2012. november 3., szombat

A jóga nyolc ága

Újabb részlet Gregor Maehle Ashtanga-könyvéből:

"A nyolc ág

Patandzsali elérte a szamádhi állapotát, ami az isteni eksztázis óceánjának megtapasztalását jelenti. Manapság az „eksztázis” kifejezés alatt gyakran a drogok által előidézett eufóriát, vagy a szexuális öröm csúcsát értik, de a szentírások (Brihad-áranjaka Upanisad 4.3.33.) állítása szerint a szamádhi egy milliárdszor intenzívebb örömöt jelent, mint a szexuális élvezet. Más szavakkal, messze meghalad bármit, amit hétköznapi tapasztalataink alapján el tudunk képzelni. Mivel folyamatosan az abszolút szabadságnak ebben az állapotában volt, Patandzsali leírt egy utat, amely mindannyiunkat elvezethet oda. Feltette magának a kérdést: „Melyik az az állapot, ami közvetlenül megelőzi az isteni eksztázis állapotát?” A válasz a meditáció (dhjána). A szamádhi a valódi természetünk, de nem tudjuk elérni akkor, ha az elménk túlzottan el van foglalva a keresésével, ezért a szamádhihoz vezető út az elme lecsendesítésén keresztül vezet, amit akkor érünk el, ha az ellazult nyitottság állapotába kerülünk, ami meditáció közben jön létre.

Utána Patandzsali megkérdezte önmagától, hogy melyik állapot az, amelyik közvetlenül megelőzi a dhjánát? A válasz a koncentráció (dháraná). A koncentráció az az állapot, amely képessé tesz bennünket arra, hogy a meditáció állapotában (vagy ami azt illeti, bármilyen más állapotban) maradjunk. Sok ember kerül a spontán meditáció állapotába, de csak néhány másodpercre. A cél az, hogy állandósítsuk ezt az állapotot, ami a dháraná által válik lehetővé.

Mire van szükségünk ahhoz, hogy a koncentráció megvalósuljon? Befelé fordulásra (pratjáhára), válaszolja Patandzsali; mivel a külső ingerek megsemmisítik a koncentrációt.

Utána Patandzsali felteszi a kérdést: „Milyen állapot a befelé fordulás előfeltétele?” A válasz könnyű. Mivel az elme arra megy, amerre a légzés, vagy annak finom megfelelője, a prána mozdul, légzésszabályozásra (pránájáma) van szükségünk a befelé fordulás eléréséhez.

Milyen állapot szükséges ahhoz, hogy valaki gyakorolni tudja a légzéskontrollt? - tette fel Patandzsali az utolsó kérdést. Mivel a légzés és a prána szétszóródik az egészségtelen testben, és a pózok gyakorlásával tetetünk szert az egészségre, a válasz az ászana volt.

Patandzsali azt is látta, hogy ezt a hat lépcsőfokot az etikai szabályok alapjára kell felépíteni, amelyek a gyakorló belső és külső életét is szabályozzák. ezen az alapon állította össze az első két lépcsőfokot, a tilalmakat (jama) és előírásokat (nijama). Anélkül, hogy ezek az ágak a többi alapjául le lennének fektetve, minden haszon, amire a többi hat ág gyakorlásával szert teszünk, valószínűleg elveszik. Bár Patandzsali fentről lefelé következtette ki a nyolc ágat, nekünk lentről felfelé kell gyakorolnunk őket, a jama és nijama erkölcsi előírásaival kezdve.

A nyolc ág matrjoska-baba modellje

Patandzsali sorrendbe rakta a jóga nyolc ágát, amit a következő metaforán keresztül érthetünk meg: A feltételekhez kötött létet egy börtöntoronyban való fogsághoz lehet hasonlítani, a jóga pedig a menekülés eszköze. Az első ág gyakorlása olyan, mint amikor leeresztünk egy selyemzsinórt a toronyból, a második olyan, mint amikor egy vastagabb pamutzsineget kötünk a selyemhez, a harmadik olyan, mint amikor egy erős madzagot kötünk hozzá, mígnem a hetedik ág erős kötelén már le tudunk ereszkedni a toronyból. Ebben a metaforában, amit az „Ashtanga-jóga: gyakorlat és filozófia” című könyvemben mutattam be, a jóga ágait sorrendben mutatom be, mintha egymás után működnének. Ez egy használható modell, de vannak korlátai, különösen az, hogy azt sugallja: mindegyik ágat el lehet hagyni, ha elértük a következőt. De nem hagyhatjuk el egyiket sem, amíg nem értük el mindet, és nem állunk éppen a szamádhi legmagasabb formájába, a tárgy nélküli szamádhiba való belépés előtt. Azoknak, akik még nem érték el a tárgy nélküli szamádhit, gyakorolniuk kell az alsó ágakat is, miközben keresztülhaladnak a magasabbakon.

Az ágaknak ezt a vonatkozását könnyebben megérthetjük, ha úgy képzeljük el őket, mint a matrjoska-babákat. Ezek az orosz babák általában kifestett, fából faragott játékok, és mindegyiket szét lehet szedni, a belsejében pedig egy ugyanolyan, kisebb babát találunk. Amikor a legkülső babát kinyitjuk, akkor találunk benne egy másikat; a másodikban is van egy, satöbbi. Ha a jóga nyolc ágát is úgy szemléljük, mint a matrjoska-babákat, akkor a legkülső baba az első ág, a jama, míg a legbelső az utolsó ág, a szamádhi. Minden következő baba a kívül lévő babákban található, mint ahogyan minden következő ágat azok az ágak támogatnak, amelyeket már tökéletesítettünk. Ahogy haladunk a gyakorlásunkban, minden új ág csak akkor visz tovább az úton, ha a korábbi ágak alapján követjük."

Nincsenek megjegyzések: