2022. szeptember 9., péntek

Isten megtapasztalja Önmagát

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

5.32. bhavánísó ‘nádimámsz tédzsórásir
brahmá visnuh paramésthí varisthah
szvátmánandam anubhújádhisété
szvajam dzsjótir acsaló nitja-muktah

Te vagy Bhavání (Párvatí) férje, és a fény kezdetek nélküli özöne. Te vagy Brahmá és Visnu, a legfelsőbb, a legjobb. Miután megtapasztalod önmagad gyönyörét, lefekszel a fényedben, mozdulatlanul és örökké szabadon.

A Brahman megnyilvánulatlan (nirguna) és megnyilvánult (szaguna) minőségében, vagyis a Teremtésben és azon túl az a nonduális ambivalencia bontakozik ki, hogy a Brahman, vagyis Siva egyszerre tétlen és örökké felszabadult, mivel megtapasztalta önnön eksztázisát, és ugyanakkor tevékeny, miközben a Teremtés különböző formáit megnyilvánítva és egyszerre magára öltve általunk, teremtett lények által tapasztalja és tanulja önnön gyönyörteli természetét. Ezen aspektusok egyike sem alacsonyabb rendű a másiknál, mivel mindkettő Siva. A két létállapot ugyanakkor párhuzamosan létezik, és nem áll ok-okozati kapcsolatban egymással, az idő illuzórikus volta miatt. Vagyis Siva egyszerre, párhuzamosan lehet tökéletes és tökéletlen, tapasztalt és tapasztalatlan. Egyik aspaktus sem tökéletesebb vagy tökéletlenebb a másiknál, hanem teljesen harmonikusan kiegészítik egymást, hogy Siva megélhesse a létezés összes lehetséges aspektusát. Ugyanez vonatkozik Siva nonduális Brahman aspektusára, illetve Saktival történő duális egységére is. Az Egy nem tökéletesebb, mint a Kettő, vagy a Sok. A Fény nem több, vagy tökéletesebb, mint a Sötét.


Nincsenek megjegyzések: