2011. január 2., vasárnap

A mudrák

Újabb részlet a Hatha-jóga Pradípikából:

sza-saila-vana-dhátrínám jathádháró 'hinájakah
szarvésám jóga-tantránám tathádháró hi kundalí /1/

Ahogyan a kígyók vezére a föld támasza az összes rajta lévő heggyel és erdővel együtt, úgy nyugszik az összes tantra (jóga gyakorlat) a Kundalinín.
A kígyók vezére Ananta, az ezerfejű kígyó, aki a bolygókat a fején tartja. A jóga összes gyakorlata ugyanígy a Kundaliní energia felébresztésére irányul.

szuptá guru-praszádéna jadá dzságarti kundalí
tadá szarváni padmáni bhidjanté granthajó 'pi csa /2/

Amikor az alvó Kundaliní a guru kegyéből felébred, akkor átszúrja az összes lótuszt (csakrát) és az összes csomót.

Amikor a Kundaliní áthalad a csakrákon, akkor a bennük szendergő tudatosság is felébred. A granthik átszúrásával pedig az anyagi ragaszkodások megszűnnek, és a lelki fejlődés útjában álló akadályok elhárulnak. 
pránaszja súnja-padaví tathá rádzsa-pathájaté
tadá csittam nirálambam tadá kálaszja vancsanam /3/

A Szusumná (a súnja-padaví) lesz a prána áramlásának fő útja, az elme pedig ekkor megszabadul az (érzéktárgyakhoz fűződő) összes ragaszkodástól, és [a gyakorló] elkerülheti a halált.
A halál elkerülése természetesen tudati ártelemben értendő. A tudatos lélek örök, de amíg azonosítja magát a testével, a halált önnön pusztulásaként éli meg. A Kundaliní felébredésével azonban belső tudatossága is felébred, és így megérti az anyagi test átmenetiségét és annak különbözőségét a lélektől. Ekkor fel tud kászülni a halálra, és az nem rázza meg jobban, mint egy ruha levetése és felvétele.

szusumná súnja-padaví brahma-randhram mahá-pathah
smasánam sámbhaví madhya-márgas csétjéka-vácsakáh /4/

A szusumná, súnjapadaví, brahma-randhra, mahápatha, smasána, sámbhaví, madhya márga, ugyanannak az egy dolognak a nevei.
Ezek a nevek a központi energiacsatornára vonatkoznak, amelyik a múla bandhától, a farokcsont végén keresztül a gerinc mentén a koponya tetejéig húzódik. Amikor a Kundaliní felébred, ez a csatorna megnyílik, és a prána keresztüláramlik rajta. Az ilyen ember a halála pillanatában képes kiszabadulni az ismétlődő születés és halál körforgásából.

taszmát szarva-prajatnéna prabódhajitum ísvarím
brahma-dvára-mukhé szuptám mudrábhjászam szamácsarét /5/
Annak érdekében tehát, hogy felébresszük ezt az alvó Istennőt, aki a Brahma-dvára bejáratánál alszik, helyesen kell gyakorolni a mudrákat.
atha mudrábhédáh:
mahá-mudrá mahábandhó mahávédhas csa khécsarí
uddijánam múla-bandhas csa bandhó dzsálandharábhidhah /6/
karaní viparítákhjá vadzsrólí sakti-csálanam
idam hi mudrá-dasakam dzsará-marana-násanam /7/


Mahámudrá, mahábandha, mahávédha, khécsarí, uddíjána bandha, múla bandha, dzsálanadhára bandha, viparíta-karaní, vadzsrólí és sakti-csálana - ez a tíz mudrá, amely elpusztítja az öregkort és a halált.
ádináthóditam divjam astaisvarja-pradájakam
vallabham szarva-sziddhánám durlabham marutám api /8/

Ezeket a múdrákat Ádinátha (Siva) magyarázta el, és nyolcféle isteni hatalommal ruháznak fel. Minden sziddha (tökéletes lény) kedveli őket, és még Marut is nehezen érheti őket el. 
Marut a szél félistenének neve, aki a prána ura is egyben. A jóginak még tökéletesebben kell uralnia a testében áramló pránát, mint Marutnak az éterben keringő szeleket. A nyolc misztikus tökéletesség (aisvarja, sziddhi vagy vibhúti) a következő: animá (kisebbé válni a legkisebbnél), mahimá (nagyobbá válni a legnagyobbnál), laghimá (könnyebbé válni a legkönnyebbnél), prápti (elérni a távoli dolgokat), prákámja (a vágyaink szerint befolyásolni az elemeket), ísitá (az elemek uralása), vasitvá (a mozgó és mozdulatlan objektumok és lények irányítása)  

gópaníjam prajatnéna jathá ratna-karandakam
kaszjacsin naiva vaktavjam kula-sztrí-szuratam jathá /9/

Ezeket a múdrákat minden eszközzel titokban kell tartani, mint ahogy az ékszeres dobozunkat rejtjük el, és semmilyen körülmények között nem szabad másoknak beszélni róluk, mint ahogy a férj és a feleség is titokban tartja a magánéletüket.

A múdrákra, a Kundaliníre és az elérhető misztikus képességekre vonatkozó tanításokat azért ajánlott titokban tartani, hogy a képesítetlen személyektől megóvjuk. Ők a saját egoisztikus céljaikra használnák fel ezeket a képességeket, így szenvedést okozva önmaguknak vagy másoknak. ugyanakkor az is képesítetlen, aki, megszerezve ezt a tudást vagy a vele járó képességeket, elkezd dicsekedni velük, hogy így jusson hírnévhez vagy hatalomhoz.  

Nincsenek megjegyzések: