2021. május 18., kedd

A számkhja és a jóga

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

2.42. jad éva jóginó jánti számkhjaisz tad adhigamjaté
ékam számkhjam csa jógam csa jah pasjati sza tattva-vit

A jógík ugyanazt az állapotot érik el, mint a számkhja követői. Az, aki egynek látja a számkhját és a jógát, ismeri az igazságot.”

A számkhja alapkoncepciója látszólag ellentétes a brahman vagy átman, mint a mindent átható tudat nondualista koncepciójával. A számkhja tanítása szerint a világ alapja a prakriti (Természet, immanens Isten) és purusa (Tudat, transzcendens Isten) duális kettőssége. Mégis, ebben a versben Siva kijelenti, hogy a két megközelítés közötti különbség csupán látszólagos. Mindkét út gyakorlója ugyanazt a végeredményt éri el, és ezért a két utat egynek kell tekinteni.

A Bhagavad-gítá 5.5. versében hasonló kijelentéssel találkozunk:

jat számkhjaih prápjaté szthánam tad jógair api gamjaté
ékam számkhjam csa jógam csa jah pasjati sza pasjati

Aki tudja, hogy az a helyzet, ami a számkhja (elemző tanulmányozás) által elérhető, ugyanúgy elérhető a jóga által is, és aki ezért a számkhját és a jógát egynek látja, az valóban lát.”

Nincsenek megjegyzések: