2016. június 21., kedd

A transzcendens és immanens Isten

Újabb részlet Gregor Maehle Meditáció-könyvéből:

"Ezt az elvet ragyogóan illusztrálja Csuang Ce, a taoista filozófus története, „Az ügyes hentes”. E történetben Wen-hui úr a szakácsát figyeli és kérdőre vonja, mivel az tizenkilenc éven keresztül ugyanazt a kést használta számtalan ökör feldarabolásához, anélkül, hogy valaha is megélezte volna. A szakács pedig elmagyarázza, hogy ahelyett, hogy átvágná az ökör testét, a szívében a tiszteletét ajánlja neki, a teljes tudatával ráhangolódik az ökörre, és figyelemmel van az Ösvényre. Utána finoman halad a késsel, megtalálja a megfelelő pontokat, nekidől, és az ökör mintha önmagától darabjaira hullana.

De hogyan használhatjuk ezt a jóga és a spirituális ébredés érdekében? Ahogy a Rig-véda mondja: „Az elején csak a Tudat (Brahman) létezett és ez a tudat csendben lélegzett.” (Rig-véda Purusa-szúkta). Annak érdekében, hogy megnyilvánítsa a világot, ez az egy Legfelsőbb Tudat polarizálódott, és létrehozta a transzcendens Istent (Sivát vagy a bibliai Atyát) és az immanens Istent (Saktit, vagy a Szentlelket), az univerzumot megteremtő kreatív erőt. Azután Sakti egy lefelé irányuló folyamattal kristályosodott az isteni intelligenciából az űr, levegő, tűz, víz és föld elemeken keresztül, melyet az emberi testben a hat fő csakra képvisel (míg Sivát az Atyát a hetedik, a koronacsakra képviseli). Sakti lefelé irányuló mozgása megállt a múládhára csakrában, ahol összetekeredve nyugszik, amíg a Siváról/Atyáról szóló tudás nem ébred fel bennünk.

A fent említett kozmikus törvény beteljesítése érdekében Sakti lefelé irányuló erejét – mely olyan, mint az erős vihar, mely lefelé irányuló szívó hatást okoz, valahol egy felfelé irányuló hatással kellett kiegyensúlyozni. Az univerzum Anyaistennő általi megteremtése egy belső felfelé irányuló szívó hatást hozott létre, egy erőteljes, felfelé mozgó hullámot, melyet meglovagolhatunk ahhoz, hogy a gerinc mentén visszatérjünk az eredeti tudathoz, a transzcendens Istenhez. Ezt a testen belüli felfelé áramló mozgást Kundalinínek nevezik. Ez az istennő meghívása, hogy térjünk vissza spirituális eredetünkhöz. Ezt a beépített vágyat, hogy visszatérjünk az eredetünkhöz, szanszkrit nyelven sraddhának nevezik. Ezt a fogalmat általában hitnek szokták fordítani, de sokkal több mindent jelent. Azt jelenti, hogy mélyen legbelül tudjuk azt, hogy nem abból a matériából állunk, amiből ez a világ létrejön, hanem legbelsőbb lényünk a tiszta, vegyítetlen tudat. (A pszichológiával ellentétben a jógik nem úgy definiálják a tudatot, hogy az, amiről tudatosak vagyunk, vagyis a tartalom; hanem az, ami tudatos.) Patandzsalí kaivaljának nevezi ennek megvalósítását, ami azt jelenti, hogy megállapodunk lényegi természetünkben, a tudatban, az örök, végtelen, szeplőtlen Önvalóban."

Nincsenek megjegyzések: