2013. szeptember 12., csütörtök

A szamszkárák eltávolítása

Újabb részlet Gregor Maehle Jóga-szútra magyarázataiból:

"4.11. hétu-phalásrajálambanaih szangrihítatvádésám-abhávé tad-abhávah

hétu - ok; phala – hatás; ásraja – alap; álambanaih – a tárgy; szangrihítatvát – mivel össze vannak kötve; ésám – ezeknek; abhávé – eltűnésekor; tad-abhávaih – az eltűnésük.

A tudatalatti benyomásokat az ok, eredmény, alap és támogató tárgy tartja össze. Ha ezek megszűnnek, a szamszkárák is megszűnnek.

Ez a szútra a tudatalatti benyomások összetételét vizsgálja. Négy tényezőtől függőnek tekintik őket: ok, eredmény, alap és támogató tárgy.
  • A tudatalatti benyomásaink oka a tudatlanság (avidjá). A tudatlanság által vetítjük ki magunkat a tüneményvilágba, önmagunkat is tüneménynek tekintve. Mivel nem veszünk tudomást valódi természetünkről, a tudatról, kifejlesztjük az egoitást (aszmitát). Az egoitás az, amikor a látót és a látottat egy azonosságnak tekintjük. Az egoitásból fejlődik ki a vágy és a gyűlölet, ami nem nyilvánulna meg, ha elfogadnánk, hogy a világ teljesen különáll tőlünk.

  • A tudatalatti benyomásokból származó eredmények a bűnös és jámbor tettek. Ha nem rendelkezünk a félelem és gyűlölet benyomásaival a tudatalattinkban, akkor nem leszünk képesek pusztító tetteket végezni. Persze minden végrehajtott tett újabb benyomásokat hoz létre, amelyek megerősítik a meglévő feltételekhez kötöttséget.

  • A tudatalatti benyomásnak szüksége van egy megfelelő alapra. A tudatlanság vagy vágy benyomását például nem tudja tárolni a felfüggesztett elme (niródha csitta), és az egy pontra szegezett elmében (ékágra csitta) is nehezen fog megtapadni. A zavart vagy csapongó elme (viksipta csitta) viszont alkalmas táptalaj vagy alap mindenféle szamszkára számára. A zavart elme változékony, instabil és bármilyen irányba képes fordulni. Így alkalmas alapjává válik a benyomásoknak.

  • A támogató tárgy az a tárgy, amely, ha jelen van, akkor azt okozza, hogy a tudatalatti tárgy tettre ösztönöz. Például békésnek tarthatjuk magunkat, de egy háborús helyzetben a gyűlölet és a félelem hirtelen a felszínre tör, és képessé válunk az ölésre. ha a támogató tárgy (a háború) nincs jelen, akkor a tudatalatti benyomás (a gyűlölet) nem képes létrehozni az eredményt, ami az ölés tette. Ez nem azt jelenti, hogy a tudatalatti benyomás nem létezik. Mivel a tudatalattiban van, bármikor előtérbe kerülhet, ha a megfelelő helyzet létrejön.
Az ok, eredmény, alap és támogató tárgy egész láncolata alkotja azt, amit a szamszára (feltételekhez kötött létezés) vagy ismétlődő születés és halál körforgásának nevezünk. Ahogy a 2.12. szútrában elmagyaráztuk, egy tudatalatti benyomás miatt végrehajtott tett további karmát, a szenvedés formáit és a tudatlanságon és egoizmuson alapuló további tudatalatti benyomásokat eredményez. Így folytatja körforgását a feltételekhez kötött létezés kereke. Az a mechanizmus tartja mozgásban, amelyik folyamatosan tudatalatti benyomásokat hoz létre. ha a tetteink nem vezetnének tudatalatti benyomásokhoz, ha azonnal teljesen elfelejtenénk mindent, amint megtörtént, akkor a tetteink nem színeznének meg bennünket.

Patandzsali azt mondja, hogy a tudatalatti benyomás meg fog szűnni, ha az ok, eredmény, alap és támogató tárgy négy aspektusa megszűnik. Az 1.50. szútrában azt mondta, hogy az itt leírt „feltételekhez kötő” benyomásokat meg lehet szüntetni, ha az elme nyugalmának „felszabadító” benyomásait vetítjük ki rájuk. Ebben a szútrában azt állítja, hogy a feltételekhez kötöttséget úgy is el lehet kerülni, ha kivonjuk a feltételekhez kötött lét körforgásának vagy kerekének alkotóelemeit. Most megvizsgáljuk, hogyan lehet kivonni ezeket az elemeket.
  • Az első nyilvánvaló elem, amit el kell távolítani, a támogató tárgy. Lehetőség szerint el kell kerülnünk minden olyan helyzetet, ami erős negatív reakciókat vált ki belőlünk. Ebbe beletartozik az is, hogy kerüljük az olyan embereket, akik negatív hatással vannak ránk, vagy erősítik a személyiségünk negatív oldalait.

  • Ahhoz, hogy elvegyük a szamszkárák alapját, nem szabad többé olyan elmét biztosítani a számukra, amiben burjánzani tudnak. Az ötféle elméből a nyugtalan elme (ksipta), amely hajlamos az erőszakra, a megszállott elme (múdha), amelyik hajlamos az anyagba történő belemerülésre, ritkán kezd a jóga tanulmányozásába. A legtöbb tanuló, aki elkezd a jógával foglalkozni, zavart vagy csapongó (viksipta) elmével rendelkezik. A két hátralévő elmetípus az ékágra (egy pontra szegezett), és a niródha (felfüggesztett). Ez ékágra azt jelenti, hogy megszilárdulunk a jógában, a niródha pedig azt jelenti, hogy elérjük a felszabadulást, vagy közel járunk hozzá. A szamszkára alapjának eltávolítása azt jelenti, hogy átváltjuk az elmét zavartról egy pontra szegezettre. Ezt természetesen a nyolc ág gyakorlása által tehetjük meg, és különösen a szentírások tanulmányozása, a verseik ismétlése, a bennük található igazságokon történő meditáció és végül a bennük történő megállapodás által. Az az elme, amelyik képes a filozófia kérlelhetetlen analizálására és a szigorú érvelésre, ékágrává válik.

  • A szamszkárák eredményeit úgy lehet elvenni, ha szigorúan követjük a jamákat és nijamákat. Ha eleinte csupán kelletlenül is vetjük alá magunkat ez erkölcsi szabályoknak, azt gondolva, hogy ezek főleg mások számára hasznosak, később megértjük, hogy a számunkra hoznak hasznot, mert megvédenek önmagunktól.

  • A szamszkárák okának eltávolítása azt jelenti, hogy felülkerekedünk a tudatlanságon és az egoitáson. A zavart elme (viksipta csitta) esetében mind a nyolc ág teljes gyakorlására van szükség. Az egy pontra szegezett elme (ékágra csitta) esetében az utolsó három ág gyakorlása ajánlott."

Nincsenek megjegyzések: