2018. április 13., péntek

A "sámán szíve" meditáció

A sámánizmusban, csakúgy, mint a jóga-filozófiában, a szívre nem csupán egy anatómiai képződményként tekintenek, amely a vért pumpálja körbe a testünkben, hanem a lélek, az életerő központjaként. Az afrikai sámánizmusban a szívet négy régióra osztják, melyek a következők:

A tiszta és intelligens szív
A teljes és együttérző szív
A nyitott és megbízó szív
Az erős és magabiztos szív

A szívünk négy régióján meditálva kifejleszthetjük a bennünk rejlő képességeket és potenciált, és megérthetjük a Végső Valóságot. Mind a négy aspektus egy teljes rendszer, mely megtalálható a másikban. Például, az erő tulajdonsága egy rendszer, amely benne foglaltatik az együttérzésben. Az együttérzés is egy teljes rendszer, amely benne foglaltatik az intelligencia tulajdonságában. Így a szívünk a személyes emberi létélmény kozmológiai középpontja. Az Egész és a Részek összefüggenek, és szerves fejlesztésükkel megvalósíthatjuk valódi természetünket és minden valóság forrását. Megértésünk, tudásunk, erőink és a képességünk, hogy lélek-alapú, szívközpontú életet éljünk, folyamatosan fejlődnek, ha meditálunk rajta. 

1. A "tiszta és intelligens szív" meditáció


Lazítsuk el a testünket. Végezzük a meditációt ülve, állva vagy fekve. unyjuk be a szemünket, és kapcsolódjunk össze a légzésünkkel. Vegyünk néhány mély levegőt, teljesen megtöltve a tüdőnket. Érezzük a légzésünket, ahogy kiterjed a testünkbe, a szívünkbe és a szívcsakránkba. Tudatosan lélegezzünk bele a szívünkbe és a szívcsakrába, majd a köldökcsakránkba. 

Most térjünk vissza a normál légzésmintánkhoz, és tudatosítsuk az érzetet. Figyeljük meg a légzésünket és az érzetet. Hozzuk kényelmes helyzetbe a testünket, majd legyünk teljesen jelen. Finoman lépjünk át egy könnyed, meditatív állapotba. Hallgassuk a szívverésünket néhány percig. 

A tiszta és intelligens szív kifejlesztésére irányuló meditáció célja a szív, elme és szellem tisztaságának elérése, valamint az integritás képességét, a megkülönböztető képességet, valamint a tiszta és intelligens belső hang és intuíció elérését; az igazság megpillantásának képességét és az új kezdetek kibontakozásának lehetővé tételét. Újra kapcsolódjunk össze a szívünkkel, és képzeljünk el egy olyan élethelyzetet az életünkben, a múltból, a jelenből vagy a jövőből, amelynek hasznára válhat a tiszta és intelligens szív kifejlesztése, a szív, elme és a szellem tisztasága, az integritás, a megkülönböztető képesség, a tiszta és intelligens belső hang és intuíció elérése, az igazság megpillantásának képessége és az új kezdetek kibontakozásának lehetővé tétele. A meditáció alatt képzeljük el, hogy a teljesen kifejlődött, tiszta és intelligens szív miként támogatná az életünket. 

2. A "teljes és együttérző szív" meditáció

Kövessük az első meditáció első két bekezdésében részletezett instrukciókat.

A teljes és együttérző szív kifejlesztésére irányuló meditáció célja a szeretetre, együttérzésre, szenvedélyre, gyengédségre, nagylelkűségre, örömre, hálára irányuló képesség kifejlesztése, a törődésünk fenntartásának képessége önmagunk és mások felé. Újra kapcsolódjunk össze a szívünkkel, és képzeljünk el egy olyan élethelyzetet az életünkben, a múltból, a jelenből vagy a jövőből, amelynek hasznára válhat a teljes és együttérző szív kifejlesztése, a szeretetre, együttérzésre, szenvedélyre, gyengédségre, nagylelkűségre, örömre, hálára irányuló képesség kifejlesztése, a törődésünk fenntartásának képessége önmagunk és mások felé. A meditáció alatt képzeljük el, hogy a teljesen kifejlődött, teljes és együttérző szív miként támogatná az életünket.

3. A "nyitott és megbízó szív" meditáció

Kövessük az első meditáció első két bekezdésében részletezett instrukciókat.

A nyitott és megbízó szív kifejlesztésére irányuló meditáció célja a bölcsesség, elfogadás, tolerancia, áldozatkészség, megbocsájtás képességeinek kifejlesztése, a ragaszkodások elengedése, a megengedés, a bizalom a valóság kibontakozásában, a dolgok megtörténésének megengedése. Újra kapcsolódjunk össze a szívünkkel, és képzeljünk el egy olyan élethelyzetet az életünkben, a múltból, a jelenből vagy a jövőből, amelynek hasznára válhat a nyitott és megbízó szív kifejlesztése, a bölcsesség, elfogadás, tolerancia, áldozatkészség, megbocsájtás képességeinek kifejlesztése, a ragaszkodások elengedése, a megengedés, a bizalom a valóság kibontakozásában, a dolgok megtörténésének megengedése. A meditáció alatt képzeljük el, hogy a teljesen kifejlődött, nyitott és megbízó szív miként támogatná az életünket.

4. Az "erős és magabiztos szív" meditáció

Kövessük az első meditáció első két bekezdésében részletezett instrukciókat.

Az erős és magabiztos szív kifejlesztésére irányuló meditáció célja a bátorság, erő, akaraterő, fegyelem és következetesség, kitartás, tántoríthatatlanság, helyes cselekvés képességeinek kifejlesztése; a határok meghúzásának képessége, és az önbizalom növelése az emberi élet minden területén. Újra kapcsolódjunk össze a szívünkkel, és képzeljünk el egy olyan élethelyzetet az életünkben, a múltból, a jelenből vagy a jövőből, amelynek hasznára válhat az erős és magabiztos szív kifejlesztése, a bátorság, erő, akaraterő, fegyelem és következetesség, kitartás, tántoríthatatlanság, helyes cselekvés képességeinek kifejlesztése; a határok meghúzásának képessége, és az önbizalom növelése az emberi élet minden területén. A meditáció alatt képzeljük el, hogy a teljesen kifejlődött, erős és magabiztos szív miként támogatná az életünket.

Végezzük az egyes meditációkat 5-15 percig, lehetőleg egymás után, sámándobok hangját vagy sámánzenét hallgatva. Ha van rá lehetőségünk, akár minden nap is megismételhetjük, de legalább hetente egyszer érdemes leülni és gyakorolni. A meditációhoz használhatjuk az alábbi zenét is, többször lejátszva.

Nincsenek megjegyzések: