2019. január 24., csütörtök

A zavart és materialista elmeállapotok

Újabb részlet Gregor Maehle Szamádhi-könyvéből:
"Sem a transzcendens, sem az immanens Isten nem rendelkezik egóval (az egó az időben és térben létező korlátokat jelenti), mivel Isten mindkét aspektusa határtalan és örök. Az egó, vagyis az „Én” nélkül, ahogy Freud nevezte, Isten nem képes individualizálódni, vagyis nem tudja korlátozni magát a tér egy bizonyos pontjára, vagy egy bizonyos időpillanatra. Itt lépünk be mi mindannyian a képletbe: mivel sem Isten transzcendentális (a tiszta tudat), sem immanens (az anyagi univerzum) aspektusa nem képes individualizálódni. Isten létezése automatikusan, a törvény alapján, végtelen számú olyan lény létezését eredményezi, mint te vagy én. Maga a létezésünk Isten individualizálódása a térben és az időben a határtalan számú élőlény formájában. A szamádhi legbámulatosabb hatása az, hogy megérezhetjük ennek a mindenütt jelenlévő és mindenható végső Lénynek a jelenlétét. Ez az „Izráel ősi Atyja” vagy „A Tao” rajtunk keresztül lélegzik és tapasztalja meg önmagát.
Megtapasztalni Őt, aki a határtalan szeretet, intelligencia, és tudat önmagunkon belül jelentős következményekkel jár. Mivel nincs erő a világban, mely fel tudja osztani Istent, teljes mértékben megtalálható mindannyiunkban, ami azt jelenti, hogy egyikőnk sem pihenhet meg, amíg nem értük el Őt lényünk minden részével. Ezt értem az alatt, amikor azt mondom, hogy a szamádhi a születési jogunk. Lényegében semmi sem választhat el Tőle, a hiedelmeinket és a tudatlanságunkat kivéve. Magunkban hordozva ezt az isteni örökséget, a kötelességünk felülemelkedni ezeken a korlátokon és megtapasztalni létezésünk valódi állapotát, ami a szamádhi.
Vjásza leírása az elme öt állapotáról – ki alkalmas a szamádhira?
Ahogy korábban is leírtuk, a rádzsa-jóga Patandzsalí jógájának csúcsút jelenti. A nézőpontunktól függően vagy a belső ágak (a dháranától a szamádhiig), vagy maga a tárggyal rendelkező szamádhi alkotja a rádzsa-jógát (mivel a tárgy nélküli szamádhit gyakran a gjána-jógához sorolják). Hogy kihez szól a Jóga-szútra, azt Vjásza öt elmeállapotról szóló modellje gyönyörűen leírja. Emlékezzünk azonban arra, hogy ez csak egy modell. Az életben nem fogunk olyan emberekkel találkozni, akinek a homlokára van pecsételve, hogy „Zavarodott” vagy „Materialista”. Mint ahogyan tudjuk, hogy a fény hullám- és részecske-természettel is rendelkezik, a körülményektől függően, az emberek is eltérő körülmények között eltérő jellemzőket fognak kimutatni. Nem ítélkezünk, és nem határozzuk meg, hogy az illető ezzel vagy azzal az elmeállapottal rendelkezik, illetve nem azonosítjuk vele.
Vjásza az első elmeállapotot ksiptának nevezi, ami annyit tesz: vad, kontroll nélküli, csapongó. Hariharánanda Áranja azt mondja a kommentárjában, hogy a vad (ksipta) elme csak egyféleképpen tud koncentrálni – ha az ellenségei megsemmisítésére gondol. Bár továbbra is abban bízunk, hogy a világközösségünk már túllépett ezen az elmeállapoton, ha meghallgatjuk a reggeli híreket, akkor megértjük, hogy azért még eléggé jelen van. Ez az elmeállapot nem alkalmas arra, hogy bármilyen tanítást kapjon a jógáról, és ha egy ilyen elmeállapotú embert a jógára akarnánk tanítani, akkor ő kételkedne a józan eszünkben.
Vjásza rendszerének következő szintje a múdha elme. A múdhát gyakran kissé hízelgően „megszállottnak” fordítják, de valószínű, hogy a „materialista” a találóbb kifejezés. A materialista elme elsősorban a test megszállottja – hogy néz ki, mennyire vonzó, mennyi a szexuális energiája és az egészsége. A materialista elmeállapotban lévők hajlamosak a testre korlátozni magukat; nem hisznek a halhatatlan lélekben vagy önvalóban. Éppen ezért számukra a test nagy fontossággal bír. A materialista elmét a pénztárcája is megszállva tartja, mivel a vagyon és tárgyak megszerzésének, felhalmozásának szemszögéből nézi a világot. Nem meglepő tehát, hogy a materialista elme másokat is az alapján ítél meg, hogy mennyire vonzó a testük és a bankszámlájuk, vagy az ingatlanvagyonuk. A materialista elme a genetikai utódok megszállottja is. Bár fontos, hogy szeressük a gyerekeinket és a szüleinket, a materialista nem képes elfogadni azt a tényt, hogy az emberiség egy világméretű család, és minden lény felé vannak kötelességeink.

-->

Nincsenek megjegyzések: