2019. november 5., kedd

Tudatos és tudatfeletti szamádhi

Újabb részlet Gregor Maehle Szamádhi-könyvéből:
"Az objektív és a tárgy nélküli szamádhik
Annyira fontosnak tartom a szamádhik két kategóriára történő bontását, hogy jobban tetszene, ha Patandzsalí „kilencfokú” jógának nevezte volna el, mindkét szamádhi-kategóriát külön fokozatnak tekintve. Akkor világos lenne, hogy nem egyenrangú az összes szamádhi. Amikor az objektív szamádhiba hatolunk be, akkor a mély tudás rétegét (vigjánamaja kósa) tisztítjuk. Azt jelenti, hogy el tudjuk kezdeni úgy tapasztalni a világot, ahogyan van. Ennek sokféle alkalmazása van a világ animisztikus és sámánisztikus megközelítésétől kezdve, egészen a tudományos kutatásig (a tudomány alatt itt nem az empirikus tudományt, hanem a szamádhi jógikus tudományát, a szamjamát értem). Erről később fogok részletesebben beszélni.
Tekintsük meg a tárgy nélküli szamádhit! Az angol „tárgy nélküli” fogalmat használjuk a szanszkrit nirbídzsa szó fordítására. Ha egyenesen fordítanánk, akkor a nirbídzsa „mag nélkülit” jelent, a mag pedig a meditáció tárgyára utal. De a mag nélküli azt is jelenti, hogy a karma magjai sem maradnak meg; vagyis nem lesz újjászületés, ha hosszú időig fenn tudjuk tartani ezt a szamádhit. Ezt most nem fogom részletezni, mivel a spirituális evolúció végső állapotára utal. Valóban tudjuk, hogy létezik-e ilyen állapot? El tudja-e dönteni egy emberi lény végérvényesen, hogy az evolúciója teljessé vált? Kimondhatja-e a végső szót bármilyen ember a teremtéssel kapcsolatban, amit egy olyan lény hozott létbe, aki mérhetetlenül intelligensebb, mint mi?
Minden esetre, ha elfogadjuk a nirbídzsa szamádhinak azt az állapotot, amelyben az újjászületés magja megpörkölődött (vagyis többé nem fog kihajtani), akkor az objektív szamádhi (szabídzsa-szamádhi = maggal rendelkező szamádhi) az, amelyben az újjászületés magja még nem pusztult el. Ezzel megmagyarázható lenne a kezdők őrült törtetése a nirbídzsa szamádhi felé. Más terminusok, amiket a jógik használnak ugyanezekre a kategóriákra a szampragjáta szamádhi (szamádhi a tárgy tudatával, vagy kognitív szamádhi) és az aszampragjáta szamádhi (szamádhi a tárgy tudatán túl, vagyis tudatfeletti szamádhi). Biztosak lehetünk abban, hogy ezek a kifejezések pontosan ugyanazt fedik, mint az objektív és tárgy nélküli szamádhi. Csak azért használnak különböző kifejezéseket, mert a szanszkritban nem tartják elegáns dolognak a szóismétlést, és az ékesszóláshoz hozzátartozik az is, hogy különböző szavakkal fejezzük ki ugyanazt a jelentést. A szanszkrit nyelv ebben a tekintetben hasonlít az angolra.
A szavikalpa (objektív) és nirvikalpa (tárgy nélküli) kifejezéseket is halhatjuk a szamádhik leírásánál. Ez azt is jelentheti, hogy az elbeszélő védántista, mivel ezeket a kifejezéseket a jóga nem használja. Az utóbbi néhány évszázadban a Védánta testvériség is rákapott a szamádhira; mivel Sankarát követve korábban tartózkodtak tőle. Bár egy kicsit másképpen értelmezik, a lényeg ugyanaz maradt. Így a Védánta bevezetett egy új fogalmat, a szahadzsa szamádhit. Ez az úgynevezett spontán szamádhi arra vonatkozik, amikor már túlléptünk a technikán, és nem kerül erőfeszítésbe ennek az állapotnak az elérése. Ez már inkább a gjána területe, mint a jógáé. Erre az utolsó fejezetben fogok visszatérni."

Nincsenek megjegyzések: