2009. november 4., szerda

Astanga tradíció - hogyan tovább?

Az alábbi bejegyzés egy angol nyelvű blog fordítása arról a témáról, hogy a jövőben kit kellene hiteles Astanga-oktatónak tekinteni.

"Az Ashtanga News-on és más honlapokon sokat publikáltak mostanában a K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute (KPJAYI) által az oktatók hitelesítésével kapcsolatos módosításokról. Bár sok nézet létezik, úgy érzem egyik sem foglalkozik a valódi témával, vagyis a tradíció és a nepotizmus közötti különbséggel. Az Astanga hagyománya T. Krishnamacharya és K. Pattabhi Jois közvetítésével jutott el hozzánk. Az évek során Pattabhi sok tanítványának adott engedélyt az Astanga-jóga oktatására, és támogatta a törekvéseiket, mielőtt bármiféle lista létezett volna az "authorized" és "certified" tanárokról.

Pattabhi ezen tanítványai közül sokan annak szentelték az életüket, hogy továbbadják az Astanga-jóga hagyományát a saját tanítványaiknak. Igazából Pattabhi Jois korai tanítványai közül, akik a 70-es években vagy a 80-as évek elején mentek Mysore-ba tanulni, soknak már olyan tanítványai is vannak, akik anniy ideje, vagy még több ideje gyakorolnak és oktatnak, mint Pattabhi unokája, R. Sharath Rangaswamy.

Érdemes megvizsgálni egy jógahagyomány gyökereit az egyik tanártól a másikig. A Parampará azt jelenti, hogy megszakítatlan láncolat, és azt a hagyományt, hogy a tudát tanárról tanítványra száll az egymást követő generációkon át. A Parampará tisztelete az egyik alapkövetleménye annak, hogy a KPJAYI valakit autorizáljon az oktatásra. Másrászről viszont a nepotizmus az, amikor valaki kivételez a rokonokkal, vagyis a rokoni kapcsolatot fontosabbnak tartja a képesség objektív felbecsülésénél.

Sharath bizonyára az egyik tanár, aki továbbadja az Astanga hagyományt, ahogyan a nagyapjától, Pattabhi Jois-tól tanulta. Viszont sok mindneki más is van, aki szintén az Astanga hagyományát adja tovább, ahogyan Pattabhi Jois-tól tanulta. Az a törekvés, hogy intézményesítsék a Parampará hagyományát a KPJAYI segítségével nem más, mint a nepotizmus megnyilvánulása.

Lányegében Pattabhi Jois sok magot ültetett az Astanga-jóga hagyomány oktatása közben. Azok, akik másoknak adják ezt tovább, szointén elvetik az Astanga-hagyomány magjait. Akár olyan egyszerűen is kezdődhet, hogy egy komoly Astanga-gyakorló barátja vagy családtagja megkéri, hogy oktassa neki az Astanga-jógát. A tanuló ekkor tanárrá válik egy pillanatra, egy napra vagy egy életre, attól függően, hogy mekkora személyes elhivatottságot érez erre. Végülis néhányunkon belül ott lapul egy tanár, míg másokban nincs ott. Ha nincs ott, akkor a név as listán ezt nem fogja pótolni, és elenkezőleg, ha ott van, akkor az a tudás felhalmozódása által fog felragyogni, és nem az engedély megszerzése által.

Teljes mértékben támogatok minden erőfeszítést, ami törványesen arra irányul, hogy bizotsítsák a hagyományt továbbító tanárok minőségét. A KPJAYI által készített lista azonban olyanokból áll, akik elegendő időt töltöttek Pattabhi családtagjaival gyakorolva Mysore-ban, elsajátították az első sorozatot, és bemutatták, hogy megfelelő mélységben értik az Astanga rendszert a személyes gyakorlásukban. De azt nem állítja, hogy valaha is képezték őket az oktatásra, vagy hogy jó tanárok.
Nyilvánvalóan a listában szereplők úgy veszik, hogy a nevük megjelenése itt biztosítja az oktatói rátermettségüket. A valós
gban azonban nem teszi, mert sohasem ellenőrizték, hogy milyen minőségőaz oktatásuk. Igazából az egyetlen kritárium, amit ellenőriznek, hogy tizennyolc hónaponta visszatérsz legalább egy kéthónapos időszakra a KPJAYI-ba. A lista nem is teljes, és vannak rajta olyna nevek, amelyek több szempontból nem felelnek meg a felsorolt követelményeknek.

A sok év alatt, amióta az Astanga-jógát gyakorlom, volt szerencsém együtt gyakorolni sok, aKPJAYI listáján szereplő "certified" és "authorized" tanárral. Olyan tanárokkal is gyakoroltam, akik nincsenek rajta a KPJAYI listáján, de nyilvánvalóan Pattabhi Jois vonalát adták tovább. Amikor ezekkel a tanárokkal beszéltem, sokan közülük azt mondták, hogy elsősorban Pattabhivalamelyik tanítványától tanultak, és nam pattabhitól közvetlenül.

Nagy szeretettel, tisztellettel és jóindulattal viseltetek Pattabhi Jois családja iránt, és szerencsésnek érzem magamat, hogy megtanulhattam az Astanga-jógát. Azonban elszomorít, ha arra gondolok, hogy egy a gyönyörű és fontos gyakorlás, ami a személyes fejlődésről és felfedezésről szól, nem mentes a nepotizmustól vagy a listán szereplő nevek feletti vitatkozástól.

Arra akarok kilyukadni, hogy nem a lsitán szereplő név vagy az oklevél által válik valaki jó tanárrá vagy folytatja hűen a hagyományt. Sok dologk kombinálódik benne, mint például: az elhovatottság, elkötelezettség, megértés, tapasztalat, együttérzés, intelligencia, és bizonyos mértékben a tanításhoz szükséges belső készség.

A KPJAYI listá szereplő tanárok közül egyesek jó tanárok, mások nem. A listán me szerepló tanárok közül is egyesek szintán jó Astanga-oktatók, és hűek a hagyományhoz, míg mások nem. A tanuló szempontjából az a fontos dolog, hogy megtalálja azt a stúdiót és oktatókat, akik őszintén tusztelik és értékelik az Astanga-jóga hagyományát. Keressünk olynaokat, akik a z Astanga-rendszerre alapozzák az oktatásukat, és nam azokat, akik csak Astanga néven tartanak órákat. Kérdezzük meg a tanárokat, hogy kitől és hogyan tanultak. Utána próbáljuk ki az órákat és a tanárokat, és találjuk meg azt, ami összhangban van az igányeinkkel, mert ahogy a mondás tartja, amikor a tanítvány készen áll, akkor megjelenik a megfelelő tanár.

Sok beszélgetés folyik a KPJAYI listáján szereplő tanárokról, de nem sok szó esik azokról a stúdiókról, amelyek elkötelezték magukat az Astanga-jóga hagyomány életben tartása mellett. Jelenleg az USA-ból 49 tanár szerepel a listán "authorized" vagy "certified" oktatóként. Mivel legtöbbjüket ismerem, lebontottam a listát, és megviszgáltam, kikből áll.

A "certified" (értsd - 2., 3. stb. sorozat oktatására jogosult) csoportban csupán öt tanár van, aki jelenleg jógastúdiót tart fenn, ahol rendszeresen zajlanak Mysore órák. Az ötből csak hárman tartanak többet heti 1-2 óránál a többi kötelezettségek miatt (utazás, wokrhsopok, család stb.)

A 34 "authorized" tanár közül csak 27-en oktatnak rendszeresen Mysore órákat, és összességében 20 stúdióban oktatnak. Mivel a listán szereplő tanárok közül néhányan ugynabban a stúdióban oktatnak, az USA-ban csupán 23 hely van, ahol a KPJAYI listán szereplő oktatóktól lehet Astanga-jógát tanulni, ha azd gondolod, hogy csak ők képviselik hitelesen Pattabhi Jois hagyományát. Ezt árdemes megismételni: az USA-ban csupán 23 stúdió lenne hivatott továbbvinni az Astanga-jóga hagyományt. A 23-ból 21-ben az új előírások szerint csak az első sorozatot tnaulhatnák a tanulók. Ez azt jelenti, hogy az USA-ban csupán két stúdió van, ahol rendszeresen gyakorolhatsz egy "certified" oktatóval, aki az első sorozaton túl képes téged oktatni a KPJAYI irányelvei szerint.

Nyilvánvalóan több stúdió üzemel a valóságban, mivel sok olyan tanár tart napi rendszerességgel Mysore órákat, aki nem szerepel a KPJAYI listáján."

Ezek után egy felhívás következik, hogy küldjék be azoknak a stúdióknak a címét, a tanárok neveit, akiket a tanulók Pattabhi Jois hagyománya hiteles közvetítőinek tartanak. Nos, nyilván Európában még gyengébb a helyzet a számokat illetően, és hát az ember általában ott akar gyakorolni, ahol él, jelen esetben pl. Budapesten, és nem Bécsben. Perzse Európára, sőt, Indiára is igaz a fenti elv, így én is azon vagyok, hogy minél több oktatót megismerjek, és ezáltal sűrűbbre szőjem az Astanga-hálót Európa és a világ terképén.

Andrea Lutz például szintén nem szerepel a listán, mivel nancy Gilgofftól és manju Jois-tól tanult, talán nem is nagyon járt Mysore-ban, Attól eltekintve azt hiszem mindenki hiteles és megfontolt tanárnak találta. Szóval ha bárki jár-kel a világban és eljut egy-egy Astanga-stúdióba, azt megkérem, hogy írja meg a benyomásait, és megjelentetjük a blogban, mindenki okulására.

Nincsenek megjegyzések: