hatása alatt állnak, az élőlényeket és az isteni lényeket is a természet megnyilvánulásaihoz hasonlóan átmenetinek tekinthetik, holott Siva és a lelkek is örök és elpusztíthatatlan természettel rendelkeznek, ami nem anyagi. Bár Sivát és az Abszolút Igazságot nehéz emberei szavakkal leírni, a bölcsek nem is győzködnek senkit ezzel kapcsolatos állításaikkal, mert felismerik, hogy Siva fénye önmagától ragyog, és nincs szüksége arra, hogy bárkit is meggyőzzenek Siva igazságáról. Aki felismeri ezt az önmagától ragyogó igazságot, az nagyon szerencsés.

2022. szeptember 2., péntek

Látomáskeresés Balástyán - 2. rész

Pénteken reggel kunyhó-szertartással kezdtük a napot. Bementünk a kunyhóba. A látomáskeresés mindig egy kunyhó-szertartással kezdődik, és azzal is fejeződik be. Ezen a szertartáson most a segítők is részt tudtak venni (kb 4-5 segítő volt ott a három nap folyamán). Viszonylag rövid ás lightos volt a kunyhó, de azért megizzadtunk rendesen, Tordas bőven locsolta a vizet az izzó kövekre. Sokat nyitva tartotta a kunyhó ajtaját is, szóval a szertartás megalapozta a kapcsolódást a Szellemvilággal, és felkészített bennünket arra, ami ott kint vár majd ránk. 

Ráadásul a reggeli ivás miatt nekem már pisilni is kellett a kunyhóban. Volt ebből egy olyan felimserésem, hogy a jelen pillanatban való tökéletes elmerülésben mindig úgy akadályoz meg bennünket az elménk, hogy elkezd valamilyen jövőbeli dologgal foglalkozni, vagy arra várni. Itt például azért nem tudtam mélyebbre menni a megélésben, mert már mentem volna ki pisilni, illetve az utána következő három nappal voltam elfoglalva tudatilag. 

Miután lement a kunyhó, és összeszedtük a cuccokat a kiüléshez, elindultunk kifelé. Én voltam a második, akit Tordas kiültetett. Miután leszúrja a botokat a színes szalagokkal, leteszi a "zsályakerítést", körbefüstöli a helyet és a kiülőt, elkezd énekelni egy kiülős dalt, melynek a szerzője Sólyomfi Nagy Zoltán:

Madarak az égen
Kőröznek, szitálnak
Lássátok, lássátok
Ágakra leszállnak
Csíjjognak, víjjognak
Tarka tollú lények
Segítő szándékkal
Lelkünkig elérnek
Hahééj…

Szellemek a szélben
Szállanak, beszélnek
Halljátok, halljátok
Hívását a szélnek
Susognak, suttognak
Láthatalan lények
Segítő szándékkal
Lelkünkig elérnek
Hahééj…

Utána sok szerencsét kívánt és otthagyott bennünket, továbbmenve a harmadik kiülővel. Délnyugat felé fordulva ültem le, a fának támasztva a hátamat és odatéve a kis csomagjaimat. Kihoztam egy ponyvát is, de végül fölöslegesen, mert nem volt eső. A polifoam és a felfújós matrac jól jött, valamint a hálózsák, poncsó is. A fekvőhelyem egészen sík volt, nem nyomta a hátamat. Amikor leültem és elrendeztem a cuccaimat, gondotam, hogy csinálok nyolc kör Wim Hof légzőgyakorlatot (majd ismertetem ezt is egy külön blogbejegyzésben), mert a tegnapi alkalom úgyis elmaradt, siettem reggel. Nagyon kellemes érzés volt az erdőben lélegezni, de különösebb spirituális megélések nem bontakoztak ki közben. Utána jógáztam is még egyet. Ott éreztem, hogy kezdek belassulni, és elég lassan csináltam egymás után a jógapózokat. 

Vagy a légzés, vagy a jóga közben erre jött egy őz, vagy szarvas ünő azt nem tudom, de nem volt szarva. Általában az állatok jobbról jönnek be, megnézegetnek és továbbmennek. Ma kettő jött összesen. A jóga után elszenderedtem egy kicsit, mert éreztem, hogy húz a Földanya. De persze jobb nappal inkább ébren lenni, mert akkor éjszaka többet tudsz aludni. De mivel nincs túl sok vércukra az embernek, és a kis területen nem is tud túl aktív lenni, hamar elnyomja az álmosság és a fáradtság napközben is. Kicsit aludtam, pihentem, utána furulyázgattam. Utána arra készültem, hogy elvégzek egy lélekutazást. A lálekutazások nagyon transzparensek és jól nyomon követhetőek szoktak lenni ilyenkor a kiülés közben, bár őszintén szólva, amikor csak úgy üldögélek, ritkán húz be a transzállapot, és ritkán kapok olyan extra felismeréseket, amik miatt itt vagyok. Tehát itt is tudatosan kell melózni, meg kell fogni a dobot, és a szándékot megfogalmzava elindulni az utazásra. /Folyt. köv./

2022. szeptember 1., csütörtök

A Brahman gyönyöre

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

5.28. pasjámasz tvám paramákása-madhjé
nritjantam té mahimánam szmarámah
szarvátmánam bahudhá szannivistam
brahmánandam anubhújánubhúja

Látunk téged, amint a legmagasabb égben táncolsz, és a felsőbbrendűségeden meditálunk – Te vagy minden lény Önvalója, mely számtalan formát ölt, hogy újra és újra megtapasztalhassa a Brahman gyönyörét.

Siva maga a Brahman, az egy és oszthatatlan, mely mégis képes számtalan részre felosztani magát. Mindezt csupán abl a célból teszi, hogy a végtelenül változatos létformákat megteremtve és azokat magára öltve végtelen módon tapasztalhassa meg önmagát, a Brahman örömét. A Brahman számára nem jelent különbséget a felosztott állapot vagy az egységélmény. Minden örömérzet, amit a Brahman a számtalan élőlény formájában megél, egyedi és megismételhetetlen, és az élmény minőségét nem a teljesség vélt vagy valóságos megélése határozza meg. Az egyéni élőlények létezésének célja nem más, mint e különböző megtapasztalások megélése, a tanulás, fejlődés, mely által az Egész is egyre gazdagabbá válik; valamint Brahman-természetünk megismerése, megélése.


2022. augusztus 31., szerda

Látomáskeresés Balástyán - 1. rész

Idén augusztusban zajlott a harmadik látomáskeresés szertartás, amin részt vettem kiülőként. Az első két alkalomról is készítettem részletes blogbejegyzéseket. Tavaly és tanalyelőtt nyáron Oguzzal voltunk Cserkútpusztán. Itt találhatjátok a 2020-as láromáskeresésem krónikáját:
"Látomások nyomában", valamint a 2021-es kiülésem történetét is: "Látomáskeresés a Hegyen".

Az idei alkalom néhény dologban különbözött az eddigi kettőtől. Egyrészt a helyszín nem a börzsöny erdeje volt, hanem a puszta Szeged mellet, a balástyai tanyavilágban. Tehát teljesen sík volt a terep, bár nekem sikerült találnom egy erdős sávot, ahová beültem. Másrészt ezt a szertartást Kovács Krisztián Tordas vezette, neki ez volt az első ilyen folyamat, amit egyedül vezetett. A harmadik különbség abban volt, hogy ez a látomáskeresés egy nappal rövidebb volt, mint Oguzé, kettőt aludtunk kint, és a harmadik nap délutánján jöttünk vissza. Ehhez képest azt mondom, hogy intenzitásában nem maradt alul a korábbiakhoz képest. Az első alkalom egy Alsó Világ-beli kiülés volt nekem, amit végig az izzasztókunyhóban töltöttem, sötétben és izolációban. A második alkalom fent a hegyen volt, a Sárkánygerincen, ott a Felső Világgal lehetett sokat dolgozni. Ez a harmadik alkalom volt az, amikor megérkeztem a síkságra, mondhatjuk, hogy Középső Világbeli kiülésnek is elmegy. 

Csütörtökön délben érkeztünk le a tanyára, amely Tordas egyik ismerőséé volt. Felállítottuk a sátrakat a tanya-udvaron, majd következtek az előkészületek: izzasztókunyhót építettünk, fát vágtunk (egy kicsit le is horzsolta a vállamat egy tuskó, amit a fejem fölé emeltem a fejszével együtt, de bekentem a sebet sárkányvérrel, és így nem fertőződött el a kiülés alatt sem. Vizet hordtunk, ettünk-ittunk (ma még lehetett, és én igyekeztem ki is maxolni a lehetőséget, főleg vízügyileg, hogy minél hidratáltabb legyek az elkövetkező három napra). Este egy pipa-szertartást tartottunk, melynek során Tordas ismertetett minden fontos információt a kiüléssel kapcsolatban. Kifejezetten kérte, hogy kevés cuccot vigyünk ki, ami persze nekem nem sikerült, mert az egész hátizsákomat kivittem, több váltás ruhával, szúnyoghálóval meg mindeféle dolgokkal, amikre igazából nem is volt szükségem. Erre ott kint jöttem rá, felismervén, hogy a sok tárgy is elvonja az ember figyelmét, mert azokkal foglalkozik, így legközelebb igyekszem tényleg minimalista felszereléssel kiülni. 

Még csütörtökön kiválasztottuk a kiülőhelynket (hárman ültünk ki), egymástól jó párszáz méterre. Nem is láttuk egymást, csak a dobolások hallatszottak át egy kicsit. Ahol én ültem, egy nyárfa félig árnyas ágai alatt, ott volt egy vadászles, egy elhagyatott tanya, és három oldalról az erdő. Az előttem lévő tisztáson nagy levelű vaddohányok nőttek. Selyemfűnek is nevezik ezt a növényt, és mérgező, viszont a méze nagyon finom. A kiülőhelyemről (ami egy 3x3 méteres kocka volt a fa körül) odaláttam a szertűzhöz, amely három napon keresztül égni fog az izzasztókunyhó mellett. Kikötöttünk egy kék szalagot oda, ahová ki fogunk majd ülni, és faragtunk négy darab villás botot, melyre kelettel kezdődően az égtájaknak megfelelő színes szalagok kerülnek: piros, sárga, fekete és fehér. Ezeket Tordas leszúrja a "placcod" négy sarkához, majd körbeveszi zsályatövekkel a helyet a védelem vcéljából. A területet csak pisilés céljából szabad elhagyni, végig azon belül kell üllni, állni, feküdni stb. 

Az esti pipaszertartás kifejezetten jól jött, mert úgyis az volt bennem, hogy ezen a kiülésen a Dohány, pontosabban a Mapacho szellemével szeretnék kapcsolódni, ezért három különböző Rapét is hoztam magammal, valamint Mapachot a pipámba. Amikor a kiülőhelyemet megtaláltam, akkor arra járt egy nyest vagy menyét vagy valamilyen kis állatka, körbeszaglászta a helyemet, majd két lábra állva nézett engem egy darabig. Este 11 vagy éjfél felé elmentem aludni, mert a héten nem sokat aludtam. Amúgy nem a legjobb ötlet, ha valaki nagyon kipihenten érkezik a látomáskeresésre, mert akkor ott kint még kevésbé fogja tudni alvással eltölteni az éjszakákat. Minden esetre lefeküdtem, de mivel sok vizet ittam a délután és az este folyamát, jópárszor fel kellett kelnem, hogy kimenjek WC-re. Reggel nyolckor kezdődött az izzasztókunyhó. Tordas előtte tíz perccel arra járt a sátram felé, és bekérdezett, hogy ébren vagyok-e már, mert mindjárt kezdünk. Úgyhogy egy gyors fogmosás és némi ivás után én is felsorakoztam a szertűznél, ahol már javában izzottak a kövek. /Folyt. köv./


2022. augusztus 30., kedd

A kozmikus ciklusok ura

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

5.27. tvajaivédam bhrámjaté brahma-csakram
májáví tvam dzsagatám ékanáthah
namámasz tvám saranam szamprapanná
jógátmánam csitpatim divja-nritjam

Te vagy az, aki a Brahma-csakra kerekét forgatja. Te vagy a varázsló, a világ egyetlen ura! Leborulunk és menedéket veszünk nálad, a jóga esszenciájánál, a tudat uránál, a mennyei táncosnál.

A Brahma-csakra kifejezés a Teremtés körkörös ciklusaira vonatkozik. Siva az, aki már az előző versek szerint is nem csak a Teremtésnek és a Teremtőnek a forrása, hanem azoknak az elveknek is a forrása, melyek alapján a Teremtő létrehozza, fenntartja, majd visszavonja a Teremtést. A Brahma-csakra mozgása, vagyis maga a Teremtés és pusztulás ciklikus folyamata is a Sivától származó alapelveknek megfelelően történik. A kifejezésről eszünkbe juthat a „dharma-csakra”, vagyis a „tan kereke” kifejezés, mely a buddhizmusban maradt fenn. Siva ugyanis a világi és szellemi törvényszerűségek forrása is egyben. A versben a jógík Sivát az univerzum kizárólagos urának nevezik, aki Májáví, vagyis a „nagy varázsló”, Májá (az illuzórikus energia) ura. Ó a jóga lényege, mivel Ő a jógík szívében táncoló Végső Igazság, és ő uralja minden élőlény tudatát. Siva nem csak a jógík szívében táncol, hanem a Makrokozmoszban is, tánclépéseivel nem csak működtetve a kozmikus törvényszerűségeket, hanem diktálva a kozmosz minden egyes rezdülésének ütemét is. 

DMT-légzés - kombinált változat

A korábbiakban már ismertettem két légzéstechnikát, melyekkel elviekben megemelhető a tobozmirigyben termelődő DMT szintézise, vagy legalábbis a DMT-utazáshoz hasonló élményeket tapasztalhatunk meg általuk. A két előző technika ismertetését itt olvashatjátok: "DMT-légzés", "Haladó Wim Hof-légzés". Az alábbiakban ismertetett módszer különböző légzéstechnikák kombinációjából áll, ami eléggé erőteljes hatásokat tud előidézni. 

DMT légzőgyakorlat kombinált légzéssel

Mindegyik körben eltérő légzéstechnikát használunk az intenzív szakaszban (100 légzésciklus), majd a végén 90 másodperc külső és 15 másodperc belső légzésvisszatartást végzünk. Az intenzív légzésszakaszokban alkalmazott légzéstechnikák a vége felé erősebbek, mint az első körökben. Ezért tanácsos azonos légzésszünetekkel kezdeni a gyakorlást, ami igény szerint módosítható a későbbiekben, de ha pl 2 perces légzésszünetekkel végezzük, akkor is végig legyenek ugyanolyan hosszúak. A belégzés utáni helyreállító légzésszünet maradjon mindig 15 mp.

 1. kör: tűzlégzés - gyors, hirtelen kilégzések az orron keresztül, passzív belégzéssel;

 2. kör: lúgosító légzés – belégzés az orron keresztül, teljes kilégzés a szájon keresztül (1-2 mp mindkét fázis);

 3. kör: erő-légzés az orron át – nyomjuk a nyelv alját a szájpadláshoz, és lélegezzünk ki-be erőteljesen az orron keresztül (1-2 mp mindkét fázis);

 4. kör: erő-légzés az orron át, váltott orrlyukakkal – lélegezzünk ugyanúgy, mint az előző körben, de 50 légzésciklust a bal, majd 50-et a jobb orrlyukon keresztül elvégezve.

 5. Kör: Wim Hof légzés: folyamatos ki- és belégzések szájon át (1-2 mp mindkét fázis);

 6. kör: aszimmetrikus Wim Hof: hirtelen belégzés szájon át (1 mp) és teljes, sóhajtó kilégzés szájon át (2 mp);

 7. Kör: Sámán-légzés: két szakaszra osztjuk a belégzést: 1 mp hasba, 1 mp szívbe, majd 2 mp teljes kilégzés (mindkét fázis szájon át végzendő).

Óvatosan gyakoroljátok!

2022. augusztus 29., hétfő

A Védák forrása

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

5.26. tvattó védáh szakaláh szampraszútász
tvajj évánté szamszthitim té labhanté
pasjámasz tvám dzsagató hétu-bhútam
nritjantam szvé hridajé szannivistam

Te szülted az összes Védát, és azok beléd fognak visszatérni. Látunk téged, a világ teremtő okát, a szívünkben táncolni.

A Védák forrása (Véda-garbha) a puránikus leírások szerint Brahmá, aki viszont Garbhodakasájí Visnu lélegzetében hallotta megnyilvánulni a védikus himnuszokat, majd ő maga énekelte el őket, előzetesen megalkotva a szanszkrit ábécé hangjait. A sákta írások Mahászaraszvatí egyik neveként is említik a Védagarbhá nevet. Itt ismét Siva van említve a védikus mantrák forrásaként, mint ahogyan a különböző (férfi és női) isteni archetípusok forrása is ő. Ahogy a védikus mantrák megnyilvánulnak Siva személyiségéből, oda is térnek vissza a teremtés megnyilvánult szakaszának végén. Az összegyűlt jógík Sivát ünneplik az univerzum ható és összetevő okaként (dzsagató hétu-bhútam), vagyis Siva egy személyben a prakriti és a purusa forrása is. A jógík úgy látták, hogy Siva a szívükben táncol, és a szannivistam kifejezés arra utal, hogy ezt nem csak egy átmeneti állapotnak tekintették, hanem úgy, hogy Siva örökké ott táncol minden élőlény szívében, de ezt csak a kivételesen szerencsés lelkek ismerik fel és tapasztalják meg. 

2022. augusztus 28., vasárnap

Buteyko-légzés

Az alábbiakban egy lúgosító, stresszoldó, traumaoldó hatású légzőgyakorlatot szeretnék ismertetni, melynek alapelveit Konstantin Pavlovics Buteyko fektette le. Az itt ismertetett változat az én tapasztalataimból táplálkozik, szóval akit mélyebben érdekel a módszer és annak alkalmazása különböző helyzetekben, betegségek esetén, azoknak ajánlom, hogy kutassanak tovább és szerezzenek róla több információt. 

Traumatisztító légzés (Buteyko-módszer)

Az alábbi légzőgyakorlat a hipoventilláción és a hipoxia (oxigénhiányos állapot) gyógyító és tudatmódosító hatásain alapszik. Csökkenti a vérnyomást, tágítja az ereket, lassítja az oxidációs folyamatokat, csökkenti a stresszt, paraszimpatikus túlsúlyt (relaxált állapotot) idéz elő, és segít a mélyen fekvő trauma-energiák felszínre hozásában és kioldásában. A gyakorlat alatt csak az orrunkon keresztül lélegzünk, lassítjuk a légzésciklust, és kerüljük az erőltetést. Ajánlott ülve végezni, a hát alátámasztása nélkül a földön vagy zsámolyon ülve.

 1. Előkészítő szakasz: vegyünk három lassú, mély levegőt az orrunkon keresztül. Teljes tüdős belégzés és kilégzés, szünetek nélkül. Lazuljunk el.

 2. Légzésvisszatartás: A negyedik belégzéssel lassan és teljesen töltsük fel a tüdőnket levegővel, majd tartsuk bent a levegőt, ameddig tudjuk. Tájékozódásképpen lehet mérni egy stopperrel a légzésszünet hosszát. Ne erőltessük túl az időtartamot, haladjunk fokozatosan. Amikor mér nem tudjuk tovább bent tartani a levegőt, engedjük ki az orrunkon keresztül szakaszosan, 5-6-7 részre osztva a kilégzést, köztük 1-2 másodperces szünetekkel. A kilégzésnél három dologra törekedjünk: Minél több részletben fújjuk ki a levegőt; minél hosszabb szüneteket tartva a szakaszok között; és minél kevesebb erőlködéssel

 3. fújjuk ki az összes levegőt. Amikor a tüdőnk már kiürült, nyomjuk oda az állunkat 5-10-15 alkalommal a szegycsonthoz, anélkül, hogy közben levegőt vennénk. Tehát a kilégzés után még egy rövid külső légzésvisszatartás is következik. Ekkor nyomást és felszabaduló érzelmeket, sírást, nevetést stb fogunk érzékelni a csakrákban és a test különböző pontjain. Bizsergés, hideg-meleg érzet is bekövetkezhet.

 4. Helyreállító szakasz: A bólogatás befejeztével igyekezzünk minél lazábban beszívni az első levegővételt az orron keresztül. Ha a szájon keresztül kell lélegezni, vagy túl sok izom megfeszül, akkor elképzelhető, hogy túl sok volt a légzésszünet az aktuális állapotunkhoz képest. Lélegezzünk lassan és finoman két percig az orron keresztül. Alkalmazzuk a tollpihe-légzést, vagyis képzeljünk egy kis tollpihét az orrnyílásaink alá, és igyekezzünk úgy végezni a be- és kilégzéseket, hogy a tollpihe lehetőleg meg se mozduljon. Mindezt erőlködés nélkül, lassítva a légzést, de teljes tüdőből. Nincs légzésszünet a ki- és belégzések között. A légzés legyen minél lassabb és hosszabb, akár 5-6 másodperces vagy még hosszabb ki- és belégzési fázisokra is ráállhatunk.

 5. Amikor a légzés lenyugodott és bekerültünk a mélyrelaxációs állapotba, újrakezdhetjük a kört az 1. ponttal. Hajtsunk végre 4 kört, lehetőség szerint fokozatosan növelve a belső légzésszünet hosszát (pl 30, 40, 50, 60 mp, stb.).

2022. augusztus 27., szombat

A Teremtés forrása

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

5.25. hiranjagarbhó dzsagadantarátmá
tvattó ‘dhidzsátah purusah puránah
szandzsájamánó bhavatá viszristó
jathávidhánam szakalam szaszardzsa

Hiranjagarbha, a világ belső lelke, a legősibb személy belőled született. Az általad kiárasztott létezésbe megérkezve, a te parancsod szerint nyilvánítja meg az egész világot.

Itt az előző versben említett motívum („Siva a teremtő forrása”) további részletezését olvashatjuk. A Teremtő többféle definícióját említi a vers. A „Hiranjagarbha” kifejezés szó szerint arany tojást vagy arany méhet jelent. A Véda- és Purána-irodalom több helyütt említi ezt a szót, és különböző istenségekre vonatkoztatja: Pradzsápati (az Ősnemző), Visnu, Szúrja vagy Brahmá neve is lehet. Az Ísvara-gítá szerint természetesen mindezen istenségeknek a forrása Siva. Ugyanakkor Siva a világ minden teremtett lényén és formáján belül rejlő Átman, akir Antarátmának („Belső lélek”) vagy Paramátmának („Felsőlélek”) is neveznek. Az első teremtett lény a Puránák szerint Brahmá, tehát a „Purusa purána” kifejezés rá is vonatkozhat, de Visnuval, Krisnával és Sivával kapcsolatban is hazsnálja a szanszkrit irodalom. Itt Siva ennek az ősi lénynek a forrásaként van megjelölve. Bárki is ez az Ősteremtő, a saját létrejöttét és teremtő képességét a vers szerint Sivának köszönheti, akiből a teremtés, a Teremtő, és a teremtés képessége is kiárad.