2013. augusztus 20., kedd

Az újjászületés oka és módja

Újabb részlet Gregor Maehle Jóga-szútra magyarázataiból:

"4.2. dzsátjantara-parinámah prakritjápúrát dzsátjantara – másik születés; parinámah – átalakulás; prakriti – természet; ápúrát – megtelése által.

Az új születésbe történő átalakulás a természeten [prakritin] keresztül történik.

Minden tettünk, szavunk, és gondolatunk, annak megfelelően, hogy erényesek vagy bűnösek, tudatalatti benyomásokat (szamszkárákat) hoz létre. Mindezek a tudatalatti benyomások egy keretet alkotnak. Valahányszor szükség van egy új testre, a természet (prakriti) elemei behatolnak ebbe a keretbe és feltöltik, mint ahogy a víz tölt meg egy edényt. A természet a szamszkáráknak megfelelően fog létrehozni egy új testet. Pontosan hogyan történik mindez, és hogyan nyilvánul meg az új test?

A válasz az, hogy a prakriti egy önműködő mechanizmus útján hozza létre. Más szavakkal a prakriti arra van tervezve, hogy ezt végrehajtsa. A jóga és a szánkhja szerint a test, amit külső eszköznek is neveznek, tíz szervrendszerből áll. Ezek az öt érzékszerv (látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás) és az öt cselekvő érzék (beszéd, járás, megragadás, kiválasztás és nemzés).

A tíz szervrendszert az öt durva fizikai elem (éter, levegő, tűz, víz és föld) nyilvánítja meg. Az öt durva fizikai elemet pedig az öt elementáris erő (tanmátra) (hang, tapintható forma, íz, látható forma és illat) nyilvánítja meg.

Az elementáris erők vagy infra-atomikus potenciálok a három guna (radzsasz, tamasz és szattva) különböző kombinációiból állnak. A három guna a prakriti megnyilvánult formája.

A prakriti az összes megnyilvánulás, és különösen a test kreatív oka. Bár a testet nem mi hozzuk létre, hanem a prakriti, mi vagyunk azok, akik a múltbeli tetteink által létrehoztuk a feltételeket, melyek között a prakriti alkot.

4.3. nimittam-aprajódzsakam prakritínám varana-bhédasztu tatah ksétrikavat


nimittam – eszköz; aprajódzsakam – közvetett; prakritínám – különböző természetes tendenciákból; varana – akadályok; bhédah – eltávolítás; tu – de; tatah – ezért; ksétrikavat – mint a földművelő.

A tetteink nem az új test megteremtésének okai; csupán eltávolítják az akadályokat, mint a földművelő.

Nem jelenthetjük ki, hogy mi vagyunk a testünk teremtésének okai. a testünket a természet (prakriti) hozza létre. a tetteink által azonban tudatalatti benyomásokat (szamszkárákat) hozunk létre, amelyek létrehozzák a tervrajzot, melynek alapján a természet egy pillanat alatt megnyilvánítja a testet. Míg a természet a test megteremtésének vagy összetevőinek oka, a tetteink alkotják a minősítő okot. A test típusa, élethossza, és a hozzá kapcsolódó élmények a tetteinktől függenek, és nem a prakrititől.

Ebben a szútrában a rizsföldet öntöző földművelő hasonlata van használva. Amikor megnyitja a zsilipet, akkor eltávolítja az akadályt, és a víz el tudja önteni a mezőt. A kreatív ok itt továbbra is a természet, amely megnyilvánítja a vizet és a gravitációt, mivel mindkettő szükséges a mező elárasztásához. A földművelő nem fizikai erővel pumpálja a vizet, hanem csak a természet erőit irányítja. hasonlóképpen a tetteinkkel csak megnyitjuk a zsilipet, és a prakriti egy pillanat alatt megnyilvánít egy testet az általunk meghatározott feltételek szerint.

Azt a módot, amiben a test megnyilvánul, a szamszkárákat létrehozó tettek, gondolatok és beszéd határozza meg. A megnyilvánítás folyamatát azonban a prakriti hajtja végre."

Nincsenek megjegyzések: