2021. szeptember 15., szerda

Kérdések a Nusta Karpay-ról

Kérdések a Nusta Karpay-ról

  1. Miért nevezik beavatásnak a Nusta Karpay-t?

A Nusta Karpay hét, rendszerbe szervezett rítusa fokozatosan növeli a résztvevők rezgésszintjét. Ez a rítus egy évezredes gyakorlat, aminek fontos transzformációs ereje van, erőteljesen mozgósítja rejtett energiáinkat, és strukturális változásokat is előidézhet szellemi önvalónkban. Ezek a rítusok elültetik annak a változásnak a magjait, mellyel lezárhatjuk az előző életcikusunkat, megkezdhetünk egy újat és lehetővé teszik az emberi lét mélyebb és céltudatosabb megélését. A beavatások által az emberi és tudati evolúció újabb, magasabb kapujába érkezünk.

  1. Honnan ered ez a hagyomány?

Az ősrégi hagyomány elveszett az idő múlásával, és a hagyomány utolsó élő átadói a q'ero öregek Cusco-ból. A q'erokat az inkáktól származó utolsó aylluknak (utódoknak) tekintik. Ezek a papok, köztük a több, mint 80 éves Don Mariano Quispe, egész életükben gyűjtötték és őrizték a tanítóik és nagyszüleik által örökölt hagyományokat, melyek javarészt empirikus és szóbeli hagyományozás útján maradtak fenn. A régészek és antropológusok is egyre több bizonyítékot tárnak fel, mely a nők kiemelt szerepére utal az Accllawasi (a kiválasztott nők, a „Nap Szüzei”) iskolákban, az uralkodó rétegben és a papságban is. Ezek az évezredes hagyományok a nemek szerepének egyensúlyára utalnak az ősi Peruban.

3. Hány rítusból áll a Nusta Karpay?

A hagyomány szerint hét fontos rítusa létezik, melyek az ősi Peru hét fontos papnőjének feleltethetők meg, melyek nevei megváltoztak a spanyol gyarmatosítás hatására, A rítusok nevei ezért a spanyol-andoki kulturális szinkretizmusnak megfelelő neveket vettek fel: Mama Ocllo, Dona Mujia, Mama Simona, Dona Teresa, Maria Sakapana, Juana Huaman Tiklla and Tomasa Huaman Tiklla.

4. Milyen kapcsolatban állna a Nusták az archetípusokkal?

Az archetípusok olyan közös viselkedési mintázatokat képviselnek, melyek az egész emberi kultúrán keresztül ismétlődnek. Kétféle módon jelennek meg: események és alakok formájában. Az esemény az például a születés, halál, házasságkötés, beavatási rítusok stb. Az archetipikus alakok olyan klasszikus személyiség-típusok, melyek minden kulturális kontextusban jelen vannak, mint például az Anya, a Szűz, a Bölcs, az Apa, a Sámán, a Hős, a Megmentő stb. A Nusták hagyománya hét archetipikus alakot képvisel, melyek a fő rítusokkal párhuzamban jelennek meg: más szavakkal a hét nusta közeli kapcsolatban van bizonyos archetípusokkal, vagyis Mama Ocllo az Anyát, Dona Mujia a Szüzet, Mama Simone a Nagyanyát, Dona Teresa a Curanderát, Maria Sakapana a Szelet, Juana Huaman Tiklla a Bölcsességet, Tomasa Huaman Tiklla pedig a Szabadságot. 

Nincsenek megjegyzések: