2018. március 1., csütörtök

Nágarádzsa, az ezerfejű kígyó

Újabb részlet Greogr Maehle Meditáció-könyvéből:

"A szahaszrára funkciója az abszorpció, ami azt jelenti, hogy ha hosszú ideig maradunk kumbhakában a szahaszrárában, akkor belemerülünk a forma nélküli, határtalan, abszolút Istenségbe, és a személyiségünknek nyoma sem marad. Ahogyan az óceánba hulló csepp eggyé válik vele, úgy a jógi is feloldódik Istenben azáltal, hogy elmerül Benne. Az a jóga-forma, amely erre törekszik, a gjána-jóga. A gjána-jógában nem a formával rendelkező Isten (szaguna-brahman) iránti odaadás a cél, hanem a forma nélküli Abszolútban történő elmerülés, amit a fizikusok az Egyesült Mezőnek neveznek. Ezt az elmerülést nevezik nirvánának a buddhisták.

A jógik között vita van arról, hogy ennek az elmerülésnek egyáltalán be kell-e következnie az életünk vagy életeink végén, amikor az Isten és az emberiség iránti összes szent kötelességünknek eleget tettünk. Bizonyára nem szabad beolvadni addig, amíg nem teljesítettük be minden világi kötelezettségünket. Erről a fejezet végén lesz szó.

Nágarádzsa, az egyesült mező metaforája

Óm dzsívamani bhradzsatpháná
szahaszra vidhrita vishvambhara
mandalája anantája
nágarádzsája namaha

Óm, leborulok a kígyók királya előtt, aki a végtelenség megtestesítője, aki az Univerzum hordozója, és aki egyidejűleg minden tudástól ragyog ezer, ékszeres koronával ékesített kígyófejével.

Ez az ima Nágarádzsához, a kígyók ezerfejű királyához szól. Egyik neve Ananta, ami Végetlent jelent. Ezt az a tény is mutatja, hogy néha a saját farkába harapó, kört alkotó kígyóként ábrázolják. Egy másik neve, amit ez a mantra nem említ, az Ádisésa, ami azt jelenti, hogy maradvány. Ádisésát az összes, megnyilvánulatlanná vált univerzum maradványának tekintik. Patandzsalít is a Végtelenség kígyója megnyilvánulásának tekintik.

Nágarádzsa ugyanannak az egy végső igazságnak az ezer változatát, nézetét vagy interpretációját hangoztatja ezer, koronával díszített fejével. Ezek a nézetek, vagy az igazság különböző interpretációi magukba foglalják az összes vallást, filozófiai iskolát, az összes tudományt, a tudás összes ágát, az összes jógaiskolát, az összes kultúrát és nyelvet. Az ezer fej azt a tényt támasztja alá, hogy amit elkezdünk szavakat használni, amint megpróbáljuk egy nyelvi kódon keresztül interpretálni az egy végső igazságot, a szavaink mindenképpen ennek az igazságnak az interpretációi lesznek, és nem maga az igazság, amit csak a sabda brahman ragyogó csendje képes átadni."

Nincsenek megjegyzések: