2013. március 9., szombat

Sötét oldal vs világos oldal

Újabb részlet Gregor Maehle Ashtanga-könyvéből:

"Néhány szó az aszurákról

Bár a szanszkrit aszura szót általában démonnak fordítjuk, ez persze problematikus lehet. Más fordítások a „félisten”, „titán” és a „gonosz”. Mint ahogyan az úgynevezett istenek (dévák) és az emberek, az aszurák, vagy anti-istenek is alá vannak rendelve a karma törvényeinek. Nem minden aszura feltétlenül negatív figura, egyesek közülük kiemelkedő spirituális lények voltak. Prahláda, az aszura király például a Legfelsőbb Lény nagy híve volt az Úr Visnu formájában, a Vibhisana nevű aszura pedig Ráma híve volt. A Baka nevű aszura is a Legfelsőbb Lény híve volt az Úr Krisna formájában. A Ghatotkacsa nevű aszura, Bhíma fia, az egyik legnagyobb harcos volt a Pándavák oldalán a Mahábhárata háborúban, és végül az életét is feláldozta értük (a Pándavák Pándu király öt fia: Judhisthira, Bhíma, Ardzsúna, Szahadéva és Nakula volt).

A Rámájanában Lanka, vagyis az aszurák erődítményének leírása úgy hangzik, mint egy modern, összetett metropolisz leírása: Lankát hihetetlenül gazdagnak, szépnek, tisztának és rendezettnek írják le, a polgárai pedig tanultak, intelligensek és bátrak voltak. Lanka démonai azonban rossz döntéseket hoztak és egy korrupt vezetőt követtek.

Az aszurát metaforikusan kell értelmeznünk, mint olyan valakit, akiben van potenciál a negatív jellemvonásokra; és számunkra, mint emberek számára fontos, hogy felismerjük – az aszurák a saját negatív oldalunkat, a bennünk örökké jelen lévő árnyákot képviselik. A déva pedig ellenkezőleg, a bennünk lévő fényt képviseli. Nem szabad gunyorosan tekintenünk az ősi társadalom naivitására, amikor a démonokról beszélnek; ehelyett arra kell emlékeznünk, hogy a démonikus potenciálunk sokféle módon megnyilvánulhat akár egy napon belül is. Annak sincs értelme, hogy csak másokban lássuk a sötét oldalt. Minden egyes élőlénynek minden pillanatban van választása, hogy a démonikus vagy az isteni potenciálját követi. Csak akkor léphetünk túl rajta, ha felismerjük a saját aszurikus potenciálunkat. Ha elutasítjuk a sötét oldalunkat, akkor egyre erősebb és erősebb lesz, és a legvalószínűtlenebb és legkevésbé kívánt helyzetekben fog előjönni.

A felfoghatatlan Isten

Az isteni formákat, melyek dévaként, vagyis mennyei lényekként is ismertek, néha isteneknek nevezik, de ahogy a második fejezetben említettük, ez a kifejezés is pontatlan és leegyszerűsített. Ahogy az upanisadok és a Brahma-szútra meggyőzően állítják, csak egy Brahman van. Ezt az absztrakt, forma nélküli Brahmant azonban nehéz megérteni. Ezen okból kifolyólag, a védikus tanítás pragmatikus megközelítése az, hogy közeli, bensőséges, személyes kapcsolatot kell kifejleszteni Isten egyik aspektusával vagy megnyilvánulásával.

Az isteni formák a Legfelsőbb meditációs képei, de a funkciójuk és jelentőségük itt nem ér véget. Egyúttal a magasabb rendű természetünk aspektusai is. Itt az istenségek nem annyira független lények, hanem inkább bennünk található erők, amelyek meghatározzák bizonyos cselekedeteinket és az önvalónk egyes aspektusait. Egy isteni formán meditálva felébresztjük a tulajdonságait magunkban. Az isteni tulajdonságok felszínre hozásának ez a folyamata nagyon eltér attól, amit a mai tömegmédia leír, mely folyamatosan az emberi természet démonikusabb aspektusait hangsúlyozza, és így még több démonikus viselkedésre ösztönzi a közönséget."

Nincsenek megjegyzések: