2021. június 1., kedd

Eggyé válás Sivával

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

2.52. jan mé guhjatamam déham szarva-gam tattva-darsinah
pravistá mama szájudzsjam labhanté jóginó ‘vjajam

Azok a jógík, akik látják a valóságot, eggyé válnak velem, és elérik legtitkosabb, mindent átható, halhatatlan testemet.”

A tattva-darsin, vagyis az “igazságot látó” jógí az, aki nem csak hogy megérti és megtapasztalja a brahmant, mely Siva örökkévaló, mindenhová kiterjedő és mások számára meg nem ismerhető teste vagy azonossága; hanem eggyé is válik vele. A pasupata-jóga megfogalmazásában a szájudzsja-mukti, vagyis az “eggyé válás általi felszabadulás” azt jelenti, hogy a jógí belép Siva transzcendentális testébe, azonossá válik vele, és így tapasztalja meg a tudat brahman-természetét. Ez a tudás és ez a végeredmény nagyon a legnagyobb titok, vagyis csak a legfejlettebb jógík érhetik el.


2.53. tésám hi vasam ápanná májá mé visva-rúpiní
labhanté paramám suddhim nirvánam té majá szaha

Az univerzum formáit alkotó mágikus májám az ő rendelkezésükre áll. A legmagasabb tisztaságot érik el, a nirvánát, vagyis a velem való azonosságot.”

Mivel a legmagasabb igazságot látó jógí a Sivával való azonosság állapotába lép, Siva misztikus májá energiájának urává is válik egyben. Mindenki mást megköt és megtéveszt ez a májá, kivéve a pasupata-jógít. Bár a nirvána kifejezést a buddhisták tették híressé, a puránákban és más védikus szövegekben is sokszor előfordul. Ebben az esetben a nirvána a Sivával való egyesülésre, a pasupata-jóga végcéljára vonatkozik.

Nincsenek megjegyzések: