2019. október 24., csütörtök

A vallási elvek bikája

Újabb részlet Gregor Maehle Szamádhi-könyvéből:
"6. Fejezet
A szamádhi elérése
Ebben a fejezetben összekötöm az összes eddig tárgyalt szálat és praktikus tippeket fogok adni arra vonatkozólag, hogy mit kerüljünk el és hogyan érjük el a szamádhit. Ez a 7. fejezet előkészítése, amelyben a nyolc szamádhit fogom leírni.
A két legbelső réteg
Említettem a Taittiríja Upanisad öt rétegről szóló tanítását (pancsaskósa doktrína). Leírtam az akadályokat és azt, miként jelennek meg a három külső rétegben, a testben, a lélegzetben és az elmében. Valamennyi erőfeszítést kell szentelnünk az akadályok elhárításának; máskülönben olyanokká válunk, mint a nevezetes hangoskodó tudósok, akik a tudásukkal hencegnek, és akiket a Hatha-jóga Pradípiká is kigúnyol a 4.113. versben. Ha sikerült megtisztítani a három külső réteget, hozzáférhetünk a két mélyebb réteghez. A Taittiríja Upanisad nyelvezetével ezeket a mély tudás rétegének (vigjánamaja kósa) és az eksztázis rétegének (ánandamaja kósa) nevezik. Bennük rejlik a nagy szabadság. Azok az emberek, akik nem mutatnak semmiféle érdeklődést a spiritualitás iránt, azért ilyenek, mert a külső rétegeik annyira mattak, hogy nem látják a mélyebben fekvőket. A külső rétegeket átlátszóvá kell tenni, mint a tiszta kristályt, hot átlássunk rajtuk, és megpillanthassuk a tiszta lényegiségünket.
A civilizációnknak és a feltételekhez kötöttségünk történetének köszönhetően ez többé nem történik meg automatikusan. Dolgozni kell vele. Ha az előkészítés sikeres volt, elérhetjük a szamádhit. Ha nem, akkor ne keseredjünk el, hanem fordítsunk több erőfeszítést és időt az eddig ismertetett gyakorlatok és módszerek végzésébe. Úgy hiszem, hogy volt olyan idő, amikor a szamádhihoz hasonló állapotok természetesek és spontának voltak. Erre utal az Édenkert bibliai története is. Abban az időben meztelenek és természetesek voltunk, de amikor ettünk a jó és a rossz tudásának fájáról, hirtelen elszégyelltük magunkat és el akartuk fedni a testünket. Mit jelent ez?
Mielőtt különbséget tudtunk tenni a jó és a rossz között, csak Isten tudása létezett. Az egész univerzumot az Isteni Teremtőerő megnyilvánulásaként láttuk. Magunkat is ugyanezen erő megnyilvánulásának láttuk, mely nem teremthet semmit, ami nem olyan, mint ő – így tudtuk, hogy jók vagyunk. De amikor ettünk a metaforikus fáról, akkor meggyőztük magunkat a gonoszban való hitről. A történet fontos aspektusa az, hogy volt választási lehetőségünk a két út közül. Nem voltunk rákényszerítve, hogy megtartsuk a hitünket a jóban, de arra sem, hogy elfogadjuk a gonoszba vetett hitet. Szabadon választhattunk. Visszanézve rossz döntést hoztunk, de a történet tanulsága mégis jó: mindannyian szabadok vagyunk. Szabadon választhatunk. Egy másik metaforikus történet az indiai Puránákból a négy korszakról és a jelenlegiről, a sötétség koráról szól (Kali júga). A történet íy szól: kezdetben bőségben éltünk és a Föld önként gondoskodott a szükségleteinkről. De később gondatlanná váltunk és már nem ismertük el, hogy a Föld a vagyonunk forrása. Ekor démonok jöttek fel az alsó világokból (akik az alsóbbrendű, állati természetünket képviselik), és ellopták a Földet, melyet a bőség tehene jelképezett. Ekkor nélkülözésben kezdtünk élni, sokat küzdöttünk és jajveszékeltünk, Isten közbeavatkozását kérve. Végül Isten megjelent az Úr Visnu képében, és és lement az alsó világba, visszahozta a tehenet és visszaadta nekünk (ez egy nagyon egyszerűsített összegzés a rövidség érdekében). Még a dharma bikáját is nekünk adta (aki a helyes cselekvést szimbolizálja), hogy megvédje a bőség tehenét. Viszont volt egy bökkenő: korábbi léhaságunknak köszönhetően a bika minden egyes világkorszakban elveszítette az egyik lábát, míg végül legyőzte őt az entrópia (káosz) és elbukott – amikor is mindent újra elveszítettünk.
A két történet közötti fontos hasonlóság az, hogy amit manapság természetes rendnek tekintünk, azt a legkevésbé sem ideális választásainkkal hoztuk létre. A bibliai mesében a tiltott gyümölcs megevését választottuk, ami felébresztette törvénytelen hiedelmeinket. A puránikus mesében nem értékeltük többé a Természet bőségét, és nem vigyáztunk rá, és így a saját alsóbbrendű késztetéseink hatása alá kerültünk. E mesének van egy nyugtalanító aktualitása. Nem ugyanilyen helyzetben vagyunk-e ma, mikor a Természet és annak bősége elveszítését kockáztatjuk, mert annyira elidegenedtünk tőle? Egyfelől a modern emberiség eléri a csillagokat (ahol nem talál semmit) és a virtuális valóságot (ami a saját elménk rabszolgaságának tükörképe), míg ugyanakkor életben maradt néhány bennszülött civilizáció, melyek megtartották a természettel való békés együttélést. A szamádhi tehát nem egy rendkívül magasan fejlett, komplikált tudatállapot, mely a természeten túl található, hanem a visszatérés a természetes állapotunkba, a harmóniába a világ kozmikus rendjével. Az egyetlen dolog, ami miatt néha komplikáltnak tűnhet a szamádhi és a jóga, az, hogy annak a mesterséges és kiagyalt útnak a lebontását jelenti, amelyen eddig haladtunk. Ma annyira messze vagyunk attól, ami egyszerű, természetes, és ami néha a helyes is, hogy belekerül egy kis munkába, mire mindezt felszámoljuk.

Nincsenek megjegyzések: