2016. december 25., vasárnap

Karna származása

Újabb részlet az Ashtanga-könyvből:

Miután Sakuni csalással megnyerte a kockajátékot, Draupadít, aki immáron mind az öt Pándava felesége volt, Duhsászana erőnek erejével a királyi udvarba rángatta. Durjódhana és a testvérei megpróbálták nyilvánosan levetkőztetni Draupadít. Karna azzal sértegette Draupadít, hogy ha egy nőnek több, mint négy férje van, az egy prostituált. E sértés nyomán Ardzsuna megfogadta, hogy megöli Karnát.

A világ meghódítása

Később, amikor a Pándavák száműzetésben voltak, Karna elvállalta a feladatot, hogy Durdhanát a világ uralkodójává teszi. Karna egy világméretű katonai kampányba kezdett, melyet digvidzsaja játrának is neveznek. Minden irányban legyőzte a különböző királyokat és kiterjesztette rájuk Durjódhana fennhatóságát, így Durjódhana lett a világ ura. Karna a hadserege élén körbemasírozta a világot és minden királlyal hűséget fogadtatott Durjódhanának, Hasztinápura királyának, máskülönben ki kellett állniuk harcolni Karna és a serege ellen. Karna behódoltatta Páncsála, a Himalája, az Angák, a Kalingák, a Mágadhák, Csedik, Javanák és királyait, és miután mindenkire kiterjesztette Durjódhana fennhatóságát, Karna sosem látott hatalmas vagyonnal és hatalommal tért vissza Hasztinápurába.

Dhritarástra király dicsőítette Karnát, Bhísmához és Drónához hasonlítva őt, akik sohasem tértek haza ekkora hadizsákmánnyal. Miután a világ összes királya adót fizetett és hűséget esküdött Durjódhanának, Karna segített neki elvégezni a vaisnava jagját, az Úr Visnu elégedettsége érdekében, és hogy Durjódhanát a világ királyaként koronázzák meg. Az Úr Visnu és Indradzsit, Rávana fia kivételével senki sem hajtotta még végre ezt a vaisnava áldozatot. Így Durjódhana lett a leghatalmasabb és legvagyonosabb ember a világon. Durjódhana még arra is tervet készített, hogy legyőzi Indrát, a mennyek urát és Ardzsuna apját, hogy karna segítségével az ég és a fold egyedüli uralkodója legyen.

A háború előjelei


Indra rájött, hogy Karna legyőzhetetlen lenne a harcban és nem lehet megölni, amíg rajta van a születési páncélja és fülbevalója. Ezért szegény bráhmanaként közelítette meg Karnát a Napisten imádata közben. Szúrja figyelmeztette Karnát Indra szándékára, de Karna megköszönte Szúrjának és elmagyarázta, hogy köti a szava, és senkit sem küldhet el a házából üres kézzel. Amikor Indra odament hozzá bráhmanának öltözve, és alamizsnaként elkérte tőle a páncélját és a fülbevalóját, Karna elmondta neki, hogy tud a valódi azonosságáról, de senkit sem fog üres kézzel elküldeni. Indra elszégyellte magát és felvette eredeti formáját. Miután levágta a páncélt és a fülbevalókat a testéről, átadta őket Indrának. Amikor ezt tette, a mennyek megnyíltak és az összes isten és mennyei lény megjelent az égen és virágokat szórt Karnára. Dicsőítve azt mondták neki, hogy ez a legnagyobb adomány, aminek a világ a szemtanúja volt. Annak érdekében, hogy elkerülje a szégyent, az Úr Indra adott neki egy ajándékot cserébe. Karna elutasította az ajánlatát, mondván, hogy nem azért adakozott, hogy elvárjon valamit cserébe. Az összes isten, bölcs és mennyei lény kérlelni kezdte Karnát, hogy fogadjon el valamit cserébe Indrától, máskülönben Indra szégyene rájuk is kivetül. A mennyei lényeknek és az Úr Indra kérésének engedelmeskedve, valamint az apja utasítását követve, Karna a vászaví saktit kérte. Indra teljesítette a kérését, azzal a feltétellel, hogy Karna csak egyszer fogja tudni használni ezt a mennyei fegyvert. Miután krisna béketárgyalásau Durjódhanával nem vezettek eredményre, Karna vitte vissza Krisnát a szekerén a Pándavák palotájába. Ekkor Krisna elmondta Karnának, hogy ő Kuntí legidősebb fia, és ezért vér szerint a legidősebb Pándava. Krisna győzködni kezdte Karnát, hogy álljon át az oldalukra, és biztosította afelől, hogy Judhisthíra neki fogja adni Indraprasztha koronáját, Draupadí, aki korábban elutasította, a felesége lesz, és még Durjódhana is örülni fog annak, amikor a barátját megkoronázzák. A megrázott Karna azonban még így is inkább Durjódhana barátságát választotta. Krisna szomorú volt, de mivel értékelte Karna hűséges természetét, elfogadta a döntését, és megígérte neki, hogy titokban fogja tartani származását. Emellett Karna nagy örömmel vette tudomásul, hogy Szúrja a valódi apja. Krisna elment Kuntíhoz, és megkérte, hogy mondja el neki születése valódi körülményeit. Krisna úgy gondolta, hogy ha Karna megtudja, hogy ki is valójában, az meg fogja gyengíteni érzelmileg és így Kuntí manipulálni tudja majd Karnát. Krisna azt mondta Kuntínak, hogy az ő döntésén múlik, hogy Karnát választja, vagy pedig az öt másik fiát. Ahogy a háború közeledett, Kuntí találkozott Karnával, és kétségbeesve kérte, hogy Karna csatlakozzon a Pándavákhoz. Kuntí elmondta az igazságot Karna születéséről. Szúrja is alátámasztotta Kuntí szavait, és mindez érzelmileg meggyengült, már kevésbé gyűlölte a Pándavákat. De Karna ismét elutasította Kuntí ajánlatát. Tudva, hogy Karna azzal a szándékkal fog küzdeni Ardzsuna ellen, hogy megölje, ezért kicsikart tőle néhány ígéretet, hogy nem fogja megölni egyik Pándavát sem Ardzsunán kívül, de Ardzsuna ellen sem fogja ugyanazt a mennyei fegyvert kétszer használni. Kuntínak ez a bizonyos kérése, melyet Krisna javaslatára fogalmazott meg, vezetett Karna halálához a kuruksétrai ütközetben, mert mivel nem használta a nágásztrát és a rudrásztrát kétszer Ardzsuna ellen. Az Úr Krisna tudta hogy az Úr Parasuráma a mennyei fegyverek egész tárházát adta Karnának, és Ardzsuna nem tudta volna mindegyiket visszaverni. Karna azt kérte az anyjától, hogy tartsa titokban a viszonyukat a háború végéig, mivel a Pándavák nem harcoltak volna a saját testvérük ellen a dharma juddhában (a vallásos elvekért folytatott háborúban). A háború végén kellett nyilvánosságra hoznia Karna kilétét, és Karna megígérte neki, hogy még mindig öt fia lesz életben, az ötödik vagy Karna, vagy Ardzsuna.

Nincsenek megjegyzések: