2020. május 28., csütörtök

Sankara misztikus ereje

Újabb részlet a Jóga-tárávalíból:

"Másik munkája, a Sankara Jóga-szútra Bhásja Vivarana Vedavjászának Patandzsalí Jóga-szútrájához írt kommentárjának magyarázata. Ebben a munkában Sankara felhívja a figyelmet Vjásza Jóga-szútra kommentárjának fontosságára, és megjegyzi, hogy azt tovább kell részletezni, hogy az emberek felfoghassák a szövegben rejlő üzenetet. Ez egy nagyon részletes munka, és Sankara ismét bizonyítja benne mesteri jártasságát a jóga telkes spektrumában.

Élete során Sankara számos olyan tettet hajtott végre, melyek példaként szolgálnak a Patandzsalí Jóga-szútrában felsorolt sziddhikre. Az egyik legszélsőségesebb példa a parakája pravésa, vagyis az a képesség, hogy belépjen egy másik ember testébe. A Jóga-szútrában (3.39) ezt a leírását találjuk:

bandha-kárana-saithilját-pracsára-szamvédanáccsa csittaszja para-sarírávivésáh

„A kötöttség okának meglazulása és az elme változásainak ismerete által az elme beléphet mások testébe.”

A történet szerint egyszer Sankara filozófiai vitában vett részt Mandana Misrával, és győzelmet aratott felette. Ekkor Mandana Misra felesége, Ubhaja Bháratí beszállt a vitába, azt mondván, hogy mivel ő Mandana Misra felesége, ő is szerepet játszik a férje minden tettének kimenetelében, és ezért Ádi Sankara győzelme a férje felett csak akkor lesz teljes, ha vele is kiáll vitázni. Amikor Sankara beleegyezett, Ubhaja a káma-szútráról, a szexualitás művészetéről tett fel neki kérdéseket. Mivel Sankara születésétől kezdve lemondott szerzetesként élt, nem volt tapasztalata ezekről a dolgokról, így egy kis időt kért, hogy utánajárjon Ubhaja Bháratí feladványának.

Elindult a tanítványaival, és útközben észlelte jógikus képességei által, hogy valahol Indiában egy király éppen készül meghalni. Ekkor félrevonult egy barlangba, és megkérte a tanítványait, hogy vigyázzanak a transzállapotban fekvő testére, miközben a tudata belép a haldokló király testébe. Jógikus képessége által nem csak hogy belépett a király testébe, melyet éppen elhagyott a saját lelke, hanem fel is támasztotta azt, majd a királynőkkel együtt elmerült a káma-szútra rejtelmeiben. Amikor a vitapartnere által feltett összes kérdésre megtudta a választ, visszatért a saját testébe, melyre a tanítványok vigyáztak. Ezután a válaszokkal együtt visszatért Madana Misra feleségéhez, aki egyébiránt Szaraszvatí, a tudás itennőjének inkarnációja volt, és megnyerte a vitát.

Ez az eset nem csak azt mutatja, hogy Sankara rendkívüli jógi volt, hanem a Védánta egyik nagymestere is. Nagy tiszteletlenség volna hát figyelmen kívül hagyni a Védántán kívül más területeken végzett munkáját, éppen ezért nagy tisztelettel ajánljuk fel a Jóga-tárávalí fordítását, és ezáltal rójuk le tiszteletünket Ádí Sankara, a jógí előtt.

(Megjegyzés: Sankara tanítványi láncolatában úgy tekintenek Ádí Sankarára, mint Rudra, azaz Siva inkarnációjára, és így a jógában való jártassága és jógikus erők feletti uralma is új értelmet nyer.)

Nincsenek megjegyzések: