2010. november 19., péntek

Filozófiai ABC 1. rész

Többször emlegettem már, hogy a tapasztalataim szerint az emberek döntő többsége csak nyaktól lefelé szeret jógázni, pedig a jóga nem csupán az egészségmegőrzés rendszere, hanem egy teljes filozófiai, világnézeti, ha úgy tetszik vallási rendszer is kapcsolódik hozzá. Ezzel persze csak azoknak kell foglalkozniuk, akiket az ideológiai kérdések is foglalkoztatnak, bár ne feledjük, hogy a szvádhjája, vagyis az önvaló tanulmányozása az öt nijama egyike, Patandzsali tehát célként jelöli meg az önvaló és a végső igazság kutatását. A következőkben ehhez a kutatáshoz szeretnék némi filozófiai hátteret adni, remélhetőleg nem lesz túlzottan unalmas :-)

Aki tanulmányozta már az ind filozófiát, az tudja, hogy Indiában hat klasszikus filozófiai rendszert tartanak számon. Ez a hat rendszer nagyjából minden kérdéskört lefed, amit a későbbi filozófusok felvetettek. Éppen ezért érdemes röviden megismerni e hat filozófia tanításait, viszont ezt az akadémikus indológia felfogásától némileg eltérően fogjuk megtenni.

A hat darsana

A darsana kifejezés (a dristihez hasonlóan) látásmódot jelent. Eredeti formájában mind a hat filozófiai rendszer az Abszolút Igazságot mutatja be a saját perspektívájából, éppen ezért is érdemes őket analitikusan szemügyre venni. A hat darsanát az “asztika”, vagyis az Abszolút Igazság létezését elfogadó, a Védák kijelentéseit tiszteletben tartó filozófiák kategóriájába soroljuk, míg az olyan rendszereket, mint Csarvaka Munié (élvezd az életet, mert ha meghalsz, akkor úgyis vége mindennek), valamint a buddhizmust és a dzsainizmust a násztika kategóriába sorolja az ind gondolkodás, mivel ezek nem fogadják el a Védák kijelentéseit, és nem hisznek az e világon túli Végső Igazságban.

A njája (logika) tudománya a filozófiai vita szabályait fekteti le, és lehetőséget ad az alapvető elvek, vagyis a világ, a lélek, Isten és a felszabadulás definíciójára. A vaisésika (atomelmélet) a logika szabályait alkalmazva az anyag eredetének vizsgálatét tűzi ki céljául, és a végkövetkeztetése az, hogy a látható anyagi megnyilvánulások végső soron szemmel nem látható atomokra bonthatók szét. A szánkhja (analízis) a teremtés elemeit veszi számba, és segít különbséget tenni az anyag és a lélek között. A jóga rendszere a tudat felszabadításának folyamatát tanítja az anyag befolyása alól, aminek következtében a lélek megtapasztalhatja eredeti spirituális önvalóját. A karma-mímámsza (védikus rituációk tudománya) ráirányítja a figyelmet az élőlény kötelességére, mely a felszabadult tudatállapottól függetlenül érvényes a lélekre mindaddig, amíg anyagi testtel rendelkezik. A védánta filozófia az Abszolút Igazság részletes tanulmányozásával és annak elérésével foglalkozik. A következő részekben ezt a hat irányzatot fogom röviden bemutatni.

Nincsenek megjegyzések: