2020. július 8., szerda

Hit és gyógyulás

Felmerülhet az a kérdés, hogy a hitünk és a hiedelemrendszereink hogyan befolyásolják az egészségünket és a gyógyulásunkat. Mivel az ember világnézete és a világhoz való viszonyulása sok mindent befolyásol, ezért nem zárhatjuk ki teljesen a hit szerepét a gyógyulásban vagy a betegség kialakulásában. 

Haladjunk visszafelé, a fizikai szinten kezdve! A modern medicina, vagyis az allopátiás gyógyászat elsősorban tudományos alapokon kezel, ami azt jelenti, hogy az emberi szervezetet egy biokémiai rendszernek tekinti. Az allopátiás gyógyszerek olyan hatóanyagokat tartalmaznak, melyekben nem kell hinni, akkor is elpusztítják a kórokozókat, vagy megszüntetik a betegséget kísérő tüneteket. A gyógyszrek teszterlésénél kifejezetten vizsgálják a placebó-effektust, vagyis azt, hogy egy hatóanyag nélküli, ugyanolyan kinézetű tabletta kevésbé hatékony-e, ha beadják a kontrollcsoportnak, mint maga a hatóanyagtartalommal rendelkező tabletta. 

És itt el is érkeztünk a hit kérdéséhez, a placebó-effektus ugyanis teljességgel a hitünkön és a világnézetünkön alapul. Ha elhisszük, hogy egy tabletta meggyógyít, akkor sokkal nagyobb eséllyel a hitünk aktiválja az öngyógyító mechanizmusainkat, melyek által a szervezet saját maga megszünteti a betegséget. 

A hit természetesen negatív programként is működhet: például az allopátiás gyógymódok hatását is korlátozhatja az, ha a beteg nem akar meggyógyulni, ragaszkodik a betegségéhez. Azt is kimutatta már a tudomány, hogy a negatív érzelmek, depresszió, stressz, kilátástalanság, reményvesztettség, félelem stb. mérhető módon legyengítik az immunrendszer működését. Tehát az sem baj, ha pozitívan állunk hozzá, és hiszünk a modern orvostudományban, a gyógyulás ugyanis egy többtényezős dolog. 

És itt érkezünk el a holisztikus szemlélethez, mely az embert a test, lélek, szellem szerves egységének tekinti. Ha az elménkben vagy a lelkünkben megjelenik valamilyen trauma, belső konfliktus, feloldatlan feszültség, elakadás, akkor ez az energiazavar idővel a fizikai test működését is elkezdi zavarni, és először energetikai, majd funkcionális, végül strukturális módon is károsíthatja a fizikai test egészségét, ahogy a pszichés probléma "átíródik" a fizikai sejtekbe. Tudjuk azt, hogy a lelki állapotunk milyen erősen befolyásolja a légzésünket, szívverésünket, vérnyomásunkat, izomtónusunkat, és az idegrendszerünk állapotát. Tehát a testnek nevezett gép állapota nem független a benne lakozó lélek állapotától. 

Ha a betegségek kialakulásának okait keressük, akkor az oksági szint nem csak az életmódból, külső körülményekből, vagy kórokozókból adódhat, hanem esetenként a lelkik folyamatok szolgálnak a betegség alapjául.

A sámán tehát a legtöbb esetben a lelket gyógyítja: kivonja a betegség-energiákat, a nem odavaló szellemi erőket, és visszahozza a leszakadt lélekrészeket, melyek nélkül nem érezhetjük teljesnek és egészségesnek magunkat. Ezekben a folyamatokban a hitnek már nagyobb jelentősége van, mint az allopátiás gyógymódoknál. Egy belső konfliktus feloldása, egy trauma gyógyulása vagy egy elakadás megszüntetése először annak felismerésével és elismerésével kezdődik. Ha a kliens hiedelemrendszerében elférnek azok a segítő szellemi erők, melyekkel a sámán dolgozik (erőállatok, szellemi tanítók, természetszellemek stb.), akkor esélyesebb, hogy "megengedi" a gyógyulás folyamatát. érzékenyebb egyének saájt maguk is tapasztalhatják a szellemi erők jelenlétét és munkáját, de ez nem előfeltétele a gyógyulásnak. A hit ugyanis áthidalhatja a ködbe vesző szakadákot az eddig már megtapasztalt és még meg nem tapasztalt dolgok között. Nem csak a Szellemvilágba, de a gyógyító kompetenciájába vetett hit is fontos dolog. 

Végül térjünk rá az olyan esetekre is, melyeket "csodálatos gyógyulásnak" vagy hit általi gyógyulásnak nevezünk. Előfordulhat olyan eset is, amikor a beteg saját maga, pusztán az Istenbe vagy valamilyen szellemi erőbe vetett hitével olyan változást képes elindítani saját állapotában, mely akár egy gyógyíthatatlan betegségből történő kigyógyuláshoz is vezethet. A betegség és egészség közötti határmezsgye, ugyanúgy, mint az élet és halál közötti elválasztó vonal, nem teljesen egyenes és egzakt. Sokan "feltámadtak" már, akikről azt hitték, hogy meghaltak. Tehát a hittel való gyógyulás is létező jelenség, de mivel nagyon ritka, ezért nehezen tanulmányozható, és még nehezebben reprodukálható. A hit és a vallásos meggyőződés ugyanis annyira szubjektív dolgok, hogy még azonos "hitű" emberek tudatában is teljesen más módon játszódhat le. A hit, illetve a hidelemrendszereink azonban meg is tudnak betegíteni bennünket. Például Felicitas Goodman amerikai antropológus kutató kimutatta, hogy az ördög általi megszállottság kizárólag a keresztény hívők esetében jelentkezik, mivel ez a fogalom az ő hitrendszerükben létezik. Ártó szellemek általi megszállás persze más kultúrákban is ismert. A sámánok azt tartják, hogy az ilyen ártó szellemek elűzése is csak akkor lehet sikeres, ha a beteg hajlandó tudatosan elengedni és elküldeni megszállóit, máskülönben visszatérnek hozzá. Az önkorlátozó hiedelemrendszerek további vonatkozásairól a következő posztban olvashattok. 

Nincsenek megjegyzések: