2013. május 16., csütörtök

A halál időpontjának ismerete

Újabb részlet Gregor Maehle Jóga-szútra magyarázataiból:

"3.22. éténa sabdádjántardhánam uktam

éténa – ezáltal; sabdádi – hang és a többi; antardhánam – eltűnés; uktam – mondva.

Az elmondottak alapján kell megérteni a hang és a többi tanmátra eltűnését is.

Megjegyzés: Ez a szútra nem szerepel Maehle fordításában, de a mondanivalóját Vjásza kommentárja alapján tárgyalja az előző szútra végén.


3.23. szópakramam nirupakramam csa karma tat-szamjamádaparánta-gjánam-aristébhjó vá

szópakramam – azonnali visszahatás; nirupakramam – késleltetett visszahatás; csa – és; karma – karma; tat – az; szamjamát – szamjama által; aparánta – halál; gjánam – tudás; aristébhjah – ómenek által; – vagy.

A karmikus visszahatások vagy azonnaliak, vagy késleltetettek. Ha a szamjamát a karmára irányítjuk, vagy megfigyeljük az ómeneket, akkor megtudhatjuk a halál idejét.

Ha valaki a felszabadulás nélkül éli át a halált, akkor meg kell nyilvánulnia egy új testnek, hogy az élvezet és fájdalom újabb tapasztalatait biztosítsa. Ez örökké történik, amíg el nem érjük az élet célját, a szabadságot (kaivalja) vagy felszabadulást (móksa).

Az új inkarnációt a a karmikus tárházban (karmásaja) uralkodó legerősebb benyomás határozza meg. Az összes hozzá kapcsolódó szamszkára együtt fog működni az uralkodó benyomással az új élet megnyilvánításában. A tárházban található összes karma késleltetett, vagyis később hozza meg gyümölcsét. Attól a pillanattól, hogy aktívvá válik azáltal, hogy részt vesz a test létrehozásában, azonnalivá, vagyis gyümölcsöt hozóvá válik. Például mai perspektívánkból nézve, az a karma, ami a jelenlegi testünket létrehozta, gyümölcsöt hozó stádiumban van, míg az, amelyik a tárházban szunnyad, késleltetett (később hoz gyümölcsöt).

Hasonlóképpen, jelenlegi életünkben folyamatosan új karmát hozunk létre, hacsak nem vagyunk éppen a spontán légzésvisszatartás (kévala kumbhaka) vagy a szamádhi állapotában, gjánára tettünk szert, intenzív odaadást (bhaktit) érzünk a Legfelsőbb Lény iránt, vagy ehhez hasonló állapotban nem vagyunk. Mindezekben az állapotokban nem keletkezik új karma, mert az igazságban, vagy a tudatban helyezkedtünk el. A folyamatosan létrehozott új karma szintén lehet azonnali, vagy pedig késleltetett, annak a cselekvésnek az intenzitásától függően, ami létrehozta. A nagy mesterek, mint Visvámitra vagy Vaszistha példájából tudjuk, hogy ha buzgón gyakorlunk, akkor egy élet alatt is elérhetjük a szabadságot. De az is igaz, hogy a nagy kegyetlenséggel végrehajtott tettek azonnali eredményt hozhatnak. Így olvashatjuk például, hogy amikor a büszke Nahusa király megalázta Agasztja Risit, akkor ott helyben kígyóvá változott. A kevesebb rosszindulattal végrehajtott tettek olyan karmát hoznak létre, ami a karmikus tárházban gyűlik, és lassan, egy következő életben hoz gyümölcsöt.

Ha a karmára irányítjuk a szamjamát, akkor azonosítani tudjuk, hogy a karmánk mely elemei azonnaliak vagy gyorsak, és melyek lassúak vagy késletetettek. Az összes késleltetett karmát elkülönítve azonosítani tudjuk azokat a tényezőket, amelyek a halálunkhoz fognak vezetni, és így megtudhatjuk a halálunk idejét. Ezzel összefüggésben meg kell értenünk, hogy a gyorsan érő karma biztosítja az üzemanyagot a test számára. Ha ez az üzemanyag kifogy, a test vége is közel.

A másik módja annak, hogy előrelássuk a halálunkat, az ómenek megfigyelése. Például a Mahábhárata azt mondja, hogy uralkodásának harminchatodik évében Judhisthira király rossz ómeneket látott. Trónra ültette örökösét, Pariksitot, visszavonult, és várta Krisna eltávozását, ami a Kali-júga kezdetét jelentette, utána pedig a saját halálát.

Vjásza azt mondja kommentárjában, hogy háromféle ómen létezik: személyes, személytelen és isteni. A személyes ómen olyankor jön, amikor az ujjainkkal elzárjuk a test nyílásait, például a szemeket és a füleket, hogy kizárjuk a külső jeleket, a fényt és a hangot. A személytelen ómenek más élőlények látogatásait jelentik, akik a halál hírvivőiként funkcionálnak. Az isteni ómen egy mennyei lény vagy istenség hirtelen megjelenése. Ezekből a különböző ómenekből lehet megbizonyosodni a közelgő halál időpontjáról."

Nincsenek megjegyzések: