2021. február 17., szerda

Az inka sámánizmus szintjei

 

Az inka sámánizmus szintjei

Az inkák (pontosabban utódaik, a q'erok) az ember pszicho-spirituális fejlődésében hét szintet különböztetnek meg, és ezek a sámáni beavatásokban is megjelennek (bár az inka orvosságos embereket nem sámánnak, hanem paqo-nak nevezik). Most tekintsünk át, hogyan definiálható röviden a hét szint:

1. szint: Ayni Karpay (nagyjából a Harmónia rítusának felel meg) – ezen a szinten a gyakorló egyensúlyba hozza viszonyát a Természet erőivel, makrokozmikus és mikrokozmikus szinten.

2. szint: Pampamesayok (vö a Napőrzők rítusa) – ezen a szinten a gyakorló a mesa (személyes oltár) őrzőjévé válik, összegyűjti gyógyító erőtárgyait és mélyíti kapcsolatát a Földanyával és a Természet erőivel.

3. szint: Altomesayok (vö a Bölcsességőrzők rítusa) – ezen a szinten a gyakorló kapcsolatba kerül az Apukkal (a hegyek szellemeivel) és a gyógyító tudás őrzőinek hagyományvonalával. Az altomesayok képzése során négy szintű beavatáson esik keresztül, a szövetségesévé vált Apuk erejének megfelelően.

4. szint: Kurak Akullek (vö a Földőrzők rítusa) – ez az altomesayok negyedik szintje. Ezen a szinten a gyakorló mesterré, tanítóvá válik. A kurak szó „idős elöljárót” jelent, míg az akullek szó azt jelenti, „aki megrág”, vagyis aki megrágja, megemészthetővé teszi a tudást mások (a kezdők) számára. Egy egész életig tarthat ennek a szintnek az elérése, és itt a paqo a csillagok szellemei felé köteleződik el.

5. szint: Inka Mallku – ezt a szintet az a tizenkét gyógyító (hat férfi és hat nő) fogja elérni, akik az inka prófécia szerint a közeljövőben megjelennek az Inka birodalom szent helyein. Ők fogják átadni a Mosok Karpay-t (a „jövő rítusát”), melyet Alberto Villoldo a Csillagőrzők rítusának nevezett el.

6. szint: Sapa Inka. A tizenkét Inka Mallku fogja megtalálni a Sapa Inkát, aki az uralkodóknak, a világ vezetőinek is példát fog mutatni a spirituális és anyagi erők kiegyensúlyozásában. Sapa Inka és párja, Qoya fogják képviselni az emberi tudat hatodik fejlettségi szintjét.

7. szint: Taitanchis Ranti – a Teremtő megnyilvánulása a Földön, az emberi tudatosság legvégső kifejeződési szintje, az „Istenember”. Ez jelezheti a kollektív tudat szintjének felemelkedését is ebbe az állapotba, nem csak egy kivételes adottságú emberét. A Munay Ki kilencedik rítusában, a Teremtő rítusában erre a tudati szintre készülünk.

Fontos megjegyezni, hogy a negyedik rítustól felfelé mindegyik rítus csak „megelőlegezi” ezeket a tudati szinteket, de az elérésükig még sok idő telhet el, és sok munkát kell elvégeznie minden gyakorlónak. Ezek a beavatások, mint ahogyan az Ayni Karpay (a Harmónia rítusa) is, csupán fény-magokat ültetnek el a fénytestünkben, melyeket gyakorlással kell eljuttatni a teljes kibontakozásig. Az inka sámánizmus spirituális gyakorlatai abban segítenek, hogy kibontakoztassuk magunkban a tudati fejlődésnek ezeket a szintjeit. Az első három, fent felsorolt szint a spirituális „gyermekkor” és „serdülőkor” állapotát jelenti, és a negyedik szint gyakorlása jelenti az első lépéseket a „felnőtté válás” útján a spiritualitásban.

Nincsenek megjegyzések: