2019. február 22., péntek

Gyógyító Buddha mantra

TEJATA OM BEKANZE BEKANZE MAHA BEKANZE RADZA SZAMUDGATE SZOHA
bekanze a fájdalom megszüntetését jelenti, a maha bekanze a fájdalom nagy megszüntetését. Az első bekanze a valódi szenvedés fájdalmának megszüntetését jelenti, nem csak a betegségekét, hanem az összes problémáét. Megszünteti a halál és újraszületés fájdalmait, melyeket a karma és a zavaros érzelmek okoznak. Az első bekanze megszünteti a test és a tudat összes problémáját, beleértve az öregséget és betegségeket is.
A második bekanze megszünteti a szenvedés valódi okát, mely nem külső, hanem tudati. Ez a karmára és a zavaros érzelmekre vonatkozik, a belső okokra, melyek lehetővé teszik, hogy a külső tényezők, mint az élelem vagy a napszúrás betegségeket okozzanak. Például a bőrgyógyászok azt állítják, hogy a napsugarak bőrrákot okozhatnak, azonban a tudatbéli ok nélkül semmilyen külső tényező nem lehet a betegségek oka. A napszúrás nem a a bőrrák fő oka, csak azoknak jön létre akik létrehozták magukban a bőrrák okait. Ezért nem kap minden napozó bőrrákot. Évszázadokon keresztül sokat ültek az emberek a napon, de bőrrák viszonylag új jelenség.
A harmadik fázis, a maha bekanze a nagy megszüntetést jelenti, vagyis a tudatban maradt legfinomabb zavaró gondolati lenyomatok megszüntetését is. A Gyógyító Buddha mantra valójában ellenszerként szolgál a teljes fokozatos spirituális úton a megvilágosodásig. Az első bekanze általánosan az alacsonyabb képességűek fokozatos útjához; a második bekanze általánosan a közepes képességűek fokozatos útjához; és a maha bekanze a magas képességű lények fokozatos útjához kapcsolódik. A Gyógyító Buddha mantrája tartalmazza a teljes fokozatos utat a kezdetektől a teljes megvilágosodásig. 
mantra-recitáció lenyomatokat hagy a tudatunkban, tehát képesek leszünk megtenni a mantra által tartalmazott utat. Létrehozza a teljes út áldását a szívünkben; és aztán végigjárhatjuk az utat, ezt jelenti a bekanze bekanze maha bekanze. Az OM az „a”, az „o” és az „m” három hangjából áll, melyek a Gyógyító Buddha teljesen tiszta, szent testét, beszédét és tudatát jelképezik. A megvilágosodás útja során a tisztátalan testünk, beszédünk és tudatunk a Gyógyító Buddha tiszta, szent testévé, beszédévé és tudatává alakul, és így az érzőlények tökéletes vezetőivé válunk.
Mindentudó tudatunkkal képesek leszünk erőfeszítésektől mentesen, közvetlenül, hibátlanul látni minden érzőlény tudatszintjét, és az összes nekik alkalmas módszert, hogy egyik boldogságból a másikba vezessük őket, a teljes megvilágosodás páratlan boldogságáig. Tökéletes erővel fogunk rendelkezni, hogy különböző alakzatokban megjelenhessünk, minden érzőlény számára, feltárva nekik a megfelelő módszereket, vezetve őket az anyagi segítséggel vagy dharma tanításokkal. Így minden múltbeli pozitív cselekedetük lenyomata egy pillanat késedelem nélkül beérik, különböző módszereinkkel a megvilágosodás állapotába vezetve őket.

(Felépítő szakasz)

Az előttünk lővő térből a tudat alapvető tisztasága egy nyitott lótuszvirágként jelenik meg, mely áttetsző és enyhén szivárványszínű. Ebben a tudat természetes ragyogása egy fekvő holdkorongként sűrűsödik össze. Ezen ül - velünk szemben - Gyógyító Buddha, aki lényegiségében azonos a lámánkkal. Atletikus teste áttetsző lápisz lazuli kék. Nem visel ékszereket. Azzal, hogy minden tekintetben tökéletes, az igazságállapot egyszerűségét fejezi ki. Meditációs tartásban ül, jobb keze a térdén nyugszik az adás tartásában. Hüvelyk- és gyűrűsujja között egy arura növény szárát fogja, melynek virága a könyökénél nyílik. Ölében nyugvó bal kezében egy csészét tart, melyben a hosszú élet nektárja és egy kívánságteljesítő fa van.
Megnyílunk felé, miközben a következőt gondoljuk vagy mondjuk:

"Drága Gyógyító Buddha, ki képes vagy egészségesség tenni! Kérlek távolítsd el a betegségeket minden lényből és belőlem! Add áldásodat, hogy gyógyító erőddel másokon is segíthessek!"

(Mantra szakasz)

(A, Öngyógyító meditáció)

Kérésünknek eleget téve kék fénye keresztül sugárzik rajtunk. Ahogy a jég felolvad a meleg vízben, úgy tűnik el minden betegség. Gyógyító Buddha mantráját ismételve a fény megtölt minket.

tejata om bekandze bekandze maha bekandze randza szamudgate szoha

(B, Meditáció mások gyógyítására 1.)

Gyógyító Buddha megjelenik a mi fejünk és azok feje felett, akiknek szüksége van rá. Ugyanabba az irányba néz, mint mi. Kék fénye átáramlik rajtunk és mindazokon, akiket tudatunkban tartunk. A betegségek és a szenvedés megszűnnek, és nagyon könnyűnek érezzük magunkat. Annyiszor ismételjük a mantrát, ahányszor csak lehetséges.

tejata om bekandze bekandze maha bekandze randza szamudgate szoha

(C, Meditáció mások gyógyítására 2.)

Fejünk felett megjelenik a Gyógyító Buddha. Letáncol fejünkön, torkunkon és testünk felső részén át mellkasunk közepéig. Fénye minden irányba kisugárzik és megtölti testünket.

Amikor masszírozunk vagy megérintünk valakit, elképzeljük, hogy a Gyógyító Buddha kék fénye karunkon és ujjainkon keresztül beléáramlik. Minden betegség visszatér a térbe. Kék fénye minden látómenzőnkben lévő lényhez közvetlenül kiragyoghat, megérintve testük beteg részeit, egészségesség téve őket.

Ha az emberek messze vannak tőlünk, elképzelhetjük fejük felett a Gyógyító Buddhát, aki a szívükbe hullik, és kék fénnyel tölti meg őket. Eltávolítja szenvedéseiket és betegségeiket. Amíg a Gyógyító Buddha áldását befogadjuk és továbbadjuk, a következőt ismételjük:

tejata om bekandze bekandze maha bekandze randza szamudgate szoha

(Beteljesítő szakasz)

Amikor befejezzük a mantra ismétlését, Gyógyító Buddha elmosolyodik. Megígéri, hogy mindig megjelenik, ha szükségünk van rá. Ezután a térbe olvad, és lényegisége mindent áthat. Végül azt kívánjuk, hogy minden jó, ami létrejött, váljon határtalanná, áradjon ki minden lényhez, távolítsa el szenvedésüket, és vezesse őket a legmagasabb szintű boldogsághoz, tudatuk megismeréséhez."

Nincsenek megjegyzések: