2010. november 27., szombat

Filozófiai ABC 2. rész

Az óind filozófiában tett körutazásunk második része következik:


Njája


A njája filozófiai iskola alapítója Gautama (Aksapáda). Ez a módszer főként a tudás megszerzésének módjaival foglalkozik és igyekszik elkülöníteni a helyes tudást a tévestől. A logika elvei valóban nagyon magas szinten is alkalmazhatók, de az Abszolút Igazság bizonyos aspektusainak megértése már túlmutat a logika keretein, és itt lép be a Védánta acsintja (emberi ésszel vagy logikával felfoghatatlan) elve. Ezzel az elvvel azonban nem szabad visszaélni, és az alkalmazásának is megvannak a szabályai.


A tudásszerzés módszerei közül érdemes megemlíteni a pratjaksát (az érzékszerveken keresztül szerzett ismeret) az anumánát (logikai következtetés által szerzett ismeret, hipotézis) és a sabdát (kijelentés). Míg az első kettőt a njája korlátoltnak és tökéletlennek tartja, a sabdát, ami ez esetben a Védák és a védikus bölcsek kijelentéseire utal tévedhetetlennek fogadja el.


Vaisésika


A vaisésika filozófia rendszer alapítója Kanáda (Uluka). Ez a rendszer sokban kapcsolódik a njájához. Például mindkettő az egyéni önvaló felszabadulását tűzi ki végső célul. Mindkettő szerint a szenvedés végső forrása a tudatlanság, és azt tartják, hogy a felszabadulást csak a valóság helyes megismerése által lehet elérni. A vaisésika rendszer viszont nem fogadja el a sabdát, mint a megismerés érvényes módszerét. A vaisésika szerint a valóság hét kategóriára osztható. Ezek a következők: a kilenc dravja (szubsztancia), pl. Föld, víz, tűz, levegő, éter stb.; a huszonnégy guna (minőség) pl. Illat, íz, látvány, tapintható forma, hang stb.; a cselekvés (karma); az általánosság (szamanja), az egyediség (visésa), a sajátosság (szamavaja) és a nemlétezés (abháva).


A lényeges gondolat az atomok létezésével kapcsolatos, amit nem tapasztalati, hanem logikai úton ér el a vaisésika filozófia. Minden dolog részekből áll. Ha addig bontjuk a dolgokat a részeikre, amíg már tovább nem bonthatók, akkor elérkezünk a paramánuhoz, vagyis az atomi részecskéhez, ami elpusztíthatatlan, mivel oszthatatlan, és ugyanakkor örök, mivel nem lett teremtve semmiből.

Nincsenek megjegyzések: