2019. november 8., péntek

Asztrális védelem

Ez egy olyan téma, amiről midneképpen érdemes szólni, mert mindenki számra fontos lehet, aki meditál, energiákkal foglalkozik, a sámánság útját járja, vagy bármilyen módon kapcsolódik a szellemvilágoz. Persze azok számára is fontos lenne, akik nem foglalkoznak tudatosan a szellemi úttal, de ők általában arról sem tudatosak, amikor valamilyen asztrális, energetikai, érzelmi stb. támadásnak vannak kitéve, vagy éppen olyan manipulatív kapcsolatokban élnek, ahol a másik személy rájuk erőlteti az akaratát, vagy vámpírként szívja el az életenergiáját. 

Kezdjük azzal, hogy a szellemileg és mentálisan egészséges, egyensúlyban lévő embernek van egy istenadta védelmi rendszere, mely az immunrendszerhez hasonlóan véd a nemkívánatos betolakodókkal és a megbetegítő energiákkal szemben. Ez azonban meggyengülhet, ha éppen betegek vagyunk, traumákat élünk át, vagy pedig olyan asztrális befolyás alá kerülünk, ami meghaladja a védekező rendszerünk kapacitását. Ez lehet akár egy bizonyos hely energiája, kisugárzása (amit a földsugárzások gyűjtőfogalomba szoktak beszuszakolni), vagy az ott jelenlévő asztrális entitások, szellemek hatása (pl. ha egy temető felett lakunk), illetve olyan helyzetekbe is keveredhetünk, amikor tudtunkon kívül akár erősebb támadásnak vagyunk kitéve. De az okok firtatásán túllépve térjünk rá a gyakorlati megoldásokra. Mit tehetünk olyankor, ha spirituális gyakorlat, meditáció lélekutazás előtt állunk éppen? Milyen védekező stratégiák használhatóak? 

Odköpeny és asztrálfűrész

Az alábbiakban Wictor Charon Atlantiszi Mágia című könyvéből fogom idézni azokat a bekezdéseket, melyekben e két védelmi technikát ismerteti. 

"Az odköpeny: Valamilyen csendes helyre vonulunk, ahol rajtunk kívül senki sem tartózkodik és meg nem zavarhatnak bennünket. Kényelmesen elhelyezkedve, imaginatív erőinket arra a gondolatra összpontosítjuk, hogy fejünk tetején vékony, opálszínű fátyolszalag ömlik ki, amely lassan hálót, asztrális gubót von körülöttünk. Az asztrális háló, illetve a készülő gubó egyre sűrűbb és sűrűbb lesz, végül eléri az acél keménységét és minden külső támadás számára áthatolhatatlan páncélzattá válik. Fontos, hogy a fluidfal imaginatív sűrűsítésének processzusát összekössük annak áttörhetetlensége gondolatával. Testünket a fluidfalnak minden oldalról körül kell vennie és végül a szálat elől, jobb kezünk helyével szemben, képzeletbelileg megkötjük és lepecsételjük. A kívülről rányomott pecsét, amely az asztrálsík lakói számára feltörhetetlen, ötágú csillag, azaz pentagramm jele. Ez a művelet az odköpeny előkészítése.

Ha ezt a manővert végrehajtottuk néhányszor, áttérünk a gyorsabb eljárásra. Ez mindössze annyiban különbözik az előzőtől, hogy a fejtetőn imaginatív úton kiengedett fluidszál néhány másodperc alatt azonnal áttörhetetlen szívósságú falat képez testünk körül, ami azonban mégis hajlékony és a fonál lepecsételt vége jobb kezünknél, a hurkon belül van.

Az odköpeny, minthogy asztráltestünk anyagából készül, minden gondolatunkat híven megtestesíti és olyan irányban véd, amilyen impregnációt kapott. Ezzel az eljárással az asztrálsík kapuit teljesen be lehet zárni kívülről jövő erőhatásokkal szemben. Az odköpeny más személyekre is rátehető, azok tudta nélkül. Ezáltal valakit mágikus klauzúrába vonhatunk, megvédhetünk. Az odköpeny, vagy fluidbúra mindaddig rajtamarad, ameddig akaratunk azt föl nem oldja. Célszerű azonban a zárlati időt nem túl hosszúra nyújtani, mert az asztrálköpeny - a biológiai erők csereforgalma következtében - időben veszít sűrűségéből és áttörhetővé válik. Így saját köpenyünket minden fontosabb operáció alkalmával meg kell újítani. De feltesszük akkor is, ha alapos okunk van azt hinni, hogy okkult támadás van folyamatban ellenünk, vagy démoni lények átvonulását érezzük meg auránkon. Az asztrálsík démonainak átvonulása mindenkor különös jelenlétérzettel jár, amelyet nem lehet félreismerni a velejáró félelem és ellenszenv miatt. Persze megvan a módja a mágikus támadások felfedezésének is. Ha a mágus, aki ellenünk dolgozik, ügyes, ezt nehezebb felfedezni; ha ügyetlen, könnyű. Errıl azonban késıbb.

Az asztrálfűrész: Ez azon alapszik, hogy védelmi mágiánkban testünk körül két, szédítő sebességgel forgó acélhengert képzelünk el, melyek minden ellenséges hullámot szétvágnak s engedélyünk nélkül közeledő asztráldémonok testét darabokra szaggatják. A hengerek fűrészhengerek és két irányban forognak. A belső hengerben (amely belülről simafalú) helyezkedik el a mágus. Az asztrálfűrész fegyverét már a Rózsakeresztesek ismerték és alkalmazták összejöveteleiken, ahol valami fontos kozmikus titok használatára oktatták tanítványaikat. Ezt alkalmazták a hetedik fokú beavatás szertartásánál is. A Rózsakeresztes irodalom hermetikus könyvei a kettős-henger emblémáját szintén tartalmazzák.

A képlet egyúttal a Rózsakereszt titkos szimbóluma is és olyan társaságot jelent, melyet a körbenforgó éterfűrész hullámai védenek. A két irányban forgó fűrészhengerek már azáltal is üzembe helyezhetők, hogy magunk köré két ellentétes irányban forgó, óriási asztrális aranykört képzelünk. A pszichikai védelem ilyen praxisa következtében a hermetikus síkokon védelmünkre siet mindaz, amit az eredeti védőberendezés felépítésénél elhelyeztünk. Az asztrálfűrésszel különben mágikus szentélyünket is megvédhetjük."

Én általában egy gyógyítás vagy csoportos szertartás előtt egy nagy fehér gömböt szoktam magunk köré képzelni, mely távol tartja a zavaró, de nem támadó elemeket, és azon belülre egy kék gömböt, ami pedig a támadó, ellenséges erőket tartja távol. A mágusokkal ellentétben a sámán nem egyedül utazik a szellemi térben, hanem hívja a segítő szellemeket, akiknek a szerepe a védelemben szintén fontos lesz. A sámáni úton még van pár eszköz, ami a segítségünkre siethet, ezeket is alkalmazzuk, amikor tehetjük.

Erőtárgyak

Az erőtárgy, ugyanúgy, mint a mágus varázspálcája, tükre, vagy a buddhista szerzetes tőrje, olyan, asztrális és szellemi erővel felruházott tárgyak, melyek védik és segítik a sámánt az útja közben. Ha tehetjük, végezzük a meditációt a házi oltárunk előtt, vagy szakrális térben, mely távol tarja a negatív szellemeket. A testünkön is viselhetünk erőtárgyakat, amuletteket, talizmánokat, melyek szintén aktívan működnek ilyenkor. Egy erős asztrális támadás kivédése járhat például a sámándob beszakadásával, vagy valamely erőtárgy megsemmisülésével is, de legalább mi magunk megússzuk ilyenkor.

Erőállatok

Az erőállatok érzelmi lények, energiák, melyekkel ha jó a kapcsolatunk, akkor figyelmeztetnek a veszélyre, és akár az életük árán is megvédenek a negatív hatásoktól. A betegség-energiákat is el tudják pusztítani, de ha valamilyen erősebb démonnal kell harcolnia az erőállatunknak, akkor előfordulhat, hogy megsérül vagy akár meg is hal. Ez fizikai betegség vagy valamilyen egyéb krízishelyzet formájában a sámán életében is jelentkezhet. Olyankor kaphat segítéget más szellemi erőktől, és akár újabb erőállatot is kaphat, de megtörténik, hogy a szenvedés bizonyos mennyiségét át kel élnie.

Szellemi tanítók, védelmezők

Az erőállatok után a sámán kapcsolatba kerül a szellemi tanítókkal és olyan, a magasabb világokban élő bölcsekkel, ősökkel, emelkedett szellemi lényekkel, akik a gyógyításban vagy a tanulásban, szertartásokban tudnak segíteni neki. Ha szükséges, akkor a szellemvilág küld egy védelmező szellemet is kifejezetten azért, hogy a veszélyes helyzetekben megvédjen. Az odköpeny még erősebb védelmi erőt biztosít, ha egyúttal a védelmező szellemünket (egyesek őrangyalnak nevezik) vagy Isten bizonyos formáit is megidézzük, hogy vegyék fel a harcot a felbiukkanó ellenséges erőkkel szemben. A védelmező kilétét érdemes teljes titokban tartani, hogy ne hívjuk fel rá az asztrális ellenségek figyelmét.

Szimbólumok, ima

Sokan úgy értelmezik, hogy a legerősebb védelem a Teremtő Istentől származik, ezért hozzá imádkoznak a szertartások vagy a meditáció megkezdése, vagy akár elalvás előtt is. Ez mindig hasznos lehet, ha hittel tudjuk végezni. Kaphatunk védelmi hatású szimbólumokat is, akár evilági tanítóktól, akár közvetlenül a szellemvilágból. Ha megtanultuk, hogyan kell aktiválni és alkalmazni a szimbólumot, akkor rajtuk keresztül is nagyon magas rezgésű energiákat tudunk mozgósítani a saját védelmünk érdekében. A védekezés elhagyása általában az egó miatt történik, amikor is sérthetetlennek érezzük magunkat. Ennek nem szokott jó vége lenni, mert Isten akár asztráldémonokat is küldhet a "megleckéztetésünkre" és az egónk csökkentése érdekében. Ha viszont az asztrálvilágtól való félelmeink nagyon erősek, és nem hiszünk annyira önmagunkban, hogy a védelmi technikákat sikeresen tudnánk alkalmazni, akkor jobb nem belebocsátkozni túlzottan kiterjedt kalandozásba a szellemvilágon belül, melynek vannak kifejezetten veszélyes régiói is. 

Nincsenek megjegyzések: