2013. március 10., vasárnap

A felfoghatatlan Isten

Újabb részlet Gregor Maehle Ashtanga-könyvéből:

"Az isteni formák természetesen a szattva irányítása alatt állnak. De, mint ahogyan a démonikus oldalunk nem mindig gonosz, az isteni oldalunk sem szükségszerűen mindig nemes. Az isteni formák vagy mennyei lények leesését okozhatja a ragaszkodásuk a büszkeséghez és az élvezetekhez, mint ahogyan sok nemes emberi lény leesését is ez okozta.

Az istenségek a természet erőit is képviselik. Indra például a villámot és az esőt képviseli; Varuna az óceánt képviseli; Agni pedig a tüzet. És végül, de nem utolsósorban, gyakran égitesteket is képviselnek, például Brihaszpati képviseli a Jupitert, vagy Varuna az Uránuszt. Az isteni formák sokkal többek is lehetnek, mint csak istenségek, ők a formával rendelkező Brahman. Ez különösen igaz az Úr Sivára számos megnyilvánulásában, az Úr Visnura és avatáráira (inkarnációira), és Dévíre, az Istennőre.

A védikus isteni formák annyira összetettek, hogy el kell ismernünk, nem tudjuk, pontosan micsodák, csupán egyre többet és többet tudhatunk meg róluk. A déva jelenségről adott ismertetőjegyek listája korántsem véged. Minden, amit eddig az Istenről mondtam, többet árul el az én tudatlanságomról, mint Istenről."

Megjegyzés: A monista és dualista iskolák közötti örök ellentét a nirguna (tulajdonságok nélküli) Brahman hangsúlyozása a szaguna (tulajdonságokkal rendelkező) Brahmannal szemben, is vice versa. A védikus tradíció elfogadja, hogy az isteni formák a suddha-szattva (vegyítetlen jóság) megnyilvánulásai, ám az advaita védánta iskola még az isnteni formák tulajdonságait is illúziónak, vagyis nemlétezőnek tekinti, míg a dualista védánta iskolák a Brahman elválaszthatatlan hozzátartozójának tekintik az általuk legmagasabbnak kikiáltott isteni formát (általában Visnu vagy Krisna, esetenként Siva).

Az isteni formák panteonjának hierarchiája fokozatosan vezet Visnu avatáráitól a dévákig (félistenekig), a risikig (ősi bölcsekig), majd a pradzsápatikon (ősnemzők) és manukon (az emberiség uralkodóin) keresztül minden emberig. Ezért Maehle eszmefuttatása az isteni formák tulajdonságairól és az emberi pszichológia isteni és démoni oldaláról valóban indokolt. Ámde ne higgyük azt, hogy az isteni formák csupán az emberi psziché archetípusainak kivetülései, és az ember a teremtés koronája. Minden vallásos hagyomány azt tanítja, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert, és a bennünk viaskodó fény és az árnyék valóban az univerzumban jelen lévő isteni és démoni erők visszatükröződése. 

Az isteni formákon történő meditáció, az isteni tulajdonságok és cselekedetek tanulmányozása, megéneklése, meghallgatása és a rájuk történő emlékezés éppen ezért a bhakti hagyomány szerint a jóga legmagasabb rendű kifejeződése, hiszen lehetőséget ad démonikus tulajdonságaink megtisztítására, és isteni tulajdonságain felszínre hozására. A továbbiakban következő különböző mitológiai leírásokra tehát nem úgy kell tekinteni, mint a hinduizmus mondavilágának cikornyás képzelgésére. 

A valóságban ez a jellemfejlődés csodálatos útja azok számára, akik vonzódnak a Brahman tulajdonságokkal rendelkező aspektusához. Ez pedig az emberiség nagy többségét magában foglalja, hiszen, ahogy Maehle korábban említette, legtöbbünk ösztönösen a karma, a jóga vagy a bhakti útjaihoz vonzódik, míg az emberiség kisebb, analitikus elmével megáldott része a gjána útjához vonzódik, és a filozófiai tanulmányozás útját választja a Brahman megértéséhez és megvalósításához. Ahogy Krisna is mondja azonban, a tulajdonságok nélküli Brahmanon történő meditáció útja nagyon nehéz a megtestesült élőlények számára, akik sokkal több pszichológiai hasonlóságot fedeznek fel az isteni formák életének, cselekedeteinek, tulajdonságainak megismerése során, mint a Brahman filozófiai tanulmányozása közben.

Nincsenek megjegyzések: