2021. július 31., szombat

A végső tanú

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

4.3. aham hi szarva-bhávánám antasz tisthámi szarva-gah
mám szarva-száksinam lókó na dzsánáti munísvaráh

Ó bölcsek királyai, én mindent átható vagyok, és minden lényben jelen vagyok. Az emberek nem ismernek engem, aki minden tanúja vagyok.

A kvantum-mechanika legújabban felfedezett kutatási eredményei szerint a szubatomikus részecskék működését és kölcsönhatását direkt módon befolyásolja egy tudatos megfigyelő jelenléte. Így nem véletlen az sem, hogy őseink már évezredekkel ezelőtt levonták a következtetést, mely szerint az univerzumok megnyilvánulásában, fennállásában és megsemmisülésében megfigyelhető törvényszerűségek és rendezettség a legközvetlenebb bizonyítékul szolgálnak egy Legfelsőbb, mindenen túl lévő, és mégis mindenben jelenlévő tanú létezésére, melyet a hindu források brahmannak, átmannak, vagy ísvarának neveznek, a természeti népek Nagy Szellemnek, az antropomorf vallások pedig Istennek. Annak okát, hogy e nyilvánvaló összefüggés ellenére csak a bölcsek legkiválóbbikai ismerik meg az ísvarát, az előző versben ismertette Siva. Siva itt nagy tisztelettel adózik a brahmant őszintén kereső bölcsek előtt, munísvarának, vagyis a „bölcsek urainak” nevezve őket. Az igazságot őszintén kereső transzcendentalisták ritka voltát Krisna is megerősíti a Bhagavad-gítában (7.3):

manusjánám szahaszrésu kascsid jatati sziddhajé
jatatám api sziddhánám kascsin mám vétti tattvatah

„Sok ezer ember közül talán egy törekszik a tökéletességre, s a tökéletességet elértek közül igazán alig ismer Engem egy is.”

Nincsenek megjegyzések: