2021. július 20., kedd

Az Agni Ura

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

3.20. pránát parataram vjóma vjómátító ‘gnir ísvarah
szó ‘ham szarvatra-gah sántó gjánátmá paramésvarah
nászti mattah param bhútam mám vigjája vimucsjaté

Az űr magasabb rendű a légzésnél, az Úr Agni pedig túl van az űrön. Ő az Én, mely minden tátható és békés, a legmagasabb úr, aki a tudás esszenciája. Nincs semmilyen lény, aki nálam magasabb rendű lenne. Akik ismernek engem, felszabadulnak.

E vers harmadik és negyedik negyede megegyezik az Ísvara-gítá 3.6. versével. A versben ismét a teisztikus megközelítés nyilvánul meg, tovább fokozva a szinteket. Bár az előző versben Siva magasabb szintűnek nevezte a pránát (illetve a prána urát) a purusánál, itt kijelenti, hogy a vjóma, vagyis az űr, tér, éter magasabb rendű a pránánál, vagyis a légzésnél, mivel az az űrön belül megnyilvánuló minőség. Az „agni ísvara” itt egy másik rejtélyes jelző Istenre, mely Siva szerint a téren túl és létezőnek tekinthető. Az ateisztikus számkhjában a vjóma az ákásával, vagyis az éterrel; az agni pedig az ánalával (tűzzel) lenne azonos, tehát mindkettő a durva fizikai elemek kategóriájába esne.

Végül Siva önmagát azonosítja az Agni urával, kijelentve, hogy ő maga a legmagasabb rendű elv, és aki őt megismeri, az mindenképpen eléri a felszabadulást. A szó'ham (én az vagyok) mantra több helyen is felbukkan az upanisadokban, és mindenhol felszabadító erőt tulajdonítanak neki. A Brahma-vidja Upanisad 21-22. versében például ez áll:


nabha-sztham niskalam dhjátvá
mucsjaté bhava-bandhanát
anáhata-dhvani-jutam
hamszam jó véda hrid-gatam
szvaprakása-csidánandam
sza hamsza iti gíjaté
récsakam púrakam muktvá
kumbhakéna szthitah szudhíh

„A szó'ham mantra a köldöknél kezdődik és követi a légzést. A dzsíva helyet foglal a szívben a négy tudati módosulásban: ébrenlét, álom, mélyalvás és a negyedik szint. A dzsíva mindaddig nyugtalanul vándorol, amíg el nem éri az Önvalóról szóló tudást. Ekkor a belégzés és a kilégzés megszűnik, és az önmagában ragyogó dzsíva a kumbhakában megállapodván hamszaként (hattyúként) énekel.”

2021. július 19., hétfő

Az inka mag és a hét tudatszint

6. Inka Muju (az inka mag) – a hét tudatszint

Az inka hagyomány szerint minden emberi lénybe bele van kódolva a potenciál, hogy megnyilvánítsa mind a hét tudatszintet. Ezt a kódolt „potenciált” inka magnak nevezik, és a qosqo-ban, vagyis a napfonat/köldök energiaközpontjában nyugszik. Amint elkezdünk dolgozni a qosqoval, és a különböző inka energetika gyakorlatok segítségével kapcsolódni a Természet esszenciáihoz, a tudatunk fejlődésnek indul, mint ahogyan a magból lesz csíra, majd hajtás, majd kibújik a föld fölé, leveleket ereszt, megnöveszti a szárát, virágot hoz és végül gyümölcsöt terem.

Az andoki hagyomány szerint a tudatunk fejlődését két természet-szellem felügyeli. Az egyik az itu apu (születési hegy-szellem, férfi minőség), a másik pedig a paqarina (női természet-szellem, egy tó, folyó, barlang stb. szelleme). Ezeket a természetszellemeket általában a születési helyünkhöz egészen közel találhatjuk meg, de erről később több szó lesz majd. Az inkák különböző szintekbe sorolják az apukat, vagyis a hegy-szellemeket, és úgy tartják, hogy az egyes tudati szintek elérése az adott szintű apuk jóindulatán múlik. Tekintsük át most az egyes szinteket, melyek nem csak a belső fejlődés, de az adott személy (vagy paqo, orvosságos ember) befolyásának körét is leírják.

 1. szint – Ayllu: ez a falut vagy a családi kört jelenti. A legtöbb ember megtanul ezen a szinten funkcionálni a társadalomban, de ez még a főemlősöknél is megfigyelhető. Az utódokról való gondoskodás, párkapcsolat, védelmezés ebbe a körbe tartozik.

 2. Szint – Llaqta: város. A második szinten az ember képessé válik arra, hogy egy város vagy falvak közössége (megye, járás) tagja vagy vezetője legyen, és kiterjessze szolgálatát a családon kívülre is (a természeti népek esetében ez a törzs volt). A papmamesayok sámánokat is ehhez a szinthez tartozónak tekintik.

 3. Szint – Suyu: ország. Az inka birodalmat Tawantinsuyunak is nevezték, ami azt jelenti, hogy „a négy égtáj birodalma”. Tehát egy ország, birodalom összetartozásának, egy nemzetnek a szintjén működni képes embereket jelenti ez a tudati szint. A paqo ezen a tudati szinten egy egész országot képes gyógyítani, a szolgálataival ellátni, sok különböző emberrel találkozva. Az altomesayok sámánok képviselik ezt a szintet.

 4. Szint – Teqse: világ. A negyedik tudatszint már az egész Föld lakosságához való kapcsolódást jelenti, nem csak az embereket, hanem az állatokat, növényeket, ásványokat, Pacsamamát és a Természet erőit is figyelembe véve élnek azok a paqo-k, akik elérték ezt a szintet, és kurak akullek-nek is nevezik őket. Az inka jóslat szerint a föld lakossága még nem haladta meg ezt a tudati fejlődési szintet, de egyesek már elérték. Nézzük most a további három szintet, melyet hamarosan elérhetnek egyes spirituális emberek.

 5. Szint - Inka mallku, Nusta: Az ötödik szintet elért emberek az egész Naprendszerre képesek kiterjeszteni szolgálatukat, és a múltban jártak ilyen uralkodók és uralkodónők a Földön, valamint hamarosan eljöhetnek. Az inka jóslat szerint az inka Mallku és a Nusta (női megfelelője) képes bárkit bármikor, egyetlen érintéssel meggyógyítani bármilyen betegségből.

 6. Szint - Sapa Inka és Sapa Qoya: A hatodik szintű beavatottak az egész Tejút-galaxissal képesek együtt rezegni, és az inka jóslat szerint a testük önragyogó lesz, és természetes módon képesek lesznek harmóniában vezetni az egész világot.

 7. Szint – Taitanchis Ranti: a hetedik szintű beavatott a legmagasabb, amint emberi testben el lehet érni. Az ilyen személyt a földön sétáló istennek lehet tekinteni, és energiabuboréka az egész univerzummal tud rezonálni. A Taitanchis Ranti képes a saját testét és másokét is feltámasztani a halálból, ha akarja.

Jelenleg a földi emberek nagy része elérte a fejlődés harmadik szintjét, és kifejlesztett valamilyen szintű nemzeti öntudatot. De ezen a szinten még számos konfliktus és ellenséges megnyilvánulás adódhat, hiszen az ember gyűjteni, birtokolni akar, ahelyett, hogy mindenét önzetlenül megosztaná másokkal. Ezek a konfliktusok hétféle diszharmonikus érzelmi energiának adnak táptalajt a tudatalattiban: félelem, mohóság, féltékenység, szégyen, gyűlölet, büszkeség és csalfaság. A bűntudat valamennyire a szégyenhez kapcsolódik, de némileg mégis más érzelmi energia. Az inka tanítás szerint természetes, hogy a tudati fejlődésnek ezen a szintjén ezek a nehéz energiák (hucsa) keletkeznek bennünk, de fontos, hogy felismerjük őket, és ne tápláljuk, hanem alakítsuk át őket számívá, tisztítsuk ki ezeket a nehéz energiákat az energiabuborékunkból. Így tudunk megérkezni a negyedik tudatszintre, melyre a szeretet és a bizalom a jellemző a félelem és ellenségeskedés helyett. Ehhez túl kell jutni a dráma-háromszögeken, vagyis meg kell tanulni, hogy ne érezzük magunkat folyamatosan áldozatnak, üldözőnek, vagy megmentőnek. 

2021. július 18., vasárnap

Azonos és kiegészítő energetikai kapcsolatok 2. rész

A Janancsakuj gyakorlat folytatása következik (a leírás első részét itt találjátok):

6. A 2. partner az 1. farokcsontjából a sajátjába fogadja az energiát, majd felvezeti a gerinc mentén, és felajánlja a Kozmosznak a fején keresztül. Most fogadja be a számít a kozmoszból, és adja hozzá a saját számíját. Most ezt a lefelé áramló energiát küldje a partnere koronacsakrájába, mindezt szeretettel.

7. Az 1. partner befogadja az energiát a 2. partner feje tetejéről, majd levezeti a gerince mentén, és befogadja a Földanya számíját. Ehhez tegye hozzá a saját számíját, és küldje a számít a saját farokcsontjából a 2. partner farokcsontjába. Fontos, hogy ne a hucsát osszuk meg egymással, hanem a számít. Ehhez érdemes előzetesen elvégezni a hucsa mikhuj gyakorlatot, amit később fogok ismertetni.

8. A két gerinc mentén keringő energia egy kört fog alkotni. Lehet, hogy nem történik meg egyből, de ha eléggé koncentráltok, és kiárasztjátok a szívünkből a munay-t (feltétel nélküli szeretetet) akkor megérezitek az energia-áramlást. Folytassátok a gyakorlatot addig, amíg nem sikerül 4-5 percig megtartani az egyirányú forgást (az 1. partner lefelé áramoltatja, míg a 2. partner fölfelé). A számí tehét nem csak körbe kering, hanem folyamatosan betöltődik az 1. partner fejtetőjén keresztül a Kozmoszból és a 2. partner farokcsontján keresztül a Földanyából. A gyakorlat végére az energiabuborékotok egy nagy, közös mezőbe fog összeolvadni, és az energiák kiegyenlítődnek.

9. Ha úgy érzitek, mozogjatok az energiaáramlással együtt ringatva a testeteket. De a testsúlyotok maradjon a saját lábaitokon, és a gerinc maradjon összeérintve. Ha nem sikerül létrehozni a körforgást, akkor próbálkozhattok az áramlás irányának megfordításával (ebben az esetben az 1. partner fölfelé áramoltatja a számít, míg a 2. partner lefelé). Általában minden párnak az egyik irány természetesebben fog működni, a másik nem annyira. De ha úgy érzitek, akkor eltölthettek egyforma időt azzal, hogy először az egyik, utána a másik irányba áramoltatjátok az energiát. Ehhez a 10. pontban leírt módon szakítsátok meg a gyakorlást, majd kezdjétek újból, megbeszélve az irányok változtatását. De nem kötelező mindkét irányban áramoltatni a számít. A janantin párok erős különbséget fognak érezni a két irány között, míg a maszintin párok mindkét irányba könnyen tudják áramoltatni. Ha nem sikerül egyik irányban sem összehozni az energiacserélést, akkor valószínűleg nem vagytok összeillő pár energetikailag, sem janantin, sem maszintin minőségben.

10. Amikor úgy érzitek, hogy teljes lett az energiafeltöltés, akkor elléphettek egymástól és megszakíthatjátok a fizikai kontaktust. Ezután forduljatok egymás felé, és köszönjétek meg egymásnak az energia kicserélését öleléssel vagy bármilyen más módon. Megbeszélhetitek a tapasztalatokat, és le is írhatjátok, hogy mit kaptatok, tapasztaltatok.

2021. július 17., szombat

Az Életerő Ura

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

3.19. mahatah param avjaktam avjaktát purusah parah
purusád bhagaván pránasz taszja szarvam idam dzsagat

A megnyilvánulatlan magasabb rendű az értelemnél, a Szellem pedig magasabb rendű a megnyilvánulatlannál. A Légzés Ura magasabb rendű a Szellemnél. Az egész világ az övé.

A megnyilvánulatlan (avjakta) ebben az esetben a megnyilvánulatlan prakritire és nem a megnyilvánulatlan brahmanra vonatkozik, mely (a prakriti) még az értelemnél is finomabb, illetve magasabb rendű abban az értelemben, hogy az összes megnyilvánulás lehetőségét magában hordozza potenciál formájában, és amikor kiárad, olyan módon nyilvánul meg, ami még az értelmet is képes megtéveszteni. Ez a prakriti májá-saktija, vagyis misztikus ereje. A purusát a teisztikus számkhja a prakriti fölé helyezi abban az értelemben, hogy a purusa a brahman, vagyis a tudat. Bár az ateisztikus számkhjában a prakriti és a purusa egyaránt örök és nem egymás okai, a teisztikus számkhja szerint (melybe az Ísvara-gítá is tartozik) Isten, vagyis bhagaván a legmagasabb rendű. Ebben az esetben a pránát, vagyis az életerőt tekinti bhagaván kifejeződésének Siva, és kijelenti, hogy az egész világ az összes megnyilvánulásával nem más, mint bhagaván felfoghatatlan energiája, teremtése. A „bhagaván prána” kifejezés tehát nem egyezik meg a „közönséges” pránával, vagyis életerővel.

2021. július 16., péntek

Azonos és kiegészítő energetikai kapcsolatok 1. rész

5. Janancsakuj – páros energiafeltöltés

Az andoki világnézetben kétféle energetikai kapcsolat létezik: janantin és maszintin. A janantin az ellentétes polaritások, minőségek összekapcsolódását jelenti, míg a maszintin a hasonlók egymásra találását. Az andoki világkép szerint mindkét fajta kapcsolat lehet harmonikus vagy diszharmonikus is. Ez attól is függ, hogy a két dolog milyen módon kapcsolódik össze vagy hat egymásra, nem csak az alaptulajdonságaiktól. A janantin az olyan ellentétesnek tűnő, de egymást mégis támogató és kiegészítő energiák és minőségek között jön létre, mint a jin és a jang, nappal és éjszaka, férfi/nő, számí/hucsa stb. Az inkák egy kapcsolat kialakulásának három stádiumát különítik el: tinkuy (találkozás), tupay (verseny, konfliktus), és taque (összekapcsolódás vagy harmonizálás)

 1. A gyakorlathoz találj egy ellentétes nemű gyakorlópárt, vagy olyan valakit, akinek a tulajdonságai valamilyen értelemben a tieid ellenpólusát képviselik. Álljatok háttal egymásnak, 40-50 cm távolságra, majd döntsétek el, hogy melyikőtök fogja lefelé mozgatni az energiáját, és melyikőtök fölfelé. Általában a nők energiája jobban húz a Földanya felé, a férfiaké jobban az Ég felé. Tételezzük fel, hogy az 1. partner lefelé mozgatja az energiáját, míg a 2. partner fölfelé.

 2. Az 1. partner helyezze a jobb kezét a feje tetejére, a balt pedig a keresztcsontjára. A 2. partner fordítva helyezze el a tenyereit, mivel a jobb tenyér az aktív, a bal pedig a befogadó.

 3. Az 1. partner nyissa meg a buborékját a feje tetején és fogadja be a számít a Kozmoszból, majd vigye le a farokcsontig a bal tenyeréhez a gerincen keresztül. A 2. partner nyissa meg a buborékját a farokcsontnál és a jobb kezén keresztül fogadja be a számít a Földből, majd küldje fel a gerincoszlop mentén a bal tenyerébe, és onnan tovább a Kozmoszba.

 4. Amikor mindketten érzitek, hogy a két tenyeretek között egy energia-oszlop áramlik, akkor engedjétek le oldalt a tenyereiteket, és érintsétek egymáshoz a hátatokat, de ne dőljetek egymásra, a testsúly maradjon meg a talpakon.

(A gyakorlat folytatását a holnapután blogban tudjátok elolvasni)

 

2021. július 15., csütörtök

Az értelem uralkodása

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

3.18. szarvéndrijébhjah paramam mana áhur manísinah
manaszas csápj ahamkáram ahamkárán mahán parah

A tanultak azt mondják, hogy az elme magasabb rendű, mint az összes érzékszerv, az egó magasabb rendű, mint az elme, és az értelem magasabb rendű az egónál.

Visszafelé, vagyis az egymásból létrejövő kiáradások felé folytatva az evolúciós sorrendet az érzéktárgyak (illat, íz, látvány, tapintható forma, hang) alacsonyabb rendűek az őket befogadó érzékeknél (szaglás, ízlelés, látás, tapintás, hallás), míg az érzéktárgyaknál, mint finom elemeknél alacsonyabb rendűek a durva elemek (föld, víz, tűz, levegő, éter). Az elmét a belső érzékszervnek, vagy az érzékek királyának is nevezik, mivel az összes érzékszervi benyomást képes tárolni lenyomatok formájában, valamint azokhoz érzelmi és egyéb reakciókat kapcsolni. Így magasabb rendű az érzékszerveknél. Az egó képes felülbírálni az elme benyomásait, és azokat jó/rossz, szeretem/utálom stb. címkékkel ellátni a hamis azonosság aktuális összetétele alapján. Az egó ugyanis folyamatosan változik a benyomások, hiedelmek, felismerések, spirituális tapasztalatok és az intelligencia működése következtében. Az értelem (buddhi) viszont még az egónál is magasabb rendű, így az egó formálásában és feloldásában is fontos szerepe van.

2021. július 14., szerda

Az élő energia oszlopa

4. Szaivacsakuj – az életerő oszlopa

Ezt a gyakorlatot a szamincsakuj után is végezhetjük. A gyakorlat lényege a számí befogadása és felfelé áramoltatása. Az előző gyakorlatban, miután egy kristályt képzeltünk magunk köré, felajánlottuk a hucsát, vagyis a nehéz energiánkat Pacsamamának. A hucsa természeténél fogva lefelé áramlik. A Földanya képes átalakítani a hucsát számívá, vagyis könnyű, tápláló, gyógyító energiává. Ezt fogjuk befogadni és felfelé áramoltatni ebben a gyakorlatban. Az Ayni (viszonzás) törvénye szerint, ha felajánlod az energiádat a Földanyának, akkor jogosult vagy elfogadni az energiát tőle.

 1. Hozd a figyelmedet a légzésedre, a szívverésedre és az energiabuborékodra. Érzékeld a Földanyát a talpad alatt! Nyisd meg az energiabuborékodat lefelé és fogadd be a Földanya számíját! Engedd, hogy teljesen feltöltse az energiabuborékodat, és add hozzá a saját energiádat!

 2. Engedd, hogy a számí felfelé áramoljon, és egy energiaoszlop alakuljon ki belőle, mely a fejed tetején keresztül kilép a Kozmosz felé! Tartsd fenn ezt az áramlást a Földanya felől, a buborékodon keresztül egészen a Kozmosz szívébe!

 3. Ily módon válik teljessé a viszonzás: az előző gyakorlatban megkaptad a számít a kozmoszból, majd felajánlottad a Földanyának a nehéz energiádat. Most befogadtad a számít Pacsamamától, hozzátetted a saját energiádat és felajánlottad a Kozmosznak. Most figyeld meg, hogy érzed magad! Milyen a buborékod? Megváltozott-e az észlelésed? Kaptál-e valamilyen üzenetet vagy megélést, amit szeretnél feljegyezni? Tedd meg bátran a gyakorlat után!

2021. július 13., kedd

A prána, mint Isten

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

3.17. szó ‘ntará szarvam évédam nijaccshati szanátanah
prócsjaté bhagaván pránah szarvagjah purusóttamah

Örök és minden belső lényege, mindent irányít. Az Úr Lélegzetnek is nevezik, aki mindentudó és a legmagasabb purusa.

Ebben a versben a brahmant bhagaván pránának (Úr Lélegzetnek) nevezi a szerző. Bár a prána az evolúciós folyamat későbbi lépéseként alakul ki az elméből, mindegyik evolúciós állapotban és megnyilvánulásban felfedezhetjük a brahman örök természetét. A Taittiríja Upanisad 3.3.1-ben ezt olvassuk:

Bhrigu gyakorolta a meditációt, és megtanulta, hogy a prána az a brahman. Mivel minden élőlény a pránából születik, a prána által vannak fenntartva, és haláluk után a pránába térnek vissza. De Bhrigu kételkedett e tudás teljességében.”

Igazából Bhrigu meditációi során a brahmant befedő öt energiaréteg (kósa) mindegyikén végighaladt. Az első az annamaja-kósa volt, mely a „táplálék”, vagyis a fizikai test rétege. A második a pránamaja-kósa, mely a prána rétegét jelenti. A harmadik a manómaja-kósa, és az elme rétegét jelenti. A negyedik a vigjánamaja-kósa, és a tudás rétegét jelenti. Míg végül az ötödik réteg az ánandamaja-kósa, vagyis a boldogság rétege. Ez a réteg áll a legközelebb a megjelölésektől mentes brahmanhoz.

2021. július 12., hétfő

Az Ayni elve a gyakorlatban

A harmadik gyakorlat a szamincsakuj lesz, melynek egy korábbi változatát már ismertettem. Ez a gyakorlat bevezet minket az Ayni, vagyis a viszonzás elvének gyakorlati alkalmazásába: „Amit adsz, azt kapod vissza”, vagyis ha szeretetet asz, akkor a Földanya és a Szellemvilág, vagy a külvilág is azt fogja viszonozni. Ezért, bár az andoki paqo-k általában úgy tanítják ezt a gyakorlatot, hogy a hucsát, vagyis a nehéz energiádat fenntartások nélkül átadhatod a Földanyának, a Vízanyának vagy a Tűzapának, a tanítóm, Puma szerint az Ayni elve szerint, ha hucsát adsz át, akkor azt is fogod visszakapni valamilyen formában. Mivel szeretettel szeretnél fordulni a Földanya felé, képzelj magad köré egy nagy kristályt, és azon keresztül engedd ki a hucsát a Földanyába. A kristály szerkezete máris átalakítja és harmonizálja a hucsát, mely azután a Földanya áldásával a legfinomabb számívá alakul át. Ezt jelenti a „kawsay áramoltatása” kifejezés, vagyis azt, hogy tudatosan, zavar keltése nélkül kapcsolódunk össze a Természet esszenciáival.

 1. Keress egy csendes helyet a Természetben, ahol legalább tíz percig nem ér semmilyen zavaró hatás, és ülj le vagy állj oda!

 2. Hozd a tudatosságod középpontjába a szívverésedet, a légzésedet, és az életerő áramlását a testedben és az energiabuborékodban! Vedd észre, tudatosítsd, hogy élő energiád szoros kapcsolatban áll minden mással, ami körülvesz! Mivel az energiát a szándékod irányítja, aktiváld a munay-t, vagyis a feltétel nélküli szeretet minőségét!

 3. Hangolódj rá a csillagos égre a fejed fölött, a kedvenc csillagaidra és a Tejútra (akkor is, ha éppen nappal van)! A végtelen csillagos égbolt galaxisai hihetetlen mennyiségű számít hoznak létre!

 4. Nyisd meg a poqpo-d tetejét, és fogadd be ezt a finom számít a Kozmoszból! Hagyd, hogy átjárja az egész testedet, minden egyes sejtedet, aurarétegedet! Töltsd fel vele a teljes energiabuborékodat!

 5. Most vidd a figyelmedet a talpad alatt lévő hatalmas élőlényre, Pacsamamára! Emlékezz, hogy ő az egész földi ökoszféra összekapcsoló ereje! Ahogy lefelé viszed a figyelmedet a talpaid felé, érzékelni fogod, hogy a poqpo-d a Föld alá is kiterjed.

 6. Nyisd meg a poqpo-d alsó részét a gát és a talpaid alatt! Érezd a munay-t, a szeretetteljes kölcsönhatást Pacsamamával! Ha szeretnéd, hogy teljességgel elfogadjon, tápláljon és fenntartson, akkor neked is ugyanezt kell érezned felé! Ez az Ayni elve. Ajánld fel a hucsádat, a nehéz energiádat a Földanyának a kristályon keresztül, a hálával, hogy tisztítsa meg a hucsát, és alakítsa át számívá.

 7. Érezd, ahogy a nehéz energia kiáramlik a Földanyába a talpaidon és a gátadon keresztül, és megkönnyebbülsz. Ha a megkönnyebbülés érzését tapasztalod, akkor örülj neki, és adj hálát a Földanyának! Ha úgy érzed, hogy aktiválódnak a krónikus fájdalmak a testedben, annak is örülj, mert a hucsa „érzésteleníti” ezeket a fájdalom-zónákat, melyek felfedődnek, aktiválódnak a szamincsakuj után. Ha azt érzed, hogy elfojtott érzelmi energiák, vagy eltemetett, fájdalmas emlékek szabadulnak fel, akkor azt is lélegezd ki, és adj hálát Pacsamamának és a Kozmosznak (Pacsatatának).

 8. Ismételd meg a 4-7. pontokat még kétszer, újabb számíval töltve fel a fizikai testedet és a poqpo-dat, illetve a hucsa egyre mélyebb rétegeid elengedve Pacsamama felé.

 9. Amikor úgy érzed, hogy az energia árama megállt, és beállt az egyensúlyi állapot (amit szintén Ayni-nak neveznek a q'ero-k), akkor mondj köszönetet, és figyeld meg az érzéseket a poqpo-dban! Írj le mindent, amit fontosnak találsz, és ismételd meg a gyakorlatot hetente egyszer vagy akár többször is!

2021. július 11., vasárnap

Légzőgyakorlat a Természet energiáival

Az alábbi, egyszerű légzőgyakorlathoz keress egy nyugodt helyet, lehetőleg valahol a Természetben, friss levegőn.

 1. Ülj le, de állva is végezheted a légzőgyakorlatot, ha úgy kényelmesebb. Hozd a figyelmedet a légzésedre és a tested működésére, jelzéseire! Ne akard semmilyen módon megváltoztatni a légzésedet, csak figyeld meg és érzékeld, hogyan áramlik a levegő, az életerő, a vér az ereidben és a szívedben, hogyan továbbítódnak az impulzusok az idegrendszeredben, és milyen érzetek jelennek meg a különböző testtájakon, szövetekben?

 2. Most irányítsd a figyelmedet az energiabuborékodra! Figyeld meg, hogyan áramlik benne az életerő, és milyen minőségű, milyen érzeteket kelt! Figyeld meg, milyen kölcsönhatásban van a FEM-ed (Fénylő Energiameződ) a fizikai tested sűrűbb, anyagszerű minőségeivel! Érzékeld, ahogy az élő, tudatos energia mindent áthat és összekapcsol!

 3. Most ereszd ki a figyelmedet és a tudatosságodat az összes fára és növényre, melyek körülvesznek! Őket is érzékeld élő energiának! Figyeld meg és fogadd be a környezetedben hallható természetes hangokat, az állatok, növények, természeti elemek hangját! Fejezd ki háládat és elfogadásodat minden élőlény iránt, akivel együtt élsz Földanyán! Látod, hallod, tapasztalod, érzed őket, és ők is ugyanúgy érzékelik a te jelenlétedet.

 4. Terjeszd ki az energiabuborékodat akkorára, hogy magába foglalja a környező fákat és növényeket! Ismerd fel, ismerd el és légy hálás mindazért, amit tesznek – érted is: létezésükkel támogatják az Életet, árnyékot adnak, oxigént szintetizálnak, táplálékot biztosítanak stb.

 5. Nyisd meg magad, és fogadd be nem csak az oxigént, amit a fák termelnek, hanem a finom és éltető számít is, amivel körülölelnek! Kilégzéseddel ne csak a széndioxidot küldd el a fáknak, hanem a háládat és köszönetedet is a létezésükért!

 6. Folytasd ezt a mély, tudatos és szeretettel átitatott légzést! Lélegezd ki a hálát, és lélegezd be a szeretetet, majd viszonozd mindezt! Addig folytasd a kapcsolódást a fákhoz, amíg nem érzel mély harmóniát és összeköttetést a fákkal, és nem érzed azt, amit ők éreznek.

 7. Hangolódj rá a fákra, és arra, ahogyan ők befogadják a számít a Természetből! Nyisd meg te is a leveleidet a Nap-apa tápláló sugarai felé a fákkal együtt! Nyisd meg a gyökereidet, hogy fogadják be a Vízanya tápláló nedűit, és a Földanya megtartó erejét! Ágaiddal, antennáiddal kapcsolódj te is a Holdanya és a csillagok számíjához, és merülj el ebben az energiacserében a fák és a Természet között!

 8. Amikor úgy érzed, hogy itt az ideje, nyisd ki a szemeidet, és figyeld meg, hogy látod most a világot! Változott-e az érzékelésed valamilyen szinten, üzennek-e valamit a fák, a hegyek, a Természet szellemei? Ha fontos tanításokat kaptál, akkor le is írhatod azokat.

2021. július 10., szombat

A pusztító Idő

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

3.16. kálah szridzsati bhútáni kálah szamharati pradzsáh
szarvé kálaszja vasa-gá na kálah kaszjacsid vasé

Az idő hozza létre az élőlényeket és az idő pusztítja el őket. Mindenki alá van rendelve az időnek, az idő mégsincs alárendelve senkinek.

Hogyan hozza létre és pusztítja el az idő az élőlényeket? A bhúta és a pradzsá szó itt a testet öltött élőlényekre vonatkozik, akik megszületnek, majd meghalnak, miközben az egyéniesült tudat újjászületésről újjászületésre változtatja felvett formáját és az egó által létrejövő azonosságát. Mivel a testet öltött élőlény összes „összetevője” a kála hatására lezajló teremtés evolúciójából jön létre, és oda is tér vissza, a testet öltés olyan a brahman számára, mint amikor a tér egy részét bezárjuk egy agyagedénybe, és látszólag különállónak tűnik a tér összességétől. Viszont az agyagedény nem létezhet örökké, és amikor megsemmisül (és az egyéniesült élőlény karmikus tárháza kiürül a diszkriminatív tudás hevének hatására), akkor az „elkülönült” tér egybeolvad a tér összességével, vagyis a purusa visszatér örök, a prakriti által nem befolyásolt, felszabadult állapotába. Az a kérdés is értelmét veszíti, hogy a purusa „egyéniesülése” és felszabadulása egyszer vagy többször következik be, mivel az „egyszer” vagy „többször” fogalmak csakis az idő kiterjedésén belül értelmezhetőek, és az örök brahmanra nem vonatkoznak.

A teremtés és pusztulás (megnyilvánulatlanná válás, azaz az evolúció és devolúció) teljes folyamata az idő hatása alatt áll. Maga az idő azonban mindenek felett áll, még a prakriti és a purusa felett állónak is tekinti a számkhja filozófia. E három elv tehát nem oksági viszonyban áll egymással, hanem felfoghatatlanul azonosak és különbözők is egyszerre, a számkjha filozófia „szentháromságát” alkotva. Az összes többi elv (értelem, egó, elme, érzékszervek, érzéktárgyak) már a teremtés folyamatának evolúciós terméke, tehát mind átmenetiek.

2021. július 9., péntek

Az Íj szimbóluma

Újabb szimbólumot kaptam Odintól, az íj szimbólumát. Sok fegyver-szimbólumot adott már át, volt közte lándzsa, csatabárd, kardok, pajzs, a Mjöllnir kalapács, nyílvessző is volt már két változatban, de ez a negyvenhetedik szimbólum egy íj volt, melynek a vesszője felfelé mutat, ha a lövésirányt vesszük, de mivel nincs hegye, ezért mindkét irány megjelenik a szimbólumban. 

A farkasommal indultunk neki ismét a szivárványhídnak, és amikor odaértünk a Valhallához, Heimdallr megfújta a kürtjét, jelezve Odinnak érkezésünket. Odin mellett ismét ott volt két farkasa és a hollók is ott repkedtek a feje körül. Egy fekete rúnakövön nyújtotta át a szimbólumot, mely világoskékkel volt ráfestve. Utána rárajzolta a szimbólumot az arcomra a lándzsájával: a nyílvesszőt a torkom tövétől a fejem tetejéig húzta középen, magát az íjat pedig a két fülem és a homlokom között. 

Megkérdeztem Odint, hogy mi ennek a szimbólumnak a jelentősége. Röviden összefoglalva először ezt mondta: "Használd az erődet és cselekedj szabadon". Tehát ez a szimbólum a függőleges fejlődés tengelyén való haladást mutatja, a nyílvessző egyik vége felfelé mutat, a Felső Világba, a másik pedig lefelé, az Alsó Világba. Bár ha az íjat felhúzzuk, akkor felfelé fogja kilőni a nyilat, ha a húrt visszafelé húzzuk, akkor lefelé is ki tudja lőni a nyilat. Tehát minden cselekvésnek, törekvésnek a tükörképével is foglalkozni kell. Eszembe jutott itt Ardzsuna története, amikor egy tál vízben tükröződő célra lőtt felfelé, tehát lefelé is kell mindig dolgozni, mert az az alapja mindennek. 

A szimbólum a fókuszt is jelenti, még ha távol is vagyunk a célunktól, és csak kis lépéseket tudunk tenni felé, van esélyünk a siekerre, ha eleget próbálkozunk. Az íjász tegzében sok nyílvessző van, és amíg van még benne vessző, van egy újabb lövési lehetősége is. Odin arra is utalt, hogy ez a szimbólum a vér szerinti őseim erejét is hordozza, a lovasnomád kelet-európai törzsekét. Ők előre és hátrafelé is tudtak lőni a lovon vágtatva, de még talán fölfelé is. A lopvasíjász gyorsan változatja a helyét, és így a célt több oldalról meg tudja közelíteni, keresvén azt a pontot, ahonnan telibe találja. Tehát ez egy célzós szimbólum, ami sokszor jól jöhet az életben, ha kezdjük elveszíteni a fókuszt, vagy a hitet abban, hogy egyszer el fogjuk érni a célt. 

Az íj neve óészaki nyelven Bogi, és két istenalak volt, aki használta. Az egyik Ullr, aki a tél és a vadászat istene, Sif fia. Sítalpakon és íjjal a kezében szokták ábrázolni. A másik Skadi, az óriásnő, Thiazi lánya. Férje Njörd Ász-isten, akit apja megöléséért kapott kompenzációként. Thrymheimben lakik, Óriáshonban, a hegyek között, és vadászattal tölti napjait. Skadi a Skandináviában őshonos számíkat és az ő életstílusukat képviseli a viking sagákban. 

2021. július 8., csütörtök

Az újjászületések körforgása

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

3.15. téná-vivékatasz taszmát szamszárah purusaszja tu
sza csávivékah prakritau szangát káléna szó ‘bhavat

A megkülönböztető tudás hiánya miatt a lélek belekerül az újjászületések körforgásába. A megkülönböztetés hiánya az anyag és az idő kapcsolatából fakad.

Az Ísvara-gítá 3.8. versében már olvashattunk arról, hogy az idő a legfelsőbb elv, mivel képes létrehozni a kapcsolódást a prakriti és a purusa között:

pradhánam purusam csaiva tattva-dvajam udáhritam
tajór anádir uddistah kálah szamjódzsakah parah

“Ezt a két elvet elsődleges anyagnak (pradhána) és léleknek (purusa) nevezik. A kettő egyesítője az idő (kála), mely a legfelsőbb, és melyet kezdet nélkülinek mondanak.”

Ugyan a prakriti és a purusa is kezdet nélküli, a kettő közötti kapcsolódás átmeneti, azaz az idő hatása alatt áll. Amint az idő kapcsolatot hoz létre a prakriti és a purusa között, a teremtés evolúciós folyamata beindul. Aminek kezdete van, annak vége is van, vagyis a teremtés összes megnyilvánulása igazából átmeneti, és az idő hatása alatt áll. Ennek megfelelően magát az időt (kálát) kezdet nélkülinek kell tekintenünk, mivel csak az idő kiterjedésén belül értelmezhető minden, ami átmeneti. Ugyanakkor, mivel az idő nem vezethető le sem a prakriti, sem a purusa evolúciós termékeként (hiszen akkor kezdettel rendelkezőnek kellene tekinteni), így egy független elvként kezeli a szánkhja filozófia. Mivel a prakriti és a purusa is az idő hatása alá kerülve kapcsolódik össze a teremtés folyamata érdekében, az időre viszont nincs hatással sem a prakriti, sem a purusa, így Siva a legfelsőbb elvnek kiáltja ki az időt.

A korábbi versek tanulsága szerint a prakriti hatása alá került purusát (egyéniesült tudatot) csakis a diszkriminatív tudás képes felszabadítani, vagyis az a tudás, mellyel a purusa képes megkülönböztetni magát a prakritivel történő hamis összekapcsolódástól.Ezt az összekapcsolódást azért tekinthetjük hamisnak és illuzórikusnak, mivel csak átmeneti, holott a purusa örök természettel rendelkezik. A kála hatására azonban a purusa elveszíti ezt a diszkriminatív tudást, mely eredeti természetéből fakad, tehát nem tekinthetjük kívülről szóló tudásnak, hiszen önmaga felismeréséről szól.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Minél hosszabb ideig van összekapcsolt állapotban a prakriti és a purusa, annál inkább elveszíti diszkriminatív tudását a purusa az anyagi természet elbűvölő hatása (májája) következtében. Olyan ez, mint a víz a fazékban. Ha csak egy pillanatra tesszük a tűz fölé, attól nem fog felmelegedni. De minél tovább tartjuk a tűz fölött, annál inkább átforrósodik.

2021. július 7., szerda

Kawsay Pacha - az élő energia összessége

Inka energia-gyakorlatok (Elizabeth Jenkins alapján)

1. Kawsay Pacha – a világ megtapasztalása élő energiaként

Ehhez a gyakorlathoz menj ki a szabadba, lehetőleg a Természetbe, ahol nincsenek épületek, utak, és semmiféle civilizációs objektum. Ne várj az ideális körülményekre, de hogyha jó idő van, kering egy kis hűsítő szellő, és egy víz (tó, folyó stb) közelében vagy, akkor nagyon jól tudod gyakorolni ezt a kontemplációt. Ha nincs lehetőséged kimenni a szabadba, akkor otthon is gyakorolhatod, az oltárad előtt. A tudatod bárhová tudja irányítani az energiabuborékodat a szándékod által.

 1. Állj mezítláb a fűbe, ha megfelelő az idő! Irányítsd a figyelmedet arra az inka koncepcióra, hogy minden, ami körülvesz, nem más, mint élő energia! Vegyél néhány mély levegőt, és örvendj a MOST-nak! Figyeld meg a légzésedet, és csendesítsd el az elmédet annyira, hogy meghalld saját szívverésedet! Figyeld meg, és tudatosítsd a tested természetes működését, és ha szeretnél, mondj köszönetet a szerveidnek, az autonóm idegrendszerednek, amiért életben tartanak a te tudatos erőfeszítésed nélkül is!

 2. Figyeld meg, ahogy a szívedből kiindulva körbejárja a testedet az életerő és a vér! Figyeld meg a hozzád tartozó anyagi testet: a csontokat, vért, izmokat, szerveket; valamint az életenergia buborékát. Hangolódj rá, és figyeld meg a buborékodban áramló energia minőségét, milyenségét, hangait, színeit, izeit, illatait! Figyeld meg, hogyan járja át az energiameződ a fizikai testedet, és hogyan veszi körül! Figyeld meg az egyes csakráidat! Milyen folyamatokat érzel bennük?

 3. Ne feledd, hogy mindannyian másmilyen érzékelésnek vagyunk a „mesterei”! Van, akinek a vizuális képek jönnek nagyon könnyen, van, akiknek az érzések, érzelmi, energiák, textúrák, testérzetek lesznek erősebbek, még a test határain túl is. Igyekezz mindegyik belső érzékelésedet használni, és figyeld meg, fogalmazd meg, hogy mit érzel! Nem érteni kell, hogy mi történik, hanem inkább tapasztalni! Szállj le a fejedből a szívedbe, és tapasztalj, figyelmes tudatossággal, elfogadással, ítélkezés nélkül! Az energiabuborékod általában egy kar hosszúságura terjed ki a testeden túl minden irányban.

 4. Most nyisd meg a buborékodat a Földanya felé, melyen állsz! Kialakul egy energiakapu a személyes buborékod és a Földanya energiamezeje között, főleg a talpaidon és a gátcsakrádon keresztül hangolódj rá a Földanya élő, lüktető energiájára! Tapasztald meg, fogadd be a Földanya, e hatalmas élőlény energiáját mind az öt érzékeléssel!

 5. Most hozd vissza a figyelmedet a személyes energiabuborékodba. Terjeszd ki az energiabuborékodat a Nap-apa irányába a koronacsakrán és a magasba emelt tenyereiden keresztül! Fogadd be a Nap-apa energiáját a buborékodba, mint egy tudatos, érző élőlényét, ne csak tárgynak vagy tudattalan erőnek tekintsd! Figyeld meg az öt érzékeléssel, és jellemezd magadban az energiáját!

 6. Hozd vissza a figyelmedet ismét a személyes buborékodba, majd irányítsd a legközelebbi természetes víz felé! Ha nincs körülötted semmilyen vZ látótávolságon belül, akkor vidd a figyelmedet a talajban áramló vízre! Fogadd be úgy a vizek energiáját, mint egy tudatos lényét, melyben az összes felszíni és felszín alatti, feletti víz összekapcsolódik! Az inkák Mamakócsának, Óceán-anyának nevezik. Fogadd be a finom, harmonikus energiát, a számít a Vízanyából! Jellemezd a Vízanya éltető energiáját, ahogy érzékeled!

 7. Hozd vissza a figyelmedet ismét a saját energiabuborékodba, majd ismét terjeszd ki, ezúttal a Szél, mint élőlény felé! Mit suttog, hogyan simogat, hogyan élteti az összes élőlényt a levegő által? Figyeld meg, hogy milyen az energiája? Jellemezd néhány jelzővel!

 8. Hozd vissza ismét a figyelmedet az energiabuborékodba, és hasonlítsd össze e négy lény energiáját, számiját: Föld, Nap, Víz, Szél. Melyiket milyennek érzed, látod, hallod, ízleled, szagolod? A gyakorlatot minden természeti megnyilvánulásra kiterjesztheted: a szivárványra, viharra, az erdőre, vízesésre, egy hegyre stb. Ha a meditáció alatt erős megéléseid voltak, vagy a Természet kommunikált veled, akkor írd le. Végezd a gyakorlatot egy héten keresztül minden nap, és figyeld meg a közvetlen és hosszú távú hatásait!

2021. július 6., kedd

Az értelem és az elme

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

3.14. téna védajaté szarvam szukham duhkham csa dzsanmasu
sza vigjánátmakasz taszja manah szjád upakárakam

[A mahat] okozza minden boldogság és szenvedés ismeretét az emberi életek alatt. A tudatosítás a természete, és az elme a segédje.

Az elme (manasz) a számkhja rendszer következő megnyilvánulási fokozata, mivel az egóból (ahankárából) jön létre. Ne tévesszük össze az értelemmel, mivel annál és az egónál is alacsonyabb minőségű energia, mely közvetlenül fogja fel a mentális tárgyakat (mint az érzéseket, gondolatokat és emlékeket). Az öt tudásszerző érzékszerv által érzékelt érzékszervi benyomások befogadásáért is az elme felel.

Ha a számkhja evolúciós folyamatát a másik végéről vizsgáljuk, akkor az érzéktárgyak akkor tudnak hatást gyakorolni az elmére, ha az érzékszerv érzékeli a jelenlétüket és összekapcsolódik velük. Például nem tudsz elolvasni egy könyvet, ha nem nyitod ki és nem fogadod be az oldalain található betűket a szemeiddel. Az elme az, amely értelmezi a szavakat, mondatokat, és elraktározza a benyomásokat emlékek formájában. Gyakran már ilyenkor is „megszíneződnek” ezek az emlékképek az egó által. A „jó/rossz”, „szeretem/nem szeretem” minősítéseket már az egó kapcsolja hozzá a mentális tartalmakhoz, és ezeket a minősítéseket át is lehet írni, vagy fel lehet függeszteni. Ebben van fontos szerepe az értelemnek, mely abban a tekintetben magasabb rendű az egónál, hogy képes „transzperszonális” szinten működni, és például aktiválja az erkölcsi érzéket, kerülve egy tettet vagy fenntartva egy kötelességet, akkor is, ha az elme tiltakozik ellene. Az intellektus alapvető működése a diszkrimináció, azaz a jelenségek valódi természetének felismerése, az egó és az elme korlátozó hatásától függetlenítve. Az értelem tehát tudatosítja a megélt jelenségeket, és arra törekszik, hogy helyesen megkülönböztesse az illúziót a valóságtól, a hamisat az igaztól, és az átmenetit az öröktől. Végső soron a megkülönböztető tudás a prakriti és a purusa egyidejű azonosságának és különbözőségének, valamint kapcsolatuk jellegének felismerésében teljesedik ki. A Jóga-szútrában (3.55) Patandzsalí a következőképen jellemzi a diszkriminatív tudást:

tárakam szarva-visajam szarvarthá-visajam-akramam cséti vivéka-dzsam gjánam

A diszkriminatív tudás képessé tesz arra, hogy átkeljünk. Mindent magában foglal, és túl van az időn.”

2021. július 5., hétfő

Átkok és lélekvisszahívás

Nagyon sokan keresnek meg lélekvisszahívással kapcsolatban, ami általában helyénvalónak bizonyul, hiszen, mivel a lelkünk a túlélés érdekében darabjaira hasad egy-egy trauma átélése során, és tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy nincs olyan ember, aki ne szenvedett volna el valamilyen traumát, így a lélekvesztés is ugyanolyan általános jelenség, mint a traumák által okozott sebek cipelése a tudatunkban. Természetesen vannak más módszerek is a traumák oldására, és mindenkit bátorítok is, hogy éljetek ezekkel. A lélekvisszahívás egy kiegészítő kezelés, mely nagyban megtámogatja a trauma feloldására tett erőfeszítéseket. Hogy egy hasonlattal éljek: Ha valaki elveszíti a lábát, akkor megtanulhat mankóval vagy műlábbal járni, de ha visszakapná a lábát, akkor sokkal teljesebb életet tudna élni. Ezt a teljességet kaphatjuk vissza a lélekvisszahívással, hiszen a leszakadt, elkülönült lélekrészeink hozzánk tartoznak, és ők is akkor tudnak továbbfejlődni és kiteljesedni, ha visszatérnek a fő lélekrészhez, mely a testben lakozik. A lélerészekkel együtt sok energiát is visszakapunk, és az integrációs időszak után sokkal sikeresebben, magabiztosabban tudjuk kigyógyítani magunkat a szerzett traumából. A lélekvisszahívás folyamatáról itt írtam, illetve ebben a blogban megtaláljátok a korábbi, ezzel kapcsolatos írásaim linkjeit is.

Mi az az átok?

Az ezoterikus és new age világban divatos dolog az "átok" szóval dobálózni, de nézzük, mit is jelent ez energetikai szempontból, iletve sámáni megközelítésben? A lélekrészek leválásának két oka lehet: A "fortholder", vagyis a "vár őre", a fő lélekrészünk, azonosságunk önként küldi el egy lélekrészét, hogy elvigye a trauma által okozott fájdalmakat és emlékeket; vagy hogy elkísérjen valakit, akihez ragaszkodunk, és nem tudjuk elengedni (ex-partner, halott hozzátartozó, vagy bárki, akit fontosnak tekintünk az életünkben és erősen kötődünk hozzá). Az ilyen, elvándorolt lélekrészek viszonylag könynen hajlandóak visszatérni, mert nem tartja ott őket valaki másnak az ereje. De mi van esetleg olyan esetben, ha az ex-partnerünk nem tudta feldogozni a szakítást, és nem csak energetikailag, hanem a fizikai valóságban is próbál még beleszólni az életünkbe? Ilyenkor ő nem fogja akarni elengedni a lélekrészünket, de szerencsére a szellemi segítők olyan erővel rendelkeznek, hogy az ilyen, ösztönszintű megkötöttségeket képesek hatástalanítani. Csak azt kell biztosítani, hogy az alany, aki kéri a lélekrészének visszahozását, maga is hajlandó legyen visszaadni az ex-partnere lélekrészeit. Így tud megszűnni az energetikai kötődés.

Egy másik eset az, amikor egy narcisztikus, pozesszív, manipulatív partnerrel, főnökkel, tanítóval, szülővel stb. voltunk kapcsolatban. Ezek a személyek még mindig, az előző esethez hasonlóan, ösztönszinten irányítják az energetikai folyamataikat és a "lélekszerzést", hiszen minél több embert szeretnének manipulálni és függőségi helyzetben tartani: a családtagjaikat, beosztottjaikat, barátaikat, követőiket stb. Mondjatjuk, hogy egy erőteljes narcisztikus patológiát élő ember szinte "sportot űz" a lélekrészek megához láncolásából, de ez még mindig inkább ösztönből, megérzésből történik. A legtöbben nem rendelkeznek olyen mértékű mágikus képességekkel és tudatossággal, hogy szánt szándékkal, tudatos operációval szerezzenek lélekrészeket a "gyűjteményükbe". Láttam már ilyen "gyűjteményeket" lélekutazásban.

Az átkok hasonlóan működnek, hiszen a fenti eseteket is, ahol bőven történik bántás, "átkozódás", rosszindulat, rossz kívánása a másiknak, bosszúállás, kárörvendés stb.; bizonyos értelemben tekinthetjük átoknak, bár megint csak, általában nem tudatos mágikus folyamatokról van szó. Ennek ellenére a zavaró, ártó energia (hucsa) érezhető, és a lélekrészek visszaszerzésével ezek a hatások alábbhagynak.

Konkrét átoknak azt tekinteném, ha valaki rosszat akar egy ismerősének, és elmegy egy mágushoz, "boszorkához", stb. aki ilyen jellegű vudu- és egyéb tevékenységet vállal, és megfizeti azért, hogy a mágus ezt vagy azt az átkot szórja a szenvedő félre. Tekintsünk most el attól, hogy kinek mekora szellemi ereje van, maga az elv még mindig igaz: ha kifejezetten és szánt szándékkal akarsz rosszat valakinek, az az ártó hatás sokkal konrétabban nyilvánul meg, mintha csak ösztönszintű játszmákban szórod felé a rosszindulatú energiát. Magyarul, az van átok alatt, akit valaki valamikor konkrétan megátkozott, akér ebben, akár az előző életében, és szellemi energiát, áldozatot tett bele ebbe a mágikus folyamatba, mert anélkül ugye nem sok ereje lesz. Bármilyen szellemi erőfeszítésből származó erőt használhatunk segítő vagy ártó szándékkal. Például ha nem eszem egy hétig, annak az erejét felajánlhatom valakinek a gyógyulására, boldogulására (ezt nevezzük áldásnak, és sokkal kevésbé agresszív energiát jelent, mint az átkozás), de ugyanúgy kérhetem, hogy az energia okozza valakinek a betegségét, szomorúságát, veszteségét stb. Az erő előjel nélküli, mi adunk irányultságot és minőséget neki a szándékunkkal. 

Az átkoknak van egy olyan aspektusa is, hogy a káros mintázat beleíródik az energiameződbe, és a hatását transzgenerációsan is továbbadhatod a gyerekeidnek, unokáidnak. Tehát ha felismerted az átkot, és sikerül hatástalanítani, visszaverni, azzal a következő nemzedékekkel is jót cselekszel. A lélekvisszahívás fontos szerepet játszhat ebben a folyamatban. 

Tehát mit lehet tenni, ha valakit konkrétan, tudatosan megátkoztak? Persze lehet, hogy őt erről nem tájékoztatták egyértelműen, de ha felmerül ennek a gyanúja, azt egy sámán általában be tudja azonosítani. Az átkok visszaverésére is hatástalanítására többféle módszer létezik, és ezek sikere egyrészt a sámán és szövetségesei szellemi erejétől függ, másrészt a megátkozott személy karmikus adósságától. Ha a karma indokolja a szenvedést, akkor az valamilyen formában mindenképpen megérkezik, akár átok, akár más "balszerencse" formájában. 

Az átkozás folyamata tehát mindenképpen lélekvesztéssel, illetve "lélekrablással" jár, mivel az átkot elhelyező személy uralkodni próbál a személyiségünk bizonyos aspektusa felett. Tehát maradjunk annál a kérdésnél, hogy vissza tudjuk-e hozni egy elátkozott személy lélekrészét? Itt a sámán már nagyobb ellenállásba ütközhet, sőt, támadás is érheti, mert az átkozó mágus által uralt szellemek védelmezni próbálják a területüket. Ezek általában mind Középső Világbeli szellemek, hiszen az Alsó és Felső Világok tiszta szellemi energiáit nem tudja senki ártó tevékenységre kényszeríteni. Ők harmóniában élnek, és ezt a tiszta minőséget (számít) hozzák az életünkbe, ha kapcsolódunk hozzájuk. Plusz védelmet is adnak a veszélyekkel szemben. Tehát a sámán szövetségeseinek, erőállatanak, őrzőszellemeinek erejétől is függ, hogy képes-e megtörni az átok által fogva tartott lélekrész béklyóját, és kiszabadítani, visszahozni azt. Általában, mivel a mai világban igen kevés a "haladó" szintű mágus, ez sikerülni szokott. 

Ha viszont a sámán esetleg erején felüli vállalkozásba fogna, akkor az erőállatok figyelmeztetni fogják a veszélyre, a védelmező szelleme a segítségére siet, és figyelmezteti, hogy túlzottan nagyhatalmú ellenféllel van dolga, ne bocsátkozzon bele a szellemi csatába. Ilyankor a sámán ezt közli a vendégével, és azt a problémát, amit ő esetleg nem tud megoldani, valaki más, nagyobb szellemi erővel rendelkező személy vagy szellemi lény simán elintézi. A lélekvisszahívás tehát akkor is fontos része a védekezési és feloldási stratégiának, ha felismertük, hogy átokról van szó. Legyengült, széthullott állapotban ugyanis a szellemi "immunitásunk" is lecsökkenhet, és sokkal könnyebben elhelyezheti valaki a tudatalattinkban az ártó szándékú programokat. 

Még egy dlogról érdemes beszélni a végén: Ha valaki úgy keres meg, hogy őt megátkozták, és szentül meg van győződve erről, akkor előfordul, hogy "bebetonozza" a hitrendszerébe ezt az eseményt, és ha ragaszkodik hozzá, akkor nincs az a sámán, akik kihozná belőle a kifejezett vagy hallgatólagos akarata ellenére. Ez akkor is bekövetkezhet, ha valóban átkozás esetét azonosítjuk, és akkor is, ha az illető pusztán kitalálta ezt az eseményt az áldozatszerepének fenntartása érdekében. 

2021. július 4., vasárnap

A auralátás titka - 2. rész

Mielőtt elkezded gyakorolni a második részben leírt gyakorlatokat, olvasd el az első részt, és próbáld ki a bevezető gyakorlatokat! 

3. gyakorlat - a felhők nézése

A felhők nézése - ez a gyakorlat akkor kezd el hatni, ha elég gyakran csinálod, és elég hosszú ideig bámulod a felhőket. Egész üzenetek fognak kirajzolódni a felhőkben és körülöttük!

1. Menj ki a szabadba, és ott gyakorold ezt a gyakorlatot! Fényképről nem fog menni. Lehet napos vagy felhős idő is, csak az a fontos, hogy ne legyen túl fényes az égbolt. A késő délután a legjobb napszak a technika gyakorlásához. 

2. Feküdj le vagy ülj le kényelmesen, és lazulj el!

3. Nézz fel az égre, de ne fókuszálj egy bizonyos pontra! Csak nézz a távolba! Figyelj a perifériás látásoddal!

5. Sok-sok kis, fekete és fehér pontot fogsz látni keringeni az égben. 

6. Ne fókuszálj egy pontra a központi látásoddal, hanem csak a periférikus látásoddal kövesd nyomon a pontokat! Mindegyiknek saját pályája van, amit nyomon tudsz követni az égben.

4. gyakorlat - A saját aura nézése

Ez a gyakorlat segít abban, hogy jobban megismerd a benned zajló energetikai folyamatokat, és elfogadd a testedet, az énképedet. 

1. Állj egy nagy tükör elé, melybe belenézve semleges háttér előtt látod magad. Általában egy nagy, fürdőszobai vagy előszobai tükör megteszi. 

2. Az a legjobb, ha meztelen vagy, vagy pedig semleges ruhát viselsz - fehér, vlágosszürke vagy drapp színűt.

3. Használd a perifériás látásodat és nézd a visszatükröződésed jobb válla feletti pontot kb 10 cm-es magasságban. Ide irányítsd központi fókuszodat.

4. Meg fogod pillantani az aurát/energiamezőt a fejed fölött. 

5. Ne mozdítsd el a tekintetedet a fókuszpontról! Csak a perifériás látásoddal érzékeld az energiamezőt! 

A fenti gyakorlat elsajátítása igénybe vehet némi időt, még akkor is, ha a többi már megy. Amikor a saját aurád látása és vizsgálata már jól megy, akkor elkezdhetsz gyakorolni mások aurájával is, először közepes megvilágításban, világos háttér előtt, majd bármilyen fényvszonyok között és sötétben is menni fog. A gyakorlás során különböző - élénk és fakó, sötét színeket fogsz felfedezni az aurában és a csakrák körül, majd formákat, érzelmeket, arcokat, és egész történeteket is megtanulsz kiolvasni belőlük. A gyakorlás nem csak a belső látásodat, de az intuíciódat is fejleszti. Kipróbálhatod ugyanezt az auralátási gyakorlatot behunyt szemmel is. 

2021. július 3., szombat

Az értelem és az egó

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

3.12. ádjó vikárah prakritér mahán átméti kathjaté
vigjána-saktir vigjátá hj ahamkárasz tad-utthitah

A prakriti első kiterjedését mahatnak (“nagy”) nevezik. Ez a tudó, mely a megismerés erejével bír. Belőle árad ki az egó.


3.13. éka éva mahán átmá szó ‘hankáró ‘bhidhíjaté
sza dzsívah szó ‘ntarátméti gíjaté tattva-csintakaih

A “nagy” csak egyetlenként létezik. Az elvek magyarázói szerint az egóval is megegyezik. Azt mondják, hogy azonos az egyéni lélekkel, és a belső Önvalóval is.

A számkhja filozófia szerint a mahat (a „nagy”) a prakriti első evolúciós kiáradása, és buddhinak (értelem, intellektus) is nevezik. Bár az értelem nem azonos a tényleges Önvalóval, (az átmannal), a prakriti által félrevezetettek mégis összetévesztik az Önvalóval. Az értelem teszi lehetővé a megkülönböztető tudást (vigjána), és ebben az értelemben valóban tekinthetjük tudónak, vagy megismerőnek (vigjátri). Az ahankára (egó) a mahatból terjed ki. Ezért bizonyos szemszögből van létjogosultsága a kijelentésnek, mely szerint az egó azonos az intellektussal. Más értelmezések szerint a mahat azonos az egyéniesült lélekkel (dzsívával), vagy pedig a Paramátmával (Felsőlélekkel), melyet antar-átmának vagy antarjámínak (mindenben jelenlévő léleknek) is neveznek. 

2021. július 2., péntek

Az auralátás titka - 1. rész


Az aura rétegeinek és színeinek látása, mint ahogyan az energiák érzékelése tenyérrel elsősorban a megfelelő technikán és a gyakorláson múlik. Az aura érzékelését természetesen behunyt szemekkel is gyakorolhatjuk, de létezik egy módszer, mellyel nyitott szemmel is megtanulhatjuk az intuitív látás művészetét. Ezt szarvas-nézésnek, vagyis periférikus nézésnek is nevezik. A szarvas ugyanis, miközben a szemei egy bizonyos pontra irányulnak, jobban észreveszi a mozgást a periférikus látómezejében, így gyakorlatilag bárhonnan leselkedik rá veszély, azt észlelni fogja. 

1. gyakorlat - a körök kontrasztjának érzékelése

A fenti ábrán lévő két körnek nincs olyan aurája, mint az élőlényeknek, viszont a gyakorlat segít a periférikus látás tudatosításában. 

1. Nézd a képet egy megfelelő nagyságú monitoron, ne a telefon képernyőjén próbálj gyakorolni!

2. Tartsd a fejedet normális látótávolságra a képernyőtől! 

3. Fókuszáld a tekintetedet a kék és vörös kör közötti fekete pontra!

4. Lazulj el, lélegezz könnyedén, és ne akarj erőltetve látni valamit!

5. Lassan kibontakozik egy-egy mozgó fénykör a vörös és a kék kör peremén (a színét nem árulom el, találd meg magad!)

6. Amikor meglátod a köröket, ne mozdítsd el a tekintetedet a fekete pöttyről! Csak figyeld a köröket a perifériás látásoddal! 

7. Gyakorold ezt addig, amíg kényelmesen fenn nem tudod tartani a perifériás látásodat a kívánt ideig!

2. gyakorlat - a kezek aurájának érzékelése

1. Használd mindkét kezedet! A helyiség legyen közepesen megvilágítva: ha a fény túl sok vagy túl kevés, az megnehezíti a perifériás látást, de kellő gyakorlással bármilyen fényviszonyok között tudsz majd gyakorolni!

2. Gyakorolj homogén, semleges háttér előtt! A fehér fa vagy az ég, ha nem túl fényes, pont megfelel!

3. Ülj le, lazulj el, és nyújtsd ki a karjaidat úgy, hogy a tenyereid kb 40 cm-re legyenek a szemedtől!

4. Érintsd össze a mutatóujjaidat a szemeid előtt! Fókuszálj a két ujj érintkezésének helyére!

5. Távolítsd el a két mutatóujjadat kb 5 cm-re, de a tekinteted fókusza maradjon meg középen! 

6. Most vidd a fókuszodat egy semleges pontra, mely távolabb esik tőled, mint a kezeid!

7. Használd a perifériás látásodat, és észre fogod venni a kékes fényt az ujjaid körül!

8. Játssz egy kicsit az ujjaiddal, miközben fenntartod a periférikus látást! Érintsd össze az ujjaidat, majd távolítsd el őket egymástól! észlelni fogod, ahogy az ujjaid végén lévő aurák összeolvadnak, majd egy energiaszál alakul ki köztük, ahogy eltávolítod őket egymástól!

9. Miután ez a gyakorlat már kénylmesen megy, próbáld ki teljes sötétségben is! Az ujjaid körüli aurát így is látni fogod!

2021. július 1., csütörtök

A purusa és az egó

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

3.11. purusah prakriti-szthó hi bhunkté jah prákritán gunán
ahankára-vimuktatvát prócsjaté pancsa-vimsakah

A szellemet, amikor az anyagba ágyazva jelenik meg, és megtapasztalja az anyagi gunákat (kötőerőket), a huszonötödik elvnek nevezik, mivel mentes az egótól.”

A számkhja filozófia tanítása szerint a teremtés folyamatában az első elem, ami megnyilvánul a prakritiből, a buddhi (intellektus), és ebből nyilvánul meg az ahankára (egó). A purusa, vagyis a szellem a valóságban független az anyagtól, tehát az „anyagba ágyazott” állapot nem valós, hanem illúzió. Az ahankára az, amely elhiteti az egyéniesült tudattal az anyag és a szellem összekapcsoltságát, ám amint a purusa megtapasztalja önnön természetét, mentesül az egó, a prakriti és a gunák megkötő hatásától. Ezért a purusát tekintik a huszonötödik elemnek a számkhja filozófiában. A Bhagavad-gítá 13.22-es verse nagyon hasonlít az Ísvara-gítá ezen verséhez:

purusah prakriti-szthó hi bhunkté prakriti-dzsán gunán
káranam guna-szangó ’szja szad-aszad-jóni-dzsanmaszu

Így él az élőlény az anyagi természetben, a természet három kötőerejét élvezve, s mindez az anyagi természettel való kapcsolatának köszönhető. Ily módon hol jó, hol pedig rossz éri őt a különféle fajokban.

Bár ez a vers nem emeli ki az egó szerepét a purusa és a prakriti összekapcsolódásában, csakis az ahankára által létrehozott hamis azonosság-érzet teszi lehetővé azt, hogy a purusa a prakriti, vagyis az anyagi természet különféle megnyilvánulásait élvezze, vagy szenvedjen tőlük. A fájdalom és élvezet váltakozásának kettőssége elkíséri a lelket az újjászületések sorozatán keresztül. Az ismétlődő születés és halál, vagyis a szamszára körforgásában való fogság okozója szintén az ahankára, vagyis a hamis egó (Bhagavad-gítá 3.27):


prakritéh krijamánáni gunaih karmáni szarvasah
ahankára-vimúdhátmá kartáham iti manjaté

A hamis egó által megtévesztett szellemi lélek önmagát hiszi a tettek végrehajtójának, pedig valójában az anyagi természet három kötőereje végzi azokat.”