2011. március 13., vasárnap

Sakti-csalana

Újabb részlet a Hatha-jóga Pradípikából:

atha sakti-csálanam:
kutilángi kundaliní bhujdzsangí saktirísvarí
kundaljarundhatí csaité sabdáh parjája-vácsakáh /97/

Kutilángí (tekergőző), Kundaliní, Bhudzsangí (nőstény kígyó), Sakti, Ísvarí, Kundalí, Arundhatí - mindezek a szavak rokon értelműek.

udghátajét kapátam tu jathá kuncsikajá hathát
kundalinjá tathá jógí moksa-dváram vibhédajét /98/

Ahogy egy ajtót nyitunk ki egy kulccsal, úgy nyitja ki a jógi a Mukti kapuját a Kundaliní felébresztése segítségével, amit a hatha-jóga módszereivel érhet el.

jéna márgéna gantavjam brahma-szthánam nirámajam
mukhénáccshádja tad dváram praszuptá paramésvarí /99/

Paramésvarí (Kundaliní) alszik, és eltakarja a járat nyílását, amelyen keresztül eljuthatunk a Braman nyugvóhelyére, amely mentes a szenvedéstől.

kandórdhvam kundalí-saktih szuptá moksája jóginám
bandhanája csa múdhánám jasz tam vétti sza jóga-vit /100/

A Kundalí sakti a kanda (múla-bandha) fölött alszik, és képes Móksát adni a jógiknak és megkötni a tudatlanokat. Aki ezt tudja, az ismeri a jógát.

kundalí kutilákárá szarpa-vat parikírtitá
szá saktisz csálita jéna sza muktó nátra szamsdajah /101/

A Kundalí össze van csavarodva, és egy kígyóhoz hasonlítják. Az, aki megmozdította ezt a saktit, kétségtelenül felszabadult személy.

gangá-jamunajór madhjé bála-randá tapaszviní
balátkáréna grihníját tad visnóh paramam padam /102/

A Tapaszviní (női aszkéta) fiatal és a gangá (idá) és jamuná (pingalá) között helyezkedik el. Erőnek erejével kell elkapni ahhoz, hogy elvezessen Visnuhoz, a legmagasabb célhoz.

A fenti vers szerint Szvátmáráma is Visnu-hívő volt, mert Visnu elérését jelöli meg a legmagasabb célként Siva vagy más félisten helyett, illetve a Brahmanba történő személytelen beleolvadás helyett.

idá bhagavatí gangá pingalá jamuná nadí
idá-pingalajór madhjé bála-randá csa kundalí /103/

Az idát Gangá istennőként ismerik, a pingalát pedig Jamunáként. Az idá és pingalá között helyezkedik el a fiatal özvegy, a Kundalí.

puccshé pragrihja bhudzsagím szuptám udbódhajécs csa tám
nidrám vihája szá saktir úrdhvam uttisthaté hathát /104/

Ezt az alvó nőstény kígyót a farka megfogása által lehet felébreszteni. A hatha ereje által a Sakti felébred álmából, és elindul felfelé.

avaszthitá csaiva phanávatí szá prátas csa szájam praharárdha-mátram
prapúrja szúrját paridhána-juktjá pragrihjá nitjam paricsálaníjá /105/

Ez a nőstény kígyó a múládhárában helyezkedik el. Minden nap, reggel és este meg kell ragadni és mozgatni kell másfél órán keresztül, a levegőt a pingalán keresztül beszívva a paridhána módszer segítségével.

Nincsenek megjegyzések: