2021. szeptember 5., vasárnap

Nusta Karpay - a Természetanya szellemei

Nusta Karpay – beavatás a női természetszellemek erejébe

A Nusta Karpay (kiejtés: „nyuszta karpaj”) a Munay Ki rítusok mellett az andoki miszticizmus egyik tradíciójában továbbadott beavatások sora, mely a q'ero papok között maradt fenn, különösen egy idős paqo, Don Mariano Qispe jóvoltából. Bár látszólag ezek a beavatások az Andok spirituális tradíciójának női aspektusát hangsúlyozzák, ez csak részlegesen igaz, mivel a beavatások célja a férfi és női polaritások integrációja. Ebben az értelemben a tanítások, rítusok és átadások azon férfiak és nők számára is hozzáférhetők, megkülönböztetés nélkül, akik szeretnék mélyebben megismerni az emberi kapcsolódásnak ezt a nyitott módját. A Nusta Karpay hagyománya szerint az emberiség egyensúlyát a yanantin, vagyis kiegészítő polaritások egyensúlya tudja a legjobban támogatni, és ez az andoki világnézet filozófiai alapja is. Ebből az okból kifolyólag a hagyomány a nemek, szerepek, érzelmi érettség, holisztikus-energetikus fejlődés és az emberi evolúció egyensúlyát támogatja.

A Nusta Karpay kifejezést úgy is fordíthatnánk, hogy „az inka papnők beavatása”. A Nustákat háromféle módon is értelmezhetjük:

  1. Első értelmezésben a Nusták minden szent hely női aspektusát alkotják, vagyis a természeti képződmények női szellemei, különösen a folyók, lagúnák, öblök, tavak, völgyek, források, mélyedések, barlangok szemei mind női minőségű természet-szellemek. A világ számos pontján és szent helyén létrejött templomokban is megjelenik az istennői minőség, így ezek is a Nusták képviselői.

  2. Másodsorban a Nusták az inka királyi dinasztiák hercegnőit és királynőit is jelentik, így a modern időben a nagy női vezetőket, papnőket, gyógyítókat vagy spirituálisan fejlett nőket is jelenti.

  3. Végül, az inka birodalom idejében a „kiválasztottakat”, vagyis a szűz fiatal lányokat is ezzel a kifejezéssel illették, akiket 10 éves korukban Cuzcoba, az Acllahuasi templomba küldtek apáca-képzésre, és magasan kvalifikált, kiművelt papnőkké váltak.

A néhány, fennmaradt Aylluban (tradicionális családi dinasztiában, hagyományok szerint élő közösségben), mint például a q'erok között fennmaradt a Nusták kultusza, és a jelenben a Nusta Karpay, vagyis a beavatás a női szellemi minőségekbe kezd kiegyensúlyozott szerephez jutni a „férfi”-beavatások mellett. Míg a paqo elsősorban a férfi-sámánokat, orvosságos embereket jelenti, a Nusta a női papnőket, gyógyító asszonyokat illető kifejezés lett, így az egymást kiegészítő és támogató energiák és nemi szerepek közeledhetnek az egyensúly felé.

A Don Mariano által közvetített rítusok Közvetlenül az andoki kollektív tudatból nyilvánultak meg, történelmileg talán az inkák vagy az inkák előtti időig is visszanyúlik eredetük, bár ezt nehéz lenne tudományosan alátámasztani. E spirituális hagyomány szóbeli és empirikus gyökereit ugyanúgy tiszteletben kell tartani, mint a szellemi tartalmát, mert nagy ajándékot jelentenek az emberiség számára.

A hét rítusban hét andoki archetípussal kapcsolódunk össze, melyek, mivel egy élő tradícióról van szó, hét, jól meghatározott rítusban öltenek formát. Mindegyik rítus egy nagy ősanyához, történelmi személyiséghez kapcsolódik, akinek az esszenciája bizonyos női hegy-szellemek vagy természeti helyek szellemeinek formájában maradt hozzáférhető mind a mai napig.

Nincsenek megjegyzések: