2013. március 3., vasárnap

Az ászanák kategóriái

Újabb részlet Gregor Maehle Ashtanga-könyvéből:

"Az állatokat képviselő pózok

Ez a kategória a domináns a második sorozatban, tizenkét pózzal. Az állatok általában radzsaszikusak (vannak kivételek is, mert például a tehenet, amely a kozmikus női adakozó elv megtestesülése, szattvikusnak tekintik.) Sok állat, amelyről a pózok a nevüket kapták, a nekik megfelelő nevű aszurákhoz (démonokhoz) kapcsolódnak. Például a krouncsászana a krouncsáról (kócsagról) kapta a nevét, de a krouncsa egy aszura neve is egyben. Az állatokról és a démonokról is azt tartják, hogy elsődlegesen a testükkel azonosítják magukat (míg az embereknek megvan a képességük, hogy elérjék az isteni önvalójukat, és azzal azonosítsák magukat). Az állatokhoz hasonlóan, az aszurák elsődlegesen radzsaszikus természetűek. Az állatokban a radzsasz általában félelemként nyilvánul meg, míg az aszurák leesését általában a düh okozza.

Az emberi formákat képviselő pózok

A jógapózok harmadik kategóriájában az emberi formákhoz kapcsolódók vannak. Ebben a kategóriában olyan pózokat találunk, melyek az emberi anatómia részei és ősi emberi mesterek után lettek elnevezve. Az emberi lények különböző időszakokban a tamasz, radzsasz, vagy szattva befolyása alatt állnak, Ebből az okból kifolyólag, az ászanákat azokról az emberekről nevezték el, akik meghaladták állati és démonikus természetüket, és felébresztették a bennük lakozó isteni természetet. Ezek tipikusan védikus risik, vagy bizonyos esetekben illusztris tantrikus jógamesterek. A pózok e kategóriájának célja az, hogy emlékeztessen bennünket e mesterek szent tevékenységeire, és a minden egyes emberben található isteni potenciálra. Hat póz van a második sorozatban, amely ebbe a kategóriába esik, melyből kettőt bölcsekről neveztek el (bharadvádzsászana és ardha-matszjéndrászana), de a későbbi sorozatokban még sok ilyet fogunk találni.

Az isteni formákat képviselő pózok

A pózok utolsó kategóriájába azok tartoznak, melyeket isteni formákról neveztek el. A második sorozatban nincs olyan forma, melyet közvetlenül isteni formáról neveztek el, de sok forma kapcsolódik mennyei lényekhez. Ebbe tartozik a pásászana (a kötél, mely Varuna és Jama fegyvere), a kapótászana (a Kapóta Siva száz nevének egyike), a három vadzsrászana (a Vadzsra, vagyis villám az Úr Indra fegyvere), és a jóganidrászana (ami az Úr Visnu gyermeki formájára vonatkozik a nagy árvíz, a mahápralaja idején). Sok, isteni formákról elnevezett póz van a későbbi sorozatokban.

Az alábbi táblázat összefoglalja a kategóriákat, és beosztja a második sorozat pózait ezekbe a kategóriákba. A következőkben közelebbről is szemügyre vesszük az egyes pózok neve mögött rejlő mitológiát.

Ászanák és kategóriák a második sorozatban

Élettelen formák – tamasz

Pásászana (kötélpóz)
Dhanurászana (íjpóz)
Pársva-dhanurászana (oldalsó íjpóz)
Laghu-vadzsrászana (kis villámpóz)
Szúpta-vadszrászana (fekvő villámpóz)
Vátájanászana (ablakpóz)
Parighászana (vasrács-póz)
Szúpta-úrdhva-páda-vadzsrászana (fekvő villámpóz egy lábbal felfelé)

Állatok/aszurák – radzsasz

Krouncsászana (kócsagpóz)
Salabhászana (sáskapóz)
Békászana (békapóz)
Ustrászana (tevepóz)
Kapótászana (galambpóz)
Bakászana (darupóz)
Tittibhászana (bogárpóz)
Pincsha-majúrászana (pávatoll-póz)
Karandavászana (gázlómadár-póz)
Majúrászana (pávapóz)
Nakrászana (krokodilpóz)
Gaumukhászana (tehénfej-póz)

Emberi formák – tamasz/radzsasz/szattva

Bharadvádzsászana (Bharadvádzsa Risi póza)
Ardha-Matszjéndrászana (a Matszjéndranáthának szentelt póz fél-változata)
Ékapáda-sírsászana („egy láb a fej mögött”-póz)
Dvipada-sírsászana („két láb a fej mögött”-póz)
Mukta-haszta-sírsászana (szabadkezes fejenállás) és
Baddha-haszta-sírsászana (kötött kezes fejenállás)

Isteni formák – szattva
Pásászana (kötélpóz)
Kapótászana (galambpóz)
Laghu-vadzsrászana (kis villámpóz)
Szúpta-vadzsrászana (fekvő villámpóz)
Jóganidrászana (jógikus alvópóz)
Szúpta-úrdhva-páda-vadzsrászana (fekvő villámpóz egy lábbal felfelé)"

Nincsenek megjegyzések: