2022. augusztus 25., csütörtök

A Teremtő teremtője

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

5.24. tvattah praszútá dzsagatah praszútih
szarvátmabhúsz tvam paramánubhútah
anór aníján maható mahijámsz
tvám éva szarvam pravadanti szantah

A világ teremtője belőled jött létre. Te vagy, minden lény Önvalója, a végtelenül parányi atom, a legkisebbnél is kisebb, és a legnagyobbnál is nagyobb. Minden szent csakis rólad beszél.

A „dzsagatah praszúti” kifejezés a Teremtőre utal, aki a hinduizmuson belül vagy azon kívül bármely antropomorfizált ősteremtő istenséggel azonosítható. Mivel Siva nem más, mint a Brahman, a mindent átható Ősszellem, így ő a forrása minden isteni archetípusnak. Így természetesen Siva minden élőlény átmanja, vagyis lelke. A paramánu szó a legkisebb anyagi részecskére utal, ami már tovább oszthatatlan lenne. A tudomány mai állása szerint ezek a szubatomikus részecskék, de persze nem zárható ki, hogy a jövőben az ember a mérőműszerei segítségével még az elektronmikroszkópoknál is mélyebbre tud hatolni az anyag szerkezetében. Az anu („kicsi”) és a mahat („nagy”) szintén Siva vibhútijainak, vagyis misztikus erőinek a szemléltetésére szolgál. Siva az ura annak a misztikus erőnek is, mely által a jógí kisebbé tud változni egy atom méreténél, vagy pedig nagyobbá tud válni, mint maga az univerzum. Ezeknek az erőknek is Siva a forrása, tehát ő az, aki végetlen mértékben rendelkezik e képességekkel. Amikor a szentek, a megvilágosodott jógík a transzcendensről beszélnek, akkor akarva-akaratlanul is Sivát dicsőítik, hiszen ő a végső igazság megnyilvánult és megnyilvánulatlan formáinak összessége.

Nincsenek megjegyzések: