2018. április 7., szombat

A gyakorlás négy alappillére

Újabb részlet a Csandra-krama könyvből:

A gyakorlás négy alappillére

Patandzsalí jógáját (amely minden hatha- és rádzsa-jógaiskola alapja) tradicionálisan nyolc fokozatra osztjuk:


  1. Jama(tilalmak)
  2. Nijama(előírások)
  3. Ászana(testhelyzet)
  4. Pránájáma(a légzés szabályozása)
  5. Pratjáhára(az érzékek visszavonása)
  6. Dháraná(koncentráció)
  7. Dhjána(meditáció)
  8. Szamádhi(transz, elmerülés)

Első pillér: a társadalmi viszonyok

Ez az első alappillér nagyon fontos, és nem csak a jógi, de minden emberi lény életét és karmáját meghatározza. Mivel társas lények vagyunk, és társadalomban élünk, nem mindegy, hogy milyen erkölcsi szabályok, értékrend és társadalmi normák, viselkedési kultúra szerint éljük az életünket. A jamákés nijamákgyakorlása tehát minden emberi lény számára fontos, aki az állati lét felől az emberi, majd isteni (transzcendens) lét irányába szeretne fejlődni.

Ajamáköt tilalomból állnak: ahimszá(erőszakmentesség), szatjam(igazmondás), asztéja(nem-lopás), brahmacsarja(szexuális önkontroll, a Brahman tanulmányozása), aparigraha(birtoklásvágytól való mentesség). Ezeknek a tilalmaknak a fokozatos követése az olyan tettektől való tartózkodást foglalja magában, melyekkel megbonyolítanánk és negatív irányba vinnénk a saját karmánkat. Minél kevesebb anyagi ragaszkodást tartunk fenn, és minél kevesebb világi vagy isteni törvényt szegünk meg e ragaszkodások kielégítése érdekében, annál kedvezőbb helyzetbe kerülünk karmikusan az önmegvalósítás zavartalan gyakorlásához.

Anijamákszintén öt, pozitív előírást tartalmaznak: saucsa(külső és belső tisztaság), szantósa(elégedettség), tapa(a gyakorlás, lemondás hője), szvádhjája(az Önvaló tudományának tanulmányozása), ísvara-pranidhána(az odaadás gyakorlása Isten iránt). Minél alaposabban és rendszeresebben gyakoroljuk ezeket az előírásokat (a saját kultúránk vagy vallási meggyőződésünk előírásait is figyelembe véve), annál több lelki erőre fogunk szert tenni, melyet a további hat fokozat gyakorlására fordíthatunk.

Nincsenek megjegyzések: