2011. október 16., vasárnap

Az ész és a szív

Sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy a szívünk egy bizonyos irányba vinne, de az eszünk mást diktál. Vagy éppen fordítva, szóval az ember néha ellentmondást érez a racionális és az érzelmi oldalának működése között. A pszichológia a jobb és a bal agyfélteke működéséhez köti ezt a két funkciót. A bal agyfélteke a racionális, logikus gondolkodást végzi, és a Nap energiájának irányítása alatt áll, amely az energiarendszerünkben a jobb orrlyukban kezdődő Pingalá nádín keresztül áramlik.


A jobb agyfélteke, a kreatív, érzelmi, intuitív oldalunk, amelyet a bal orrlyukban kezdődő Ídá nádíban keringő Hold-energiai irányít. Egy honlapon a következő leírást olvastam a két agyfélteke működéséről:

BAL AGYFÉLTEKE: Logikus gondolkodás, részletekre összpontosít, nyelvérzék, múlt és jelen, matek és természettudományok, tudásvágy, minta kereső, a dolgok nevét jegyzi meg, valóság, számolás, praktikus, biztonság keresése.


JOBB AGYFÉLTEKE: Érzelmektől vezérelt gondolkodás, a lényeg érdekli, képzelőerő, elvont gondolkodás, képek használata, jelen és jövő, filozófia és vallás, hit, térlátás, a dolgok működését jegyzi meg, fantázia, kreativitás, lehetőség keresés, hevesség, indulatosság, rizikó vállalása.


Általában úgy tartják, hogy a legtöbb ember dominánsan jobb vagy bal agyféltekés gondolkodású. Persze a valóságban ezek keverednek, sőt, a dominancia időnként meg is fordulhat. A védikus pszichológiában azt tanítják, hogy míg a nők képesek mindkét agyféltekéjük párhuzamos használatára, a férfiak általában a kettő között kapcsolnak át, vagyis bizonyos helyzetekben csak az érzelmi oldaluk aktív, más helyzetekben viszont ki tudják kapcsolni az érzelmeket, és csak a racionális elvek alapján hoznak döntést. Éppen ezért azt tartják, hogy a férfiakból jó vezetők lesznek, mert képesek függetleníteni a döntéseiket az érzelmeiktől. Legalábbis az esetek többségében :-) 


Azt is mondják, hogy minden nagy vezéregyéniség mögött ott áll egy megfontolt nő, aki keresztülsegíti azokon a pontokon, amikor a férfi racionális gondolkodása kikapcsol, és puszta indulatból akar dönteni. Szóval így egészítik ki egymást a nő és a férfi energiái. 


A jógában persze az a végső cél, hogy kioltsuk az elme hullámzását, és mindkét agyfélteke működésétől függetlenítsük a tudatunkat. De ehhez a kulcs az agyféltekék működésének szinkronizálása, amit a légzés szabályozásával lehet elérni. A jógi arra törekszik, hogy a két orrlyukán egyforma mértékben áramoltassa a levegőt, és utána a légzésvisszatartással a központi energiavezetékbe juttassa a pránát. Ekkor a két agyfélteke tökéletes szinkronba kerül, és aktiválódnak a mirigyek, amelyek az agy középmetszetében találhatók.


Ennek a "kisülésnek" a következménye az, hogy a jógi különböző misztikus képességekre tesz szert, és intuitíve érti, érzi a dolgokat, sokkal mélyebbre tud hatolni bennük, mint egy közönséges ember. Ha rendszeresen gyakorolunk, és a figyelmünket a légzésünkre koncentráljuk, akkor a légzés és az agyféltekék működése kiegyensúlyozódik, és fokozatosan egyre mélyebbre fogunk hatolni önmagunk és a világ megismerésében. Nincsenek megjegyzések: