2021. július 19., hétfő

Az inka mag és a hét tudatszint

6. Inka Muju (az inka mag) – a hét tudatszint

Az inka hagyomány szerint minden emberi lénybe bele van kódolva a potenciál, hogy megnyilvánítsa mind a hét tudatszintet. Ezt a kódolt „potenciált” inka magnak nevezik, és a qosqo-ban, vagyis a napfonat/köldök energiaközpontjában nyugszik. Amint elkezdünk dolgozni a qosqoval, és a különböző inka energetika gyakorlatok segítségével kapcsolódni a Természet esszenciáihoz, a tudatunk fejlődésnek indul, mint ahogyan a magból lesz csíra, majd hajtás, majd kibújik a föld fölé, leveleket ereszt, megnöveszti a szárát, virágot hoz és végül gyümölcsöt terem.

Az andoki hagyomány szerint a tudatunk fejlődését két természet-szellem felügyeli. Az egyik az itu apu (születési hegy-szellem, férfi minőség), a másik pedig a paqarina (női természet-szellem, egy tó, folyó, barlang stb. szelleme). Ezeket a természetszellemeket általában a születési helyünkhöz egészen közel találhatjuk meg, de erről később több szó lesz majd. Az inkák különböző szintekbe sorolják az apukat, vagyis a hegy-szellemeket, és úgy tartják, hogy az egyes tudati szintek elérése az adott szintű apuk jóindulatán múlik. Tekintsük át most az egyes szinteket, melyek nem csak a belső fejlődés, de az adott személy (vagy paqo, orvosságos ember) befolyásának körét is leírják.

  1. szint – Ayllu: ez a falut vagy a családi kört jelenti. A legtöbb ember megtanul ezen a szinten funkcionálni a társadalomban, de ez még a főemlősöknél is megfigyelhető. Az utódokról való gondoskodás, párkapcsolat, védelmezés ebbe a körbe tartozik.

  2. Szint – Llaqta: város. A második szinten az ember képessé válik arra, hogy egy város vagy falvak közössége (megye, járás) tagja vagy vezetője legyen, és kiterjessze szolgálatát a családon kívülre is (a természeti népek esetében ez a törzs volt). A papmamesayok sámánokat is ehhez a szinthez tartozónak tekintik.

  3. Szint – Suyu: ország. Az inka birodalmat Tawantinsuyunak is nevezték, ami azt jelenti, hogy „a négy égtáj birodalma”. Tehát egy ország, birodalom összetartozásának, egy nemzetnek a szintjén működni képes embereket jelenti ez a tudati szint. A paqo ezen a tudati szinten egy egész országot képes gyógyítani, a szolgálataival ellátni, sok különböző emberrel találkozva. Az altomesayok sámánok képviselik ezt a szintet.

  4. Szint – Teqse: világ. A negyedik tudatszint már az egész Föld lakosságához való kapcsolódást jelenti, nem csak az embereket, hanem az állatokat, növényeket, ásványokat, Pacsamamát és a Természet erőit is figyelembe véve élnek azok a paqo-k, akik elérték ezt a szintet, és kurak akullek-nek is nevezik őket. Az inka jóslat szerint a föld lakossága még nem haladta meg ezt a tudati fejlődési szintet, de egyesek már elérték. Nézzük most a további három szintet, melyet hamarosan elérhetnek egyes spirituális emberek.

  5. Szint - Inka mallku, Nusta: Az ötödik szintet elért emberek az egész Naprendszerre képesek kiterjeszteni szolgálatukat, és a múltban jártak ilyen uralkodók és uralkodónők a Földön, valamint hamarosan eljöhetnek. Az inka jóslat szerint az inka Mallku és a Nusta (női megfelelője) képes bárkit bármikor, egyetlen érintéssel meggyógyítani bármilyen betegségből.

  6. Szint - Sapa Inka és Sapa Qoya: A hatodik szintű beavatottak az egész Tejút-galaxissal képesek együtt rezegni, és az inka jóslat szerint a testük önragyogó lesz, és természetes módon képesek lesznek harmóniában vezetni az egész világot.

  7. Szint – Taitanchis Ranti: a hetedik szintű beavatott a legmagasabb, amint emberi testben el lehet érni. Az ilyen személyt a földön sétáló istennek lehet tekinteni, és energiabuboréka az egész univerzummal tud rezonálni. A Taitanchis Ranti képes a saját testét és másokét is feltámasztani a halálból, ha akarja.

Jelenleg a földi emberek nagy része elérte a fejlődés harmadik szintjét, és kifejlesztett valamilyen szintű nemzeti öntudatot. De ezen a szinten még számos konfliktus és ellenséges megnyilvánulás adódhat, hiszen az ember gyűjteni, birtokolni akar, ahelyett, hogy mindenét önzetlenül megosztaná másokkal. Ezek a konfliktusok hétféle diszharmonikus érzelmi energiának adnak táptalajt a tudatalattiban: félelem, mohóság, féltékenység, szégyen, gyűlölet, büszkeség és csalfaság. A bűntudat valamennyire a szégyenhez kapcsolódik, de némileg mégis más érzelmi energia. Az inka tanítás szerint természetes, hogy a tudati fejlődésnek ezen a szintjén ezek a nehéz energiák (hucsa) keletkeznek bennünk, de fontos, hogy felismerjük őket, és ne tápláljuk, hanem alakítsuk át őket számívá, tisztítsuk ki ezeket a nehéz energiákat az energiabuborékunkból. Így tudunk megérkezni a negyedik tudatszintre, melyre a szeretet és a bizalom a jellemző a félelem és ellenségeskedés helyett. Ehhez túl kell jutni a dráma-háromszögeken, vagyis meg kell tanulni, hogy ne érezzük magunkat folyamatosan áldozatnak, üldözőnek, vagy megmentőnek. 

Nincsenek megjegyzések: