2012. november 24., szombat

A jóga három fajtája

Újabb részlet Gregor Maehle Ashtanga-könyvéből:

"Első rész: Gyökerek

1. fejezet: gjána, bhakti és karma – a jóga három fajtája

Ebben a fejezetben áttekintjük a jóga három alapvető formáját: a gjánát, bhaktit és a karma-jógát, megvizsgálva, hogy miben különböznek, és mi az, ami közös bennük. Lényegében a gjána-jóga a tudás jógája; a bhakti-jóga az odaadás jógája; a karma-jóga pedig a tettek jógája. A jóga összes módozata vagy kifejeződése besorolható e három kategóriába. A jóginak meg kell értenie, hogy e három kiegészíti egymást. Különböző temperamentumú emberekhez illenek, bizonyos emberek például gyakorolhatják az egyik formát az életük egy szakaszában, és utána átváltanak egy másikra. E könyv témája, az Ashtanga-jóga a karma-jóga kategóriájába esik, de magában foglalja a másik két kategória bizonyos aspektusait is.

Szintén meg fogjuk vizsgálni a karma-jóga különböző módozatait, mivel ez a jógának az a formája, ami nyugaton a legismertebb és a legtöbben gyakorolják. Ebbe beletartozik az Ashtanga-jóga nyolc testrészének részletesebb megismerése is. Ez a tudás képessé tesz bennünket arra, hogy átszűrjük mindazt az információt, amit a jógáról hallunk, és a saját gyakorlásunk kontextusába tudjuk helyezni.

A jóga különböző formái a Védákból, az emberiség legrégebbi ismert írásaiból kristályosodtak ki. A Védákat isteni eredetűnek tartják. Örök tudást tartalmaznak (a Véda szó a vid („tudni”) tőből ered), amely újra és újra megnyilvánul minden világkorszakban azok előtt, akik nyitottak, hogy hallják. Azokat, akik megkapják és lejegyzik ezt a tudást, a Védák látnokainak, rishiknek nevezzük (A rishi kifejezés elválaszthatatlan a Védáktól, buddhista vagy tantrikus rishik nem léteznek).

Mivel a Védák nagy terjedelműek, kategóriákra osztották őket a közérthetőség kedvéért. A négy fő védikus szöveg (a Rig-véda, Száma-véda, Jadzsur-véda és Atharva-véda) jól ismert, és mindegyik kategória bizonyos vérvonalakat (gótra) képvisel, amelyekre rábízták az adott kategóriába tartozó írásokat. A Védákat az általuk tárgyalt témák szerint is fel szokták osztani. Ezt a felosztást kándának (rész) nevezik. A három kánda a karma-kánda, amely a tettek végrehajtásával foglalkozik, az upászaná-kánda, amely Isten imádatával foglalkozik, és a gjána-kánda, amely az önvalóról szóló tudományról szól. Mint ahogyan kitalálhattuk, a karma-kánda lett a karma-jóga alapja, az upászaná-kánda a bhakti-jógáé, a gjána-kánda pedig a gjána-jóga alapjait fektette le.

Gjána-jóga

A gjána a gja („tudni”) tőből származik. Igazából a görög gnózis és az angol know szavak is a szanszkrit gja tőből származnak. A gjána-jóga a legközvetlenebb út ahhoz, hogy felismerjük önmagunkat, mint az isteni tudat megnyilvánulását, de ezt tekintik a legnehezebb útnak. A Bhagavad-gítá idejében a gjána-jógát buddhi-jógának (az intellektus jógája) nevezték, vagyis a tétlenség jógájának, mivel csakis a kontempláció által gyakoroljuk. Ez a jógának azon formája, amelyet az ősi upanisadok, a Védák misztikus és filozófiai témájú írásai tanítanak. A Brihad-áranjaka Upanisad úgy írja le, hogy ez a jóga három lépcsőfokból áll: sravana (hallás), manana (kontempláció) és nididhjászana (megszilárdulás). A gyakorló először hallott egy tanítótól, aki szert tett a leglényegesebb tudásra az önvalóról, mely szerint igazából minden a Brahman (tudat), és semmi más. Utána lemondott az összes vágyáról, mint a vagyon, siker, élvezetek, hírnév és család; visszavonult egy csendes helyre, és meditált a tanító szavain. Megfelelő megfontolás után megvalósította a tanítás örök igazságát, és utána maradandóan megállapodott az igazságban."

Nincsenek megjegyzések: