2016. december 4., vasárnap

A szánkhja-filozófia

Újabb részlet az Ashtanga-könyvből:

Szánkhja filozófia

Mivel a szánkhja filozófiai rendszer megalkotása Maharisi Kapila nevéhez fűződik, valamint Patandzsalí is sok mindenben támaszkodott a szánkhjára a Jóga-szútra megalkotásakor, tekintsük át röviden a szánkhja rendszer legfontosabb doktrínáit!

India filozófiai irányzatai magyarázataikat az ok-okozati összefüggés két alapvető nézetének egyikére alapozzák: az aszatkarjavádára (az okozat nem létezik az okban megnyilvánulása előtt), vagy a szatkarjavádára (az okozat létezik magában az okban, még az okozat létrejötte előtt).

A szánkhja filozófia az okozat szatkárjaváda elméletét fogadja el.
Ezen belül is két gondolati iskola létezik: a vivartaváda és a parinámaváda.

Vivartaváda álláspontja:

Ezt az advaita védantisták fogadják el, akik szerint az ok okozattá alakulása csupán látszólagos. Azt állítják, hogy az Abszolút és az általa létrehozott dolgok azonosak, a közöttük felfedezhető különbségek (Isten és az anyagi világ között) pedig csupán az illúzió az eredményei.

Parinámaváda álláspontja:

A szánkhja filozófia a parinámaváda elméletét tartja fenn, mely szerint az ok okozattá alakulása valóságos, mint ahogyan a fa átalakul székké, vagy a tej joghurttá.
Kapila Muni filozófiája (ateista) szerint a kozmikus megnyilvánulás oka az anyagi természet. Ísvara Kapila tanításaiban (teista) a legvégső okként a Legfelsőbb Személyt határozza meg.

A szánkhja filozófia is valamilyen módon elkülöníti az anyagtól a lelket, azt írja:,,a tevékenység a prakritire jellemző, s a purusa csak tudatos”. A purusát tehát elválasztja az aktivitástól.

Az anyagi tevékenységek okozói kizárólag a kötőerők (gunák, amelyek az anyagi világban működnek) és az anyagi elemek kombinációi, és a lélek nem kap szerepet ebben a kérdésben.

A lélek mindig független, és helyzete mindig csupán a semleges megfigyelő helyzete.
Sohasem kerül kapcsolatba a kötőerők (gunák) hajtotta és az anyagi elemek kombinációjából álló, anyagi testen keresztül megnyilvánuló tettekkel.
Nem keveredik bele az anyagi cselekedetekbe.

A Szánkhja-káriká ezt írja: ,,A purusák (lelkek) közti látszólagos különbségek pusztán felületesek, mivel csak a természet különféle minőségeinek (kötőerők, melyek befedik őket) köszönhetők, a purusa igazi helyzete, a tanú helyzete, amit az elkülönültsége, passzív semlegessége jellemez, és az, hogy ő egy tétlen megfigyelő”.

A lélekkel kapcsolatba kerülve a tudattalan finom test tudatosnak látszik, a lélek pedig úgy tűnik, mintha cselekvője lenne a tetteknek, ám ő mindig mentes a természet kötőerőinek tevékenységétől.

Az anyagi természet (prakriti) teremtő aktivitását csak azért fejti ki, mert a purusa vágyik annak élvezetére.

Egyetlen lélek sincs korlátozva és arra kötelezve, hogy a prakriti játékát figyelje, a prakriti mégis örökké játszik, mert mindig van lélek (dzsíva), aki figyeli.

Az élőlény nem rab, de nem is szabad mindaddig, amíg a prakriti előadásába belefeledkezvén azt valóságnak hiszi, és azonosítja önmagát vele.

Az univerzum tele van fájdalommal és szenvedéssel.

Amiről még általában is azt tartják, hogy gyönyör, az is elegyedik a nyomorúsággal, hiszen minden élvezet csalódásban végződik, ami a szenvedés forrása.

Az egész külső világ és minden belső jelenség a prakritihez tartozik, s a tiszta tudat, a purusa, mentes a tér, az idő és az okozatiság korlátozásaitól.

Minden tevékenység, változás, gondolat, érzés, fájdalom és gyönyör a testhez és az elméhez, nem pedig az önvalóhoz tartozik.

Az önvaló tiszta, örökké ragyogó tudat, és felette áll az egész megnyilvánult anyagi világnak.

Létezik az önvalónak is egy teste, amely nem azonos a látható anyagi testtel, s ugyanígy van elméje, egója, intelligenciája is, amelyek szintén különböznek azonos nevű anyagi megfelelőiktől.

A gyönyör és a fájdalom, az erény és a bűn, nem szennyezik be a tiszta önvalót, kizárólag az elmére, az intelligenciára és a hamis egóra hatnak, amint az élőlény ragaszkodni kezd a külvilághoz.

Amíg az élőlény hisz saját fizikai természetében és az anyagi világban, addig a tudatlanság rabja marad, szenvedéseket kell átélnie, mert az anyagi természet játéka, az illúzió olyan tökéletes, hogy a karmikus következményeket is teljesen élethűen adja elő.

Ha azonban felismeri, hogy a prakriti az, aki helyette cselekszik, aki öl, és aki megöletik, aki örül és szenved, vagyis az élőlény megkülönbözteti magát attól, ami nem ő, akkor az illúziója (májá) szertefoszlik, és eléri a felszabadulást.

A szánkhja fenti álláspontja némileg eltér a Védánta ezzel kapcsolatos tanításától.

A Védánta szerint

A cselekedeteket az anyagi természet kötőerői hajtják végre, manipulálva az anyagi testet, s a lélek valójában cselekedetek nélküli.

Ennek ellenére a léleknek mégis köze van ezekhez a cselekedetekhez valamilyen módon.

E tettek motiváló tényezője a léleknek az a vágya, hogy az anyagi világban való feltételekhez kötött helyzetében megtalálja az abszolút boldogságot.

E vágy, anyagi szinten az érzék kielégítésre való törekvésben nyilvánul meg.

A lélek vágya a Felsőlélek irányításával és közvetítésével indukálja a test cselekedeteit.
Így ténylegesen kapcsolatot jelent a purusa (lélek) és a prakriti (test) között.

Ha nem létezne semmiféle kapcsolat e kettő között, akkor a szentírások (sásztrák) lélekre vonatkozó részeinek (karma - az élőlény előző cselekedetei és azok visszahatásai alapján történő újjászületésről) nem lenne értelme. Értelmüket vesztenék a védikus irodalom vagy más vallási témájú mű (Biblia, Korán, stb.) erkölcsi és etikai tanításai is, ha kizárólagosan az anyagi természet lenne felelős a feltételekhez kötött élőlények tetteiért.


Forrás: Tóth-Soma László: Bevezetés a hinduizmus vallásfilozófiájába

Nincsenek megjegyzések: