2021. február 24., szerda

Energiatestünk rétegei

A Fénylő Energiamező (LEF - Luminous Energy Field)

Az LEF egy közönséges szem számára nem látható energiamátrix, mely irányítja és szabályozza az anatómiai testünk működését. Amikor középiskolába jártam, csodálattal töltöttek el azok az ovális mintázatok, melyeket egy mágnes mezeje hozott létre a vasreszelékből egy üveglapon. Észrevettem, hogy amint a mágnest mozgattam az üveglap alatt, a vasreszelék kötelességtudóan követte, mintha fémhangyák karavánja lenne. Amikor az ujjammal odább kotortam a vasreszeléket, majd elengedtem, azonnal visszaálltak az eredeti helyükre. Úgy tűnt, mintha a vasreszelék önálló tudatossággal rendelkezne. Mi késztette a vasreszeléket arra, hogy visszarendeződjön az eredeti mintába?

Sok évvel később értettem meg, hogy a nyugati medicina, abbéli erőfeszítésében, hogy megváltoztassa a fizikai testet, csupán a vasreszeléket fésülgeti az üveglapon. A műtétek és gyógyszeres terápiák gyakran erőszakos, traumatikus változásokat idéznek elő a testünkben. Nagyon durvának és invazívnak tűnt ez a megközelítés, mint amikor a vasreszeléket elsöpröm a kezemmel, ahelyett, hogy a mágnest húznám odébb az üveg alatt.

A mágnes és a vasreszelék hasonlata példázza számomra azt, ahogyan az anyag és a tudat összekapcsolódik egy láthatatlan energiamező által. Láttam, amikor egy rákos műtét után pár héttel vagy hónappal visszatért a daganat. Míg a fizikai képződményt, a tumort eltávolították, az LEF továbbra is tartalmazta a betegség lenyomatát. Csak idő kérdése volt, hogy mikor üti fel a betegség ismét a fejét a megmaradt mintázat nyomán. Amikor tisztítjuk az auránkat, akkor úgy változtatjuk meg a testet alkotó „vasreszeléket”, hogy megváltoztatjuk az azt irányító energiamezőket. Meggyógyítjuk a fénylő energiatestet, és a fizikai test követni fogja.

Az LEF négy, a testtől kifelé terjedő rétegből áll:


1. Kauzális test (okozati – a Szellem)
2. Pszichikus test (a lélek)
3. Mentális-érzelmi test (az elme)
4. Étertest

Mindegyik rétegben eltérő minőségű energia található. A legkülső réteg tartalmazza azt az energiát, ami a fizikai testet működteti. Az alatta lévő réteg azokat az energiákat tartalmazza, melyek a mentális és érzelmi stabilitásunkért felelősek. E réteg alatt találhatók a finomabb pszichikus energiák, és a bőrhöz legközelebb helyezkedik el a legfinomabb energia, mely a szellemi energiánk raktára. A misztikus irodalomban ezt a négy réteget „finom testeknek” nevezik. A valóságban nem elkülöníthetők egymástól, mint ahogyan a szivárvány színei sem különülnek el, hanem inkább feloldódnak egymásban.

Nincsenek megjegyzések: