2021. február 21., vasárnap

Poqpo, a fénylő energiamező

Mi is az a Munay Ki?

A Munay Ki kilenc rítusa mélyre hatóan fejleszti és transzformálja a poqpo-nkat, vagyis a fénylő energiamezőnket. Ezek az energetikai átadások meggyógyítják a múlt sebeit – a karmikus és genetikai programokat és az örökölt hiedelemrendszereket. Új információkat visznek a DNS-ünkbe, melynek hatására a testünk öregedése, gyógyulási folyamatai és haláfolyamata is megváltozik. Alberto Villoldo, a Munay Ki alapítója szerint:

A Munay Ki egy meghívás, hogy egy teljesen új világot álmodjunk valóra.”

A poqpo-ban raktározódik az összes személyes és őseinktől származó transzgenerációs minta, a kora gyermekkori traumák, és még az előző életekből származó fájdalmas sebek is. Ezeket a lenyomatokat teljes színben és érzelmi intenzitással tárolja az elménk. A mentális lenyomatok olyanok, mint a szunnyadó számítógépes programok, melyek, ha valami aktiválja őket, olyan viselkedés, kapcsolatok, balesetek és betegségek felé taszítják jelenkori énünket, melyek az eredeti sérülést utánozzák.

Személyes történetünk ismétli önmagát. A fizikai traumák lenyomatait a poqpo legkülső rétege őrzi. Az érzelmi lenyomatok a második rétegben, a lélek lenyomatai a harmadikban, a spirituális lenyomatok pedig a negyedik és egyben legmélyebb rétegben találhatók. A poqpo-ban található lenyomatok bizonyos életutak bejárását készítik elő. E lenyomatok határozzák meg az eseményeket, élményeket, és embereket, melyeket magunkhoz vonzunk. A lenyomatok arra ösztökélnek, hogy fájdalmas drámákba és szívszaggató beszámolókba keveredjünk, de végső értelemben olyan helyzetek felé visznek, melyek segíthetnek lelkünk régi sebeinek gyógyulásában.

A poqpo tartalmazza annak a tervrajzát, ahogyan élünk, öregszünk, gyógyulunk, és ahogyan meghalhatunk. Ha a poqpo nem tartalmazza a betegségek lenyomatát, akkor egy betegségből hihetetlen gyorsan fel tud épülni. Hasonló módon, a betegségek lenyomatai legyengíthetik az immunrendszert, és így a betegségből való felépülés nagyon hosszú időt vehet igénybe.

Nem szívesen töltenénk hónapokat a lábadozással, hogyha napok vagy hetek alatt is meggyógyulhatunk. Ha kitöröljük azt a negatív lenyomatot, amit a betegség eluralkodása kiváltott bennünk, akkor az immunrendszerünk hamar meg tudja szüntetni a betegséget.

A poqpo legkülső rétege a fénytest membránja vagy „bőre”. Ez a membrán egy védelmező rétegek képez, mint ahogyan a bőrünk védelmezi a testünket. A fizikai trauma és betegségek lenyomatai úgy vésődnek bele ebbe a membránba, mint az övegbe vésett minták.

Az amerikai őslakosok számos próféciája megjósolja a nagy átalakulás időszakát, és megjósolja, hogy új emberek fognak megjelenni a bolygón – bölcs és erős emberek, akik félelem nélkül élnek és önnön belső természetükben nyugszanak, így az egész teremtés védelmezőivé válva.

Az Andok és az Amazonas sámánjainak gyakorlatain alapuló Munay Ki tíz beavatási rítusa elősegíti, hogy a bölcsesség és erő embereivé váljunk. Ezek az energetikai átadások meggyógyítják a múlt sebeit, azt a karmikus és genetikai örökséget, amivel születtünk. Áttranszformálják és finomítják a fénylő energiamezőt, frissítve a DNS-t, mely által a testünk öregedési, gyógyulási és halálfolyamatai is megváltoznak.

Ezeket a szertartásokat először angyali lények adták át a régi tanítóknak, most pedig a tanítók magok formájában adják tovább a tanítványoknak. Ha megkaptad valakitől ezeket a magokat, akkor a továbbiakban tőled függ, hogy gyümölcsöző fákat növesztesz-e belőlük. A hagyományos tűzszertartást (mely akár gyertya lángja is lehet) használhatod a magok növesztésére, és ahogy megkapod és átadod ezeket a rítusokat, érzékelni fogod a mesterek vonalának jelenlétét, sok szellemi lény fog támogatni a Szellemvilágból.

Ezek a rítusok nem csak beavatási szintek, hanem az emberiség evolúciójának lehetséges lépései is. Miközben a nemzetek területek miatt háborúznak egymással, nekünk meg kell találnunk azt a bölcsességet, amivel kibékíthetünk minden népet. Miközben a teleszkópjaink a mérhetetlenül tágas univerzum képeit mutasták, meg kell találnunk azt az emberi történetet, melyben a csillagok is szerepelnek. És ahogy növekszik a képességünk a világ elpusztítására, meghívást kapunk, hogy az egésznteremtés védelmezőivé váljunk.

A rítusok lényegében a földőrzővé válásról szólnak. Nem egó-jutalmak vagy valamiféle eredmények, és nem tesznek minket sem rendkívülivé. Ellenkezőleg, rendkívül lényegtelenné teszik személyiségünket. Az egómentesség helyzetében válhatunk igazán szolgává.

A „Munay” szó univerzális szeretetet jelent, a „Ki” pedig az energia neve japánul. A két szó együtt azt jelenti: „ A szeretet energiája”. Miután végighaladtál a Munay Ki kilenc avatásán, elkezdheted valóságba álmodni a világot – azt a világot, melyet hátra fogunk hagyni a gyermekeink gyermekeinek.

Nincsenek megjegyzések: