2019. november 24., vasárnap

A jóga gyakorlásának szintjei

Újabb részlet a Krishnamacharya-könyvből:
"A szamjama fogalma
Ebben a felsorolásban az ászanák a harmadik fokozatot jelentik. Amikor a dháranát, a dhjánát és a szamádhit együtt gyakoroljuk, annak a gyakorlásnak szamjama a neve. A szamjama gyakorlásában jártas személyt szamjamínak nevezik. Lásd a Patandzsala Jóga-darsana 3.4. szútráját. A szamjamí a szamjama gyakorlása által könnyen felfedi azokat az igazságokat, melyeket mások nem ismernek, és könnyen végre tud hajtani olyan dolgokat, melyek mások számára nehezek. Ezzel kapcsolatban lásd a Patandzsala Jóga-darsanát. Az Úr Siva azt mondta Párvatí anyának, hogy annyi ászana létezik, ahány faj él az univerzumban. Átmáráma, a Hatha-jóga Pradípiká szerzője azt mondja az 1. fejezet 18. versében, hogy csak néhányat fog ismertetni az olyan risik által gyakorolt ászanákból, mint Vaszistha és az olyan múnik által, mint Matszjéndra és Góraksa. Ennek ellenére vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy csak 84 ászana létezik, és ezen állítás helyességét nehezen tartjuk elfogadhatónak.
(A puránák leírása szerint 8 millió 400 ezer faj létezik az univerzumon belül, ebből 8 millió az állati, növényi stb., és 400 ezer az emberi, félisteni, és magasabb szintű létforma. Csupán a Földön kevesebb, mint 2 millió fajt azonosított a tudomány, de a tényleges fajok számát ennél jóval többre teszik. Az ászanák gyakorlásában természetesen nem cél, hogy minél többféle ászanát végre tudjunk hajtani, hanem a szilárdság és a meditatív állapot elérése a cél a különböző ászanákban. A modern jóga-hagyományokban legfeljebb 200-300 ászanát szoktak aktívan gyakorolni, de van olyan rendszer is, ahol ennél jóval kevesebbet.)
Három fajtája létezik a jógánga-szádhanának: bahiránga, antaránga és paramántaránga. A Patandzsala Jóga-darsana 3.7-8. szútrákban találunk erről több részletet. A nyolc lépcsőfokból a jamától a pratjáháráig terjedőket bahiránga szádhanának nevezzük (külső gyakorlás), míg a többi hármat (a dháranát, dhjánát és a szamádhit) antaránga szádhanának (belső gyakorlásnak). A nirvikalpa szamádhit (ami megegyezik a tárgy nélküli (aszampragjáta) vagy mag nélküli (nirbídzsa) szamádhival), mely a nyolcféle szamádhi egyike, paramántarnága szádhanának (a belső gyakorlatokat felülmúló gyakorlásnak) nevezik. A szamjama az antaránga szádhana közben jelenik meg.
A bahiránga szádhana által minden betegség és az olyan testrészekre vonatkozó károsodás gyógyítható, melyek a látás, hallás és szaglás számára észlelhetőek. Az antaránga szádhana az elmére, az agyra és a szívre vonatkozik, melyek működését nem érzékeljük közvetlen módon, és a hozzájuk kapcsolódó betegségeket gyógyíthatjuk vele.
A paramántaránga szádhana megtanítja az igazságot Isten létezéséről és az emberi lélekről, és a dzsívátmá, valamint a paramátmá megvalósításának útjára vezeti. Ezt az utat nirvikalpa szamádhinak nevezik. A szív egy húsos csomó, mely a hüvelykujj első percével megegyező méretű. Tizenkét hüvelykkel a köldök fölött helyezkedik el. A szív a nádí granthik és a hét csakra fölött és alatt helyezkedik el.
További részletekért lásd a Nárájana Upanisadot. Megfigyelhető, hogy ez a hridaja, amit nevezhetünk szívnek is, különbözik a szívtől, ahogy a modern orvostudomány értelmezi, mely a test bal oldalán helyezkedik el. A manasz, vagyis az elme székhelye a szív üregében van, és egy ragyogás formájában érzékelhető, ami csupán a Paramátmánál és a dzsívátmánál alacsonyabb rendű. A manasz olyan dolgokat is megért, melyek a karmendriják (cselekvő érzékszervek) és a gjánendriják (tudásszerző érzékszervek) fölött állnak, mint az öröm és a bánat. Bár korlátozza a fizikai test, végtelen öröm és fájdalom érzékelésére képes. Ha megfelelően működik, az elme módosulásait és csendes pihenését a szív fölött érezzük. A visistádvaiták és a dvaiták azt mondják, hogy az örömöt és a bánatot a dzsívák érzékelik. A szánkhják, a jógik és az advaiták azt mondják, hogy a lélek visszatükröződése az antahkaranában (a belső érzékszervben, vagyis az elmében) tapasztalja a fájdalmat és az élvezetet. Tanulmányunk témáján túlmutat az a kérdés, hogy a Paramátmá képes-e az öröm és bánat tapasztalására."
(A filozófiai definíció szerint, mivel a Paramátmá (Felsőlélek) a dzsívátmával (egyéni lélek) ellentétben nem kerül a gunák (kötőerők) hatása alá, ezért felette áll az öröm és a bánat kettősségének. Még ha nem is hatnak rá ezek a megnyilvánulások, mégis, mivel mindenről tudatos a Prakritin (teremtésen) belül, ezért tudatában van az egyéni lélek által megélt szenvedésnek és örömérzetnek is.)

Nincsenek megjegyzések: