2018. július 18., szerda

Az elme öt állapota

Patandzsalí a csitta szót használja az elme megjelölésére a Jóga-szútrában, mely a "csit" (tudat, tudás, tudatosság) tőből származik. A csitta nem csak a tudatos, de a tudatalatti és tudattalan elmét is jelöli. A szamszkárák (tudatalatti benyomások), vászanák (feltételekhez kötött természet) és a karmásaja (a karma összessége) is itt található. A csitta az antahkarana (belső érzékszerv) négy részének egyike (a többi három a manasz (tudatos elme), buddhi (intelligencia) és ahankára (hamis egó). A dolgot némiképpen bonyolítja az, hogy a csitta szót a tudat megjelölésére is használjuk, mely esetben a lélek (átmá) tudatosságát jelöli, amely nem tekinthető anyagi képződménynek, bár az anyagi megnyilvánulások mégis hatást tudnak gyakorolni rá. 

Patandzsalí szerint a jóga állapota az elme hullámzásainak (változásainak) megszűnése (jógas csitta-vritti niródhah), vagyis az elme felfüggesztett állapota. Vjásza elmagyarázza kommentárjában, hogy az elme öt állapota a zavart (ksipta), tompa (múdha), csapongó (viksipta), egyhegyű (ékágra) és a felfüggesztett (niruddha). Az első három szint nem igazán alkalmas a jóga gyakorlására, csak a negyedik és az ötödik. Találkoztam egy érdekes kategorizálásával az öt szintnek, ezt szeretném most megosztani veletek:

Állapot        Múdha          Ksipta         Viksipta        Ékágra        Niruddha

Guna           tamasz         radzsasz       kevert          tiszta         gunák fö-
(Kötőerő)  (tétlenség)     (aktivitás)     szattva        szattva          lötti

Szimptóma    alvás         fájdalom          öröm         növekvő      megállapodás
                   illúzió        szorongás       türelem     elkülönülés   az Önvalóban
                   félelem     csapongás        erény
                   lustaság        önzés       önzetlenség

Okok           kéj, düh     ragaszkodás  önzetlenség   szenvtelen-  szenvtelen-
                  mohóság    ellenszenv      erényesség        ség               ség      
                  függőség      önzőség                            alsó foka      felső foka

Hajlam        bűn            bűn és           tudás            bölcsesség    felszabadulás
                                    erény             erény
                                                   szenvtelenség
                                                     lelki bőség

Mentális    extrovertált extrovertált introvertált       egyhegyű      kontrollált
változás    megosztott   megosztott  meditatív         szabídzsa       nirbídzsa
                                                                              szamádhi       szamádhi

Gyakorló     legalsó        általános      aspiráns            jógi               sziddha
 szintje

A táblázatból sok minden kiderül, például az, hogy éprdemes tanulmányozni a gunák tudsományát a Bhagavad-gítából, és a szattva-guna (jóság minősége) predominanciája felé haladni az életmódunkban, szokásainkban, ugyanis a magasabb elmeállapotokat csak akkor érhetjük el és tarthatjuk fenn, ha a szattva, és főleg a tiszta szattva felé haladunk. Ez utóbbiba nem keveredik bele a radzsasz és tamasz parányi nyoma sem, de a legtöbb embernek sok életen keresztül tart, mire a természetét és a karmáját erre a szintre tudja hozni. Persze a meditáció, pránájáma, tapasz, tanulás, Isten imádata és a különböző áldozati szertartások végzése ebbe az irányba viszi a lelket, akkor is, ha jelenleg még a tudatosság alacsonyabb szintjén tartózkodik.

Nincsenek megjegyzések: