2018. május 21., hétfő

Naraszimha Mahá-mantra

A Halhatatlanság Tava workshop második mantrája egy Naraszimha-mantra volt, méghozzá az oroszlánfejű istenség fő mantrája. Naraszimha az Úr Visnu inkarnációja, aki azért jelent meg oroszlánfejjel, hogy megvédje a híveit, és elpusztítsa a démonokat. A szimhászana (oroszlánpóz) kapcsán már írtam Naraszimha megjelenéséről és történetéről, ott elolvashatjátok. Az a kérdés még fennáll, hogy miért szokta az Úr Visnu elpusztítani a démonokat? Isten mindenkit a karmája és a mentasálitása szerint "jutalmaz". A démonok általában irigyek rá, és le akarják győzni. Így harcba száll velük, és persze Ő kerekedik felül. Ugyanakkor, ha Visnu megöl egy démont, az megszabadul a bűnei visszahatásától, és vagy a szájudzsja-muktit éri el, azaz beleolvad Visnu testébe (szájudzsja-mukti), vagy a trstének a ragyogásában oldódik fel (brahma-szájudzsja). A démonok nem képesek elérni a személyes, vagyis formával rendelkező felszabadulás kategóriáit, mivel nincs odaadásuk Vsinu iránt.

Ugyanakkor Visnu nem csak azért jelenik meg, hogy elpusztítsa, azaz felszabadítsa a démonokat, hanem azért is, hogy megvédje a híveit és megóvja a vallásos elveket. Naraszimha is eképpen cselekedett.

Ugram Víram Mahá-visnum
Dzsvalantam Szarvató-mukham
Nriszimham Bhísanam Bhadram
Mritjur Mritjum Namámi Aham

ugram - a vérengzőnek; víram – a hősiesnek; Mahávisnum – a nagy Visnunak; dzsvalantam – lángnyelvekkel izzó; szarvató-mukham – akinek arca mindenhol jelen van; Nriszimham – Naraszimhának, az ember-oroszlánnak; bhísanam – a félelmetesnek; bhadram – a kedvezőnek; mritjur mritjum – a halál halálának; namámi - felajánlom a hódolatomat; aham – én.

Felajánlom alázatos hódolatomat az Úr Naraszimhadévának, aki vérengzően elbánik a démonokkal, és hősiesen megmenti a vallás elveit, aki Mahávisnu inkarnációja; akinek sörényét lángnyelvek díszítik, és akinek arca a teremtés minden zugában jelen van; aki félelmetes a bűnösök számára, de nagyon kedvező a hívei iránt.


Naraszimha nem csak a vallásos elvek érdekében végrehajtott agressziót képviseli, amikor kitépi Hiranjakasupi belét a körmeivel, és a nyaka köré tekeri, mint egy virágfüzért, hanem a tűz elemet is képviseli, azaz elégeti a negatív, korlátozó dolgokat, és mindent megtisztít a jelenlétével. 

Nincsenek megjegyzések: