2012. szeptember 25., kedd

A karma szövevénye

Újabb részlet Gregor Maehle Jóga-szútra magyarázataiból:

2.12. klésa-múlah karmásajó dristádrista-dzsanma-védaníjah


klésa – szenvedés; múlah – gyökere; karma - tettek; ásajah – összessége; drista – látott (jelenlévő); adrista – nem látott (jövőbeli); dzsanma – születés; védaníjah – megtapasztalandó.

Mindaddig, amíg a tetteink a szenvedés forrásain alapulnak, karmát fognak eredményezni most és a jövőben.

Ez azt jelenti, hogy azt a karmát, ami az elmében raktározódik, át kell élnünk ebben vagy a következő életünkben, mivel a szenvedésben gyökerezik. Ha bármikor átélünk egy élményt, az lenyomatot hagy a tudatalattiban (szamszkára). Ha a benyomások valódi tudáson vagy a helyes felfogáson alapulnak, akkor azt mondjuk rájuk, hogy mentesek a szenvedéstől. Ez azt jelenti, hogy a jövőben nem okoznak szenvedést. A legtöbb benyomás azonban a tudatlanságból és egoizmusból fakad, például az „Ez a test vagyok” felfogásból, vagy abból az elképzelésből, hogy az élet célja az anyagi vagyontárgyak megszerzése. Ezek a benyomások viszont problémát okoznak. Mivel a szenvedésben gyökereznek, ezért karmát hoznak létre, ami újabb szenvedés formáját fogja ölteni.

Különböző intenzitású tudatalatti benyomások vannak. Ha a szándék, ami a benyomást létrehozta, nagyon erős volt, akkor azonnali eredményeket fog okozni. Például egy súlyos bűntény azonnali büntetéshez vezethet. Ugyanezt mondhatjuk el egy nagyon erényes vagy bölcs tettről – az igazság spontán megvalósítása azonnali felszabadulást eredményezhet.

A legtöbb tett azonban, legyen bűnös vagy jámbor, mérsékeltebb szándékkal van végrehajtva. Még ha fájdalmat is okozunk másoknak, gyakran nem is áll szándékunkban, hanem a gondosság vagy éberség hiánya az ok. Amikor jámbor tetteket végzünk, akkor a szándékunk gyakran inkább az lehet, hogy kényelmesebb helyzetbe kerüljünk, mint az, hogy áttörjünk a tiszta létezés állapotába. Mindezek a tettek, amelyeket mérsékelt intenzitással hajtunk végre, nem fognak azonnali eredményekhez vezetni. Ehelyett összegyűlnek, és a karma tárházát építik fel az elmében, amit karmikus lerakatnak (karmásaja) is neveznek.

Amikor benyomások gyűlnek a karmikus tárházban, az az érzésünk keletkezhet, hogy nem fognak gyümölcsöt hozni, mivel az eredmény nem szemmel látható. A jelen szútra azonban biztosít bennünket afelől, hogy végeredményben minden karma eredményeket fog produkálni, amelyeket át kell élnünk vagy ebben az életünkben, vagy a következőkben. Ha az eredeti tettek, amelyek a benyomásokat létrehozták, a szenvedéseken alapultak (például tudatlanság, egoizmus, ragaszkodás), akkor azok eredményei ismét szenvedésként fognak megnyilvánulni, ami azt jelenti, hogy szenvedéshez vezetnek.

A tudatalatti benyomások (szamszkárák) egy nekik megfelelő elmebeállítottságot vagy feltételekhez kötöttséget (vászaná) hoznak létre és szilárdítanak meg. Fontos megérteni a különbséget a tudatalatti benyomások és a feltételekhez kötöttség között. Az azonos típusú, ismételt tudatalatti benyomások végül egy bizonyos feltételekhez kötöttséget hoznak létre. Ha megengedem magamnak, hogy egy bizonyos helyzetben erőszakosan és önzőn viselkedjek, az egy benyomást fog hagyni. Az első alkalom után még lehet választásom, hogy legközelebb hogyan reagáljak. Ismételt benyomások után azonban a reakcióm egyre automatikusabbá válik. A benyomások így erősítik egymást, hogy egy hajlamot hozzanak létre, amit feltételekhez kötöttségnek (vászaná) neveznek. Ha egy szenvedésen alapuló feltételekhez kötöttség berögzül, akkor mindig robotszerű magatartást fogunk tanúsítani, ami még több szenvedést eredményez. Bár még egy ilyen feltételekhez kötöttséget is meg lehet változtatni, sokkal könnyebb akkor megállítani, amikor még csak a benyomás szakaszában vagyunk.

Minden alkalommal, amikor tudatára ébredünk annak, hogy egy szenvedés alapján cselekszünk, mint például múltbeli egoizmus, fájdalom, ragaszkodás, vagy félelem, tudatos döntést kell hoznunk, hogy el tudjuk engedni ezt a hajlamot. Ez a szútra arra emlékeztet bennünket, hogy végeredményben minden szenvedés, amit másoknak okozunk, valamikor visszatér hozzánk.

Sankara elmagyarázza alkommentárjában, hogy egyes tetteknek miért van szükségük sok időre, hogy eredményeket produkáljanak, míg mások miért adnak azonnali eredményt. Azt a hasonlatot adja, hogy a mezőgazdaságban bizonyos magok hamar kihajtanak, miután elvetették őket a termőföldbe, míg másoknak több időre van szüksége a csírázáshoz, és mindez a mag minőségétől és típusától függ. Hasonlóképpen, a karmikus benyomás magja az elmében gyorsan vagy lassan hajt ki, a minőségétől függően, ami az őt létrehozó tett intenzitásától függ."

Nincsenek megjegyzések: