2011. január 3., hétfő

Mahámudrá

Újabb részlet a Hatha-jóga Pradípikából:

atha mahámudrá:
páda-múléna váména jónim szampídja daksinam
praszáritam padam kritvá karábhjám dhárajéd dridham /10/

A jónit (gátat) nyomjuk a bal sarokkal, és a jobb lábat előre kinyújtva, fogjuk meg a két kezünkkel.

kanthé bandham szamárópja dhárajéd vájum úrdhvatah
jathá danda-hatah szarpó dandákárah pradzsájaté /11/
ridzsví-bhútá tathá saktih kundalí szahaszá bhavét

tadá szá maranávaszthá dzsájaté dviputásrajá /12/
A torokzár által beszívjuk a levegőt és lefelé visszük. Mint amikor a kígyót megütjük egy bottal, és kiegyenesedik, a Kundaliní is ugyanígy kiegyenesedik. Utána pedig, mintha meghalna, elhagyja az ídát és a pingalát, és belép a szusumnába.
tatah sanaih sanair éva récsajén naiva végatah
mahá-mudrám csa ténaiva vadanti vibudhóttamáh
iyam khalu mahá-mudrá mahá-sziddhaih pradarsitá /13/
mahá-klésádajó dósáh ksíjanté maranádajah
mahá-mudrám csa ténaiva vadanti vibudhóttamáh /14/

Utána lassan és nem erőteljesen kell kifújni. Éppen ezért a legbölcsebbek Mahámudrának nevezik. Ezt a mahámudrát a nagy mesterek tanították. Elpusztítja a nagy bajokat és fájdalmat, mint a halált, és ezért a bölcsek mahámudrának nevezik.
csandrángé tu szamabhjaszja szúrjángé punar abhjaszét
jávat túljá bhavét szamkhjá tató mudrám viszardzsajét /15/

Amikor gyakoroltuk a bal orrlyukkal, a jobbal is gyakorolni kell, és amikor a két oldal egyforma mennyiségűvé válik, akkor abba kell hagyni.
Mivel a gyakorlás közben mindkét kezünkkel a lábunkat fogjuk, nyilván nem tudjuk befogni az orrnyílásunkkal, ezért mentális koncentráció segítségével kell a prána ármalását kiegyensúlyozni a két orrnyílásban. Ha pedig ez tartósan sikerült, akkor tovább lehet lépni a következő múdrára.

nahi pathjam apathjam vá raszáh szarvé 'pi níraszáh
api bhuktam visam ghóram píjósam api dzsírjati /16/

Annak számára, aki ezt gyakorolja, nincs tápláló vagy mérgező étel, mert a múdra gyakorlása elpusztítja az összes étel és vegyszer mérgező hatását. Még ha a leghalálosabb mérget veszi is be, nektárként fog hatni.
ksaja-kustha-gudá-varta-gulmá-dzsírna-purógamáh
taszja dósáh ksajam jánti mahámudrám tu jó 'bhjaszét /17/

A gyomorbetegségeket, leprát, aranyeret, kólikát és az emésztési zavarokat egyaránt megszűnteti ennek a mahámudrának a gyakorlása.
 

Nincsenek megjegyzések: