2021. szeptember 7., kedd

A Világ forrása

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

4.26. anjé csa jé trajó bhaktá mad-árádhana-kánksinah
té‘pi mám prápnuvantj éva návartanté csa vai punah

A hívek másik három fajtája, akik szeretnének elégedetté tenni engem, bizonyára szintén elérnek engem, és ők sem születnek újjá.

Siva itt a dhjána-, bhakti-, és karma-jógikra gondol, akiket másodrendűnek tekint a gjána-jógikhoz képest. Bár ők is elérik a felszabadulást, Siva úgy tekinti, hogy az ő gyakorlatuk kevésbé hatékony, mint a gjána-jógiké, mert jobban magában foglalhatja az anyaghoz való ragaszkodást.


4.27. majá tatam idam kritsznam pradhána-purusátmakam
majj éva szamszthitam visvam majá szamprérjaté dzsagat

Belőlem árad ki az az egész világ, mely az elsődleges anyagból és szellemből áll. Az egész világ bennem nyugszik, és általam lendül mozgásba.

A Bhagavad-gítá 9.4-5. versében hasonló leírást olvasunk Krisnától:

majá tatam idam szarvam dzsagad avjakta-múrtiná
mat-sztháni szarva-bhútáni na csáham tésv avaszthitah

na csa mat-sztháni bhútáni pasja mé jógam aisvaram
bhúta-bhrin na csa bhúta-szthó mamátmá bhúta-bhávanah

Megnyilvánulatlan formámban ezt az egész univerzumot áthatom. Minden lény Bennem van, de Én nem vagyok bennük. És mégsem nyugszik Bennem minden teremtett. Íme misztikus hatalmam! Habár Én vagyok az összes élőlény fenntartója, s jelen vagyok mindenhol, Én magam mégsem vagyok része e kozmikus megnyilvánulásnak, mert Én vagyok a teremtés eredeti forrása.” 

Nincsenek megjegyzések: