2019. március 11., hétfő

Siva alakja a Védákban

A védikus korszakban Siva alakját több védikus istenséggel is azonosították, többek között Purusával, Rudrával, Agnival, Indrával, Pradzsápatival, Vájuval és másokkal. 

Rudra

Siva személyisége, ahogy ma ismerjük, sok közös vonást mutat a védikus Rudra istenséggel. A legtöbb hindu ezért azonosnak tekinti őket. Rudra, a tomboló vihar istensége, általában pusztító, vésztjósló isntenségként van ábrázolva. 

A Rig Véda is említi Rudrát. A 2.33-ban Sivát a Rudrák, vagyis a vihar-istenek apjának tekintik. Emellett a Srí Rudram, a hinduizmus egyik legszentebb himnusza, mely a Rig és a Jandzsur Védában is megtalálható, és Rudrához szól, több esetben is Sivának szólítja. De a Siva jelzőt sokszor használják Indrára, Mitrára és Agnira is. Mivel a Siva szó jelentése az, hogy "tiszta", "kedvező", elképzelhető, hogy a jelző csak ezen istenségek minőségét jelzi, és nem Sivával való azonosságukat. Rudrát Sarvának is nevezik, ami arra utal, hogy íjat és nyilat hordoz. Egyesek ezt is Siva nevének tekintik, mely azt jelenti: "az, aki képes megölni a sötétség erőit".

Agni

Rudra és Agni közeli kapcsolatban állnak. E két istenség azonosítása fontos szerepet játszott Rudra-Siva személyiségének későbbi megjelenésében. Rudra-Siva kapcsolata a tűzzel szintén fontos motívum, mely Rudra más neveiben is kifejeződik: Sasipandzsara (aranyló vörös színű, mint a láng), Tivasímati (fényesen lángoló). Agnit bikaként szokták leírni, Siva hátasállata pedig Nandi, a bika. Agni szarvai szintén bika-jellegére utalnak. A középkori szobor-ábrázolásokon Agni és Siva egyik formája, Bhairava is lángokból álló koronát visel.

Indra

Wendy Doniger szerint a puránikus Siva a védikus Indra alakjának folytatása. Ezt több érvvel is alátámasztja. Mindkettő kapcsolatban áll a hegyekkel, folyókkal, férfias termékenységgel, bátorsággal, félelemnélküliséggel, háborúval, a bevett törvények áthágásával, az Aum hanggal, és a Legfelsőbb Lénnyel. A Rig Védában a Siva jelzőt Indrára is haasználják. Indra is, Sivához hasonlóan, egy bika képében jelenik meg. A Rig Védában Rudra a Marutok (szélistenek) apja, de nem hozzák kapcsolatba a marutok háborúskodásával, mint Indrát.

Nincsenek megjegyzések: